หินเพลิงปฐพีระดับกลาง

46739

หินเพลิงปฐพีระดับกลาง

หินเพลิงปฐพีระดับกลาง

เงื่อนไข : สำหรับอาวุธหรือยุทธภัณฑ์ระดับ
เลเวล 80  ขึ้นไปใช้งานคู่กับหินวิญญาณระดับ
กลางเท่านั้น
ที่มา : ดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไป สุ่มได้รับ
จากการเปิดกล่องสมบัติและสามารถอัพเกรด
ผสมไอเทมจากหินเพลิงปฐพีระดับล่างเพื่อให้
ได้หินระดับกลางมาใช้ได้ค่ะ

คุณสมบัติ :  

1. เทพทลายฟ้า 1% – 5%
2. คำรามสมุทร 2% 4% และ 6%
3. สะท้อนจันทรา 1% 2% 3%
4. มังกรคำราม  1%  2%  3%
5. ขุนพลพิทักษ์  1% – 5%
6. โจมตีไร้เงา  1% – 5
7. พลังเทพยาจก 1% – 5%


คุณสมบัติของแต่ละวิชา : ประเภทหลอมรวมกับอาวุธ

เทพทลายฟ้า :  หากโจมตีสำเร็จจะลดพลังชีวิตลง 1 ใน 3 ส่วนของพลังชีวิตสูงสุด เช่น ศัตรูมีพลังชีวิต 3,000 หากเกิดผลของเทพทลายฟ้าศัตรูจะเหลือพลังชีวิต 2000
หมายเหตุ : สามารถใช้หลอมรวมกับอาวุธเท่านั้นและเกิดผลทั้งการโจมตีธรรมดาและโจมตีวิชา
คำแนะนำ : เหมาะสำหรับตัวละครที่ใช้การโจมตีธรรมดาเก็บเลเวล

คำรามสมุทร : หากบังเกิดผลของ คำรามสมุทร อัตราการดูดวิญญาณจะเพิ่มเป็น 2 เท่า เช่น ตัวละครดูดวิญญาณได้ครั้งละ 1 แต้มหากเกิดผลของคำรามสมุทรจะได้รับวิญญาณเพิ่มเป็น 2 แต้ม
หมายเหตุ : สามารถใช้หลอมรวมกับอาวุธเท่านั้นและเกิดผลทั้งการโจมตีธรรมดาและโจมตีวิชา
คำแนะนำ :  เหมาะสำหรับตัวละครที่ต้องการสะสมลูกแก้ววิญญาณ

สะท้อนจันทรา : หากเกิดผล จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อสังหารศัตรู เช่น ปกติได้รับค่าประสบการณ์ 10,000 หากเกิดสะท้อนจันทราจะได้รับ 20,000
หมายเหตุ : สามารถใช้หลอมรวมกับอาวุธเท่านั้น
คำแนะนำ :  เหมาะสำหรับตัวละครที่ต้องการเก็บเลเวลให้ได้ค่าประสบการณ์รวดเร็วยิ่งขึ้น

มังกรคำราม : หากเกิดผลจะเพิ่มดาเมจรุนแรงขึ้น 20% เช่น ปกติโจมตี 1,000 หากเกิดผล มังกรคำรามจะทำดาเมจได้ประมาณ 1,200
หมายเหตุ :  สามารถใช้หลอมรวมกับอาวุธเท่านั้นและเกิดผลทั้งการโจมตีธรรมดาและโจมตีวิชา
คำแนะนำ :  เหมาะสำหรับตัวละครที่เน้นการประลองต่อสู้

คุณสมบัติของแต่ละวิชา  :  ประเภทหลอมรวมกับยุทธภัณฑ์

ขุนพลพิทักษ์ : หากเกิดผลจะไม่ได้รับการโจมตีใด ๆ 3 วินาที (เลือดต้องเหลือ1/3)
หมายเหตุ : สามารถใช้หลอมรวมกับยุทธภัณฑ์เท่านั้น
คำแนะนำ : เหมาะสำหรับตัวละครที่เน้นการประลองต่อสู้หรือเก็บเลเวล

โจมตีไร้เงา : หากเกิดผลจะหลบการโจมตี 1 ครั้งพร้อมกับดูดพลังปราณจนเต็มหลอด
หมายเหตุ : สามารถใช้หลอมรวมกับยุทธภัณฑ์เท่านั้น
คำแนะนำ : เหมาะสำหรับตัวละครที่เน้นการเก็บเลเวล

พลังเทพยาจก หากเกิดผลจะลดดาเมจที่ถูกโจมตีลง 50%
หมายเหตุ : สามารถใช้หลอมรวมกับยุทธภัณฑ์เท่านั้น
คำแนะนำ :  เหมาะสำหรับตัวละครที่เน้นการประลองต่อสู้หรือเก็บเลเวล