[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล

86786
ภารกิจวิทยายุทธล้ำเลิศ (1)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางจิน
2. ฟังเรื่องราวจาก NPC ประมุขฮอนบัล
รางวัล :
1. รองเท้าผ้า 1 ชิ้น
2. ยันต์กลับเมืองฮอนบัล 5 ชิ้น
3. ค่าประสบการณ์ 90 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
————————————————————————-
ภารกิจธรรมะและอธรรม (2)
เงื่อนไข : ตัวละครมีฝ่ายแล้วไม่สามารถทำได้
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขฮอนบัล ได้รับแผนที่สาขาพรรคธรรมะและอธรรม
2. ส่งภารกิจที่ NPC ผู้คุมกฎขาว
3. ส่งภารกิจที่ NPC ผู้คุมกฎดำ ไอเทมแผนที่สาขาพรรคธรรมะและอธรรมสูญหาย
รางวัล :
1. ปลอกแขนหนัง 2 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 266 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
————————————————————————-
ภารกิจก้าวสู่ยุทธภพ (4)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางจิน
2. รวบรวมขาหลังกบยักษ์ 5 ชิ้น จากมอนสเตอร์กบยักษ์มอบให้ NPC แม่นางจิน
รางวัล :
1. ลูกแก้ววิญญาณระดับล่าง(แรร์)
มอนสเตอร์ภารกิจ : กบยักษ์
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
————————————————————————-
ภารกิจการใช้พลังวิญญาณ (4)
เงื่อนไข : ต้องทำภารกิจภารกิจก้าวสู่ยุทธภพ (4) เรียบร้อยแล้วถึงจะรับได้
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางจิน
2. รวบรวมวิญญาณเข้าลูกแก้ววิญญาณระดับล่างจนเต็ม มอบให้ NPC แม่นางจิน
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 400 หน่วย
2. ลูกแก้วฝึกฝน 1 แสนหน่วย 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
————————————————————————-
ภารกิจ บรรลุเป้าหมาย!! ของขวัญแสดงความยินดีเลเวล 5
เงื่อนไข : จำกัดเลเวลไม่เกิน 34 และยังไม่อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2
ขั้นตอน :
1. สนทนากับ NPC ประมุขฮอนบัล หลังจากนั้นจะได้รับรางวัลทันที
รางวัล :
1. ยารักษาบาดเจ็บ 200,000 หน่วย 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
————————————————————————-
ภารกิจผ้าพันคอขนจิ้งจอก (7)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางจิน
2. รวบรวมขนหนังจิ้งจอก 5 ชิ้น จากมอนสเตอร์จิ้งจอก มอบให้ NPC แม่นางจิน
รางวัล :
1. สร้อยสัตว์เทพ 1 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 500 หน่วย
3. ค่าพิชิตศัตรู 200 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : จิ้งจอก
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
————————————————————————-
ภารกิจ บรรลุเป้าหมาย!! ของขวัญแสดงความยินดีเลเวล 10
เงื่อนไข : จำกัดเลเวลไม่เกิน 34 และยังไม่อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2
ขั้นตอน :
1. สนทนากับ NPC ประมุขฮอนบัล หลังจากนั้นจะได้รับรางวัลทันที
รางวัล :
1. ของขวัญยาไท้เก๊ก 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
————————————————————————-
ภารกิจ เกี่ยวกับศิษย์อาจารย์ (10)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขฮอนบัล
2. รวบรวมหนังหมาป่าขนเทา 10 ชิ้น จากมอนเตอร์หมาป่าขนเทามอบให้ NPC ประมุขฮอนบัล
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 450 หน่วย
2. ค่าพิชิตศัตรู 300 หน่วย
3. ยันต์โชคลาภ 5% 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : หมาป่าขนเทา
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
————————————————————————–
ภารกิจปกป้องไร่สวน (11)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางจิน
2. รวบรวมเนื้อหมูป่า 5 ชิ้น จากมอนสเตอร์หมูป่ามอบให้ NPC แม่นางจิน
รางวัล :
1. แหวนเงิน 1 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 600 หน่วย
3. ค่าพิชิตศัตรู 300 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : หมูป่า
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
————————————————————————–
ภารกิจการหลอมรวม (12)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขฮอนบัล
2. ไปหา NPC โล้นเหล็กไหล เพื่อรับคำแนะนำ
3. กลับมาคุยกับ NPC ประมุขฮอนบัลอีกครั้ง
รางวัล :
1. หินกลายทอง(ต่ำ) 4 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
————————————————————————–
ภารกิจ ลองทำการหลอมรวม (12)
เงื่อนไข : ต้องทำภารกิจ การหลอมรวม เสร็จ
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขฮอนบัล
2. นำไอเทมที่ได้จากประมุขฮอนบัลมาหลอมรวมและสวมใส่
3. กลับมาคุยกับ NPC ประมุขฮอนบัลอีกครั้ง
รางวัล :
1. เงินสลึง 30,000 สลึง
2. หินหยกเย็น(ต่ำ) 2 ชิ้น
3. ค่าประสบการณ์ 750 หน่วย
4. ค่าพิชิตศัตรู 500 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
————————————————————————–
ภารกิจรับเกราะกองกำลัง (13)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เจ๊เจียว
2. รวบรวมหนังหมาป่าขนเทา 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์ หมาป่าขนเทา มอบให้ NPC เจ๊เจียว
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 950 หน่วย
2. เกราะหนังสัตว์ (เลเวล 15 สวมใส่ได้) 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : หมาป่าขนเทา
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
——————————————————————————–
ภารกิจ บรรลุเป้าหมาย!! ของขวัญแสดงความยินดีเลเวล 13
เงื่อนไข : จำกัดเลเวลไม่เกิน 34 และยังไม่อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2
ขั้นตอน :
1. สนทนากับ NPC โล้นเหล็กไหล หลังจากนั้นจะได้รับรางวัลทันที
รางวัล :
1. ของขวัญยาเสริมเอ็น 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
——————————————————————————-
ภารกิจการรวบรวมสมุนไพรของเฒ่ายา (14)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่ายา
2. รวบรวมห่อยาสมุนไพร 10 ห่อ จากมอนสเตอร์แนวหน้าโจรภูเขา มอบให้ NPC เฒ่ายา
รางวัล :
1. ยารักษาแผล (กลาง) 50 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 1,200 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : แนวหน้าโจรภูเขา
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
————————————————————————–
ภารกิจการเรียนวิชาตัวเบา (15)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขฮอนบัล
2. สนทนากับ NPC ประมุขฮอนบัล อีกครั้ง
รางวัล :
1. ค่าพิชิตศัตรู 450 หน่วย
2. ค่าประสบการณ์ 1,500 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
————————————————————————–
โจรภูเขาบ้าบิ่น (15)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขฮอนบัล
2. รวบรวมใบสั่งโจรภูเขา 1 ชิ้น จากมอนสเตอร์แนวหน้าโจรภูเขา มอบให้ NPC ประมุขฮอนบัล
รางวัล :
1. ตุ้มหูเงิน 1 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 1500 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : แนวหน้าโจรภูเขา
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
————————————————————————–
ภารกิจ บรรลุเป้าหมาย!! ของขวัญแสดงความยินดีเลเวล 15
เงื่อนไข : จำกัดเลเวลไม่เกิน 34 และยังไม่อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2
ขั้นตอน :
1. สนทนากับ NPC โล้นเหล็กไหล หลังจากนั้นจะได้รับรางวัลทันที
รางวัล :
1. ยากระตุ้นชีวิตเล็ก 1 ชิ้น
2. บัฟค่าประสบการณ์ 1.2 เท่า 120 นาที
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
——————————————————————————-
ภารกิจผ้าพันคอขนสุนัขจิ้งจอกแบบพิเศษ (16)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางจิน
2. รวบรวมขนหนังจิ้งจอกสามหาง 5 ชิ้น จากมอนสเตอร์จิ้งจอกสามหางมอบให้ NPC แม่นางจิน
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 2,000 หน่วย
2. ค่าพิชิตศัตรู 500 หน่วย
3. ยันต์โชคลาภ 5% 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : จิ้งจอกสามหาง
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
——————————————————————————-
ภารกิจการใช้พลังวิญญาณ (17)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขฮอนบัล
2. สนทนากับ NPC โล้นเหล็กไหล ได้รับไม้เท้าต้นไผ่(ไอเทมเควส)
3. สนทนากับ NPC เฒ่ายา
รางวัล :
1. หินเสริมพลัง 5 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
—————————————————————————
ภารกิจลองการเสริมพลัง (17)
เงื่อนไข : ต้องทำภารกิจ การใช้พลังวิญญาณ เสร็จแล้ว
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขฮอนบัล
2. นำอาวุธที่ได้รับไปเสริมพลังให้ได้ +1และสวมใส่
3. กลับมาคุยกับ NPC ประมุขฮอนบัลอีกครั้ง
รางวัล :
1. เงินสลึง 30,000 สลึง
2. หินกลายทอง(ต่ำ) 2 ชิ้น
3. ค่าประสบการณ์ 2,500 หน่วย
4. ค่าพิชิตศัตรู 500 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
—————————————————————————
ภารกิจอดีตหัวหน้าโจรภูเขา (18)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขฮอนบัล ได้รับจดหมายประมุขพรรคฮอนบัล (ไอเทมภารกิจ)
2. ส่งภารกิจที่ NPC เจ๊เจียว จดหมายประมุขพรรคฮอนบัล(สูญหาย) ได้รับปิ่นปักผมของเจ๊เจียว (ไอเทมภารกิจ)
3. ส่งภารกิจที่ NPC เต๋อปาลี่ ปิ่นปักผมของเจ๊เจียว(สูญหาย) ได้รับใบสั่งที่ถูกถอดความหมาย(ไอเทมภารกิจ)
4. ส่งภารกิจที่ NPC ประมุขฮอนบัล
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 3200 หน่วย
2. ยันต์กลับเมืองฮอนบัล 5 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
—————————————————————————
ภารกิจ บรรลุเป้าหมาย!! ของขวัญแสดงความยินดีเลเวล 18
เงื่อนไข : จำกัดเลเวลไม่เกิน 34 และยังไม่อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2
ขั้นตอน :
1. สนทนากับ NPC โล้นเหล็กไหล หลังจากนั้นจะได้รับรางวัลทันที
รางวัล :
1. เปลี่ยนร่างอาวุธเล็ก(ผัก) 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
——————————————————————————-
ภารกิจการหลอมธาตุ (18)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางจิน
2. รวบรวมอุ้งตีนหมี 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์หมีโฉด มอบให้ NPC แม่นางจิน
3. สนทนากับ NPC แม่นางจินอีกครั้ง จะได้รับอาหารเพื่อสุขภาพ (ไอเทมภารกิจ)
4. นำไปมอบให้ NPC เฒ่ายา
5. กลับมาหา NPC แม่นางจินอีกครั้ง
รางวัล :
1. หินคุณสมบัติ 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : หมีโฉด
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
——————————————————————————-
ภารกิจหนังแดงอำพันของหมาป่าโลหิต (19)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
2. รวบรวมหนังแดงอำพันของหมาป่าโลหิต 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์หมาป่าโลหิต มอบให้ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 4,200 หน่วย
2. ยันต์โชคลาภ 5% 2 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : หมาป่าโลหิต
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
———————————————————————————-
ภารกิจ บรรลุเป้าหมาย!! ของขวัญแสดงความยินดีเลเวล 20
เงื่อนไข : จำกัดเลเวลไม่เกิน 34 และยังไม่อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2
ขั้นตอน :
1. สนทนากับ NPC โล้นเหล็กไหล หลังจากนั้นจะได้รับรางวัลทันที
รางวัล :
1. เปลี่ยนร่างอาวุธเล็ก(ดอกไม้) 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
——————————————————————————-
ภารกิจการลองหลอมธาตุ (21)
เงื่อนไข : ต้องทำภารกิจการหลอมธาตุ (18) เสร็จแล้ว
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางจิน
2. ทำการหลอมธาตุกับอาวุธที่แม่นางจินมอบให้ และทำการสวมใส่
3. คุยกับ NPC แม่นางจิน อีกครั้ง
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 6,500 หน่วย
2. ค่าพิชิตศัตรู 500 หน่วย
3. เงินสลึง 10,000 สลึง
4. หินคุณสมบัติ 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
——————————————————————————-
ภารกิจเคารพนับถือของโล้นเหล็กไหล (22)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC โล้นเหล็กไหล
2. รวบรวมดีหมีมา 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์ หมีขนลาย มอบให้ NPC เฒ่ายา
รางวัล :
1. ตุ้มหูหยกขาว 1 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 7,800 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : หมีขนลาย
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
——————————————————————————–
ภารกิจรับเกราะเพิ่ม (23)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เจ๊เจียว
2. รวบรวมหนังหมีขนลาย 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์ หมีขนลาย มอบให้ NPC เจ๊เจียว
รางวัล :
1. เกราะโซ่เหล็ก 1 ชิ้น (เลเวล 25 สวมใส่ได้)
2. ค่าประสบการณ์ 9,500 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : หมีขนลาย
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
———————————————————————————
ภารกิจสกิลท่าไม้ตาย (25)
เงื่อนไข : ต้องใช้วิชาท่าไม้ตายในการโจมตีเท่านั้นถึงจะได้ไอเทมภารกิจ
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขฮอนบัล
2. รวบรวมขวานโจร 5 ชิ้น จากมอนสเตอร์โจรภูเขาคุ้มกัน มอบให้ NPC ประมุขฮอนบัล
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 13500 หน่วย
2. ค่าพิชิตศัตรู 5000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : โจรภูเขาคุ้มกัน
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
—————————————————————————
ภารกิจ บรรลุเป้าหมาย!! ของขวัญแสดงความยินดีเลเวล 25
เงื่อนไข : จำกัดเลเวลไม่เกิน 34 และยังไม่อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2
ขั้นตอน :
1. สนทนากับ NPC เฒ่ายา หลังจากนั้นจะได้รับรางวัลทันที
รางวัล :
1. ของขวัญยาไท้เก๊ก 1 ชิ้น
2. ของขวัญยาเสริมเอ็น 1 ชิ้น
3. บัฟค่าประสบการณ์ 1.2 เท่า 120 นาที
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
—————————————————————————
ภารกิจ บรรลุเป้าหมาย!! ของขวัญแสดงความยินดีเลเวล 26
เงื่อนไข : จำกัดเลเวลไม่เกิน 34 และยังไม่อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2
ขั้นตอน :
1. สนทนากับ NPC เฒ่ายา หลังจากนั้นจะได้รับรางวัลทันที
รางวัล :
1. ยารักษาบาดเจ็บ 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
—————————————————————————
ภารกิจ รังโจรแห่งใหม่ (26)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคฮอนบัล
2. รวบรวมสารลับโจรภูเขา 1 ชิ้นจากมอนสเตอร์โจรภูเขาคุ้มกันมอบให้ NPC ประมุขพรรคฮอนบัล
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 16,500 หน่วย
2. หินหยกเย็น(ต่ำ) 4 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : โจรภูเขาคุ้มกัน
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
—————————————————————————
ภารกิจ การปรากฎตัวของฝ่ายป้อมพิทักษ์ (27)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางจิน
2. รวบรวมสินค้าที่ถูกแย่งชิงไปกลับคืนมา 5 ชิ้น จากมอนสเตอร์โจรลาดตะเวน มอบให้ NPC แม่นางจิน
3. ส่งรายงานภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคฮอนบัล
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 19,500 หน่วย
2. หินกลายทอง(ต่ำ) 4 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : โจรลาดตะเวน
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
—————————————————————————
ภารกิจ บรรลุเป้าหมาย!! ของขวัญแสดงความยินดีเลเวล 28
เงื่อนไข : จำกัดเลเวลไม่เกิน 34 และยังไม่อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2
ขั้นตอน :
1. สนทนากับ NPC เจ๊เจียว หลังจากนั้นจะได้รับรางวัลทันที
รางวัล :
1. ยากระตุ้นชีวิตเล็ก 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
—————————————————————————
ภารกิจ บรรลุเป้าหมาย!! ของขวัญแสดงความยินดีเลเวล 30
เงื่อนไข : จำกัดเลเวลไม่เกิน 34 และยังไม่อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2
ขั้นตอน :
1. สนทนากับ NPC เจ๊เจียว หลังจากนั้นจะได้รับรางวัลทันที
รางวัล :
1. เปลี่ยนร่างอาวุธเล็ก(ทะเล)
2. ยาโสมเซียน(Event)
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
—————————————————————————
ภารกิจ การขัดขวางฝ่ายป้อมพิทักษ์ (30)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้คุมกฎขาว
2. รวบรวมสัญลักษณ์แห่งการกลับมา 15 ชิ้น จากมอนสเตอร์โจรลาดตะเวน มอบให้ NPC ผู้คุมกฎขาว
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 34,000 หน่วย
2. หินหยกเย็น(ต่ำ) 2 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : โจรลาดตะเวน
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
—————————————————————————
ภารกิจก้อนเหล็กที่มาไม่ถึง (31)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC โล้นเหล็กไหล
2. รวบรวมกองเศษเหล็กของโล้นเหล็กไหล 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์โจรป่าหัวโต มอบให้ NPC โล้นเหล็กไหล
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 41,000 หน่วย
2. ค่าพิชิตศัตรู 2,000 หน่วย
3. หินเสริมพลัง 5 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : โจรป่าหัวโต
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
———————————————————————————
ภารกิจสมบัติของเฒ่าลูกคิดทอง (32)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
2. รวบรวมสมบัติเฒ่าลูกคิดทอง 1 ชิ้น จากมอนสเตอร์ โจรรับจ้าง มอบให้ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
รางวัล :
1. หินเสริมพลัง 5 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 50,000 หน่วย
3. ค่าพิชิตศัตรู 2,500 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : โจรรับจ้าง
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
———————————————————————————–
ภารกิจการขัดขวางเหล่าโจร (33)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้คุมกฎดำ
2. รวบรวมสัญลักษณ์โจรภูเขา 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์โจรป่าหัวโต มอบให้ NPC ผู้คุมกฎดำ
รางวัล :
1. ได้รับค่าประสบการ์ 60,000 หน่วย
2. หินกลายทอง (ต่ำ) 4 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : โจรป่าหัวโต
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
———————————————————————————–
ภารกิจ บรรลุเป้าหมาย!! ของขวัญแสดงความยินดีเลเวล 33
เงื่อนไข : จำกัดเลเวลไม่เกิน 34 และยังไม่อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2
ขั้นตอน :
1. สนทนากับ NPC เจ๊เจียว หลังจากนั้นจะได้รับรางวัลทันที
รางวัล :
1. เปลี่ยนร่างอาวุธเล็ก(ดอกไม้) 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
——————————————————————————-
ภารกิจ บรรลุเป้าหมาย!! ของขวัญแสดงความยินดีเลเวล 34
เงื่อนไข : จำกัดเลเวลไม่เกิน 34 และยังไม่อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2
ขั้นตอน :
1. สนทนากับ NPC เจ๊เจียว หลังจากนั้นจะได้รับรางวัลทันที
รางวัล :
1. ยาเม็ดเทพยุทธ 1 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
——————————————————————————-
ภารกิจความภาคภูมิใจของช่าง 3 (66)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เจ๊เจียว
2. รวบรวมเกล็ดปลา 20 ชิ้น จากมอนสเตอร์ทหารพายคู่ มอบให้ NPC เจ๊เจียว
3. มอบแบบเสื้อแพรไหมชั้นสูงให้ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
4. ไปหา NPC เจ๊เจียวฟ้องเรื่องเฒ่าลูกคิดทอง
5. นำจดหมายของเจ๊เจียวเอาไปให้เฒ่าลูกคิดทอง
6. นำแบบเสื้อแพรไหมชั้นสูงจากเฒ่าลูกคิดทองมอบให้ NPC เจ๊เจียว
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 2,600,000 หน่วย
2. หินกลายทอง(ต่ำ) 2 ชิ้น
3. บัฟเพิ่มค่าประสบการณ์ 1.2 เท่า 90 นาที
มอนสเตอร์ภารกิจ : ทหารพายคู่
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
——————————————————————————-
ภารกิจรวม (67)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางจิน
2. รวบรวมปลาดุก 20 ตัว จากมอนสเตอร์ทหารแขนเหล็ก มอบให้ NPC แม่นางจิน
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 3,100,000 หน่วย
2. ค่าพิชิตศัตรู 20,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : ทหารแขนเหล็ก
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
——————————————————————————-
ภารกิจหาวัตถุดิบปรุงยา 2 (68)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่ายา
2. รวบรวมปลาคาร์ปทอง 20 ตัว จากมอนสเตอร์ทหารหน้าเขียว (ทะเลแดนใต้) มอบให้ NPC เฒ่ายา
รางวัล :
1. ค่าพิชิตศัตรู 25,000 หน่วย
2. ค่าประสบการณ์ 3,700,000 หน่วย
3. เงินสลึง 1,800,000 สลึง
มอนสเตอร์ภารกิจ : ทหารหน้าเขียว
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
——————————————————————————-
ภารกิจความลับที่ซ่อนอยู่ในหอวารี (69)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC โล้นเหล็กไหล
2. รวบรวมแผนที่ทะเลแดนใต้ 15 แผ่น จากมอนสเตอร์ทหารลูกตุ้มเหล็ก (ทะเลแดนใต้) มอบให้ NPC โล้นเหล็กไหล
3. ได้รับแผนที่ลับทะเลแดนใต้ (ไอเทมภารกิจ) นำไปมอบให้ NPC ประมุขฮอนบัล
4. นำแผนที่ลับทะเลแดนใต้มอบให้ NPC ศิษย์พรรคฮอนบัล (ทางไปแผนที่ทะเลแดนใต้)
5. เล่าเหตุการณ์ให้ NPC ประมุขฮอนบัล
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 4,400,000 หน่วย
2. ลูกแก้วฝึกฝน 5 ล้านหน่วย
3. บัฟค่าพิชิตศัตรู 1.5 เท่า นาน 90 นาที
มอนสเตอร์ภารกิจ : ทหารลูกตุ้มเหล็ก
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
———————————————————————————-
ภารกิจตำนานใจปฐพีกับปีศาจโลหิต (70)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
2. รวบรวมช้างเลือดอสูร 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์ทหารลูกตุ้มเหล็ก และช้างจิตปฐพี 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์ทหารหน้าเขียว มอบให้ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
3. ไปหาแม่นางจินฟังเรื่องเล่าตำนานแหวนใจปฐพีกับปีศาจโลหิต
4. นำบันทึกจิตปฐพีเลือดอสูรมอบให้ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
รางวัล :
1. หินเสริมพลัง 5 ชิ้น
2. ยันต์โชคลาภ 5% 2 ชิ้น
3. ค่าประสบการณ์ 5,200,000 หน่วย
4. ค่าพิชิตศัตรู 30,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : ทหารลูกตุ้มเหล็ก, ทหารหน้าเขียว
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล     [YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
———————————————————————————–
ภารกิจ ขั้นตอนที่ 1 ในการไปสู่ถ้ำทะเลแดนใต้ (88)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่ายา
2. มาพบ NPC ทหารทะเลแดนใต้ ที่แผนที่ทะเลแดนใต้ เพื่อฟังเรื่องราว
3. รวบรวมทวนแดนนรก 15 ชิ้น จากมอนสเตอร์นักรบแดนนรก มอบให้ NPC ทหารทะเลแดนใต้
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 25,500,000 หน่วย
2. ยาเซียนเขียว 4 ชิ้น
3. ยันต์โชคลาภ 10% 2 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : นักรบแดนนรก
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
———————————————————————————–
ภารกิจ คุณสมบัติ (93)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขฮอนบัล
2. รวบรวมภาพ 60 ชิ้น จากมอนสเตอร์อสูรกระบี่เงาโลหิต (แผนที่ถ้ำทะเลแดนใต้) มอบให้ NPC ประมุขฮอนบัล
3. ไปรับรางวัลที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง จากนั้นเฒ่าลูกคิดทองจะให้รวบรวม ยันต์ 2 ชิ้น จากมอนสเตอร์อสูรกระบี่เงาโลหิต มอบให้ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
รางวัล :
1. ได้รับหินกลายทอง(ต่ำ) 2 ชิ้น
2. ค่าพิชิตศัตรู 130,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : อสูรกระบี่เงาโลหิต
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
———————————————————————————–
ภารกิจ ชิงอัญมณี (96)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
2. รวบรวมไอเทมอัญมณี 5 ชิ้น จากมอนสเตอร์อสุระร่างทอง (แผนที่ถ้ำทะเลแดนใต้) มอบให้ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
3. รวบรวมไอเทมอัญมณี 5 ชิ้น จากมอนสเตอร์ธิดาอเวจี (แผนที่ถ้ำทะเลแดนใต้) มอบให้ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
4. สอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับอัญมณีที่เหลือจาก NPC เจ๊เจียว
5. ไปรวบรวมอัญมณีเพิ่มอีก 5 ชิ้น จากมอนสเตอร์อสุระร่างทอง
มอบให้ NPC เจ๊เจียวอีกทีภายหลัง
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 52,000,000 หน่วย
2. หินหยกเย็น (สูง) 2 ชิ้น
3. ยันต์โชคลาภ 10% 2 ชิ้น
4. สร้อยอสูร 1 ชิ้น (การหลบหลีก 12)
มอนสเตอร์ภารกิจ : อสุระร่างทอง,ธิดาอเวจี
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล     [YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
———————————————————————————–
ภารกิจ นำเสบียงของธรรมะ/อธรรมกลับคืนมา(รับค่าความดี) (110)
เงื่อนไข : ไอเทมภารกิจดรอปที่ชาแนล PK เฉพาะแผนที่ PK
คลาสเซียน 1 เลเวล 110 ขึ้นไป และต้องมีแต้ม Dungeon Point
ภารกิจสามารถทำได้วันละ 1 ครั้ง
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้คุมกฎขาว/ดำ
2. รวบรวมเสบียงธรรมะ/อธรรม 100 ชิ้น ผนึกวิญญาณระดับต่ำ 10 ชิ้น ผนึกวิญญาณระดับกลาง 1 ชิ้น Dungeon Point 100 แต้ม
3. มอบให้ NPC ผู้คุมกฎขาว/ดำ
รางวัล :
1. ค่าความดี 1,000 หน่วย หากใช้ยันต์โยวกังจะได้รับค่าความดี 1,500 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : เฉพาะมอนสเตอร์แผนที่ PK ในชาแนล PK
————————————————————————————
ภารกิจ มุ่งสู่หุบเขาร้อยลี้ (115)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้คุมกฎขาว/ผู้คุมกฎดำ
2. รายงานภารกิจกับ NPC จอมยุทธคิ้วทอง ที่แผนที่หุบเขาร้อยลี้
รางวัล :
1. ประสบการณ์ 60,000,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
———————————————————————————-
ภารกิจ รวบรวมหนังสัตว์สตาฟ 1 (116)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้คุมกฎขาว/ดำ
2. รายงานภารกิจกับ NPC จอมยุทธคิ้วทอง
3. รวบรวมหนังสัตว์สตาฟเหมียวป่าโฉดและกระรอกหางน้ำตาลอย่างละ 20 ชิ้น จากมอนสเตอร์เหมียวป่าโฉดและกระรอกหางน้ำตาล มอบให้ NPC ลุงเคราหยกเขียว
4. นำหนังสัตว์สตาฟที่เหลือมอบให้ NPC ผู้คุมกฎขาว/ดำ
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 110,000,000 หน่วย
2. หินหยกเย็นระดับสูง 2 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : เหมียวป่าโฉด,กระรอกหางน้ำตาล
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล     [YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
————————————————————————————–
ภารกิจ กุญแจของศิษย์ลาวา (117)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้คุมกฎขาว/ดำ
2. นำหนังสือยืนยันตน(ปลอม) มอบให้ NPC จอมยุทธคิ้วทอง
รางวัล :
1. ได้รับค่าประสบการณ์ 25,000,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : –
————————————————————————————–
ภารกิจ รวบรวมหนังสัตว์สตาฟ 2 (119)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้คุมกฎขาว/ดำ
2. รายงานภารกิจที่ NPC จอมยุทธคิ้วทอง
3. รวบรวมหนังสัตว์สตาฟนากป่าเขี้ยวคลั่งและกวางดำเขาโลหิต อย่างละ 20 ชิ้น จากมอนสเตอร์นากป่าเขี้ยวคลั่งและกวางดำเขาโลหิต มอบให้ NPC ลุงเคราหยกเขียว
4. นำหนังสัตว์สตาฟที่เหลือมอบให้ NPC ผู้คุมกฎขาว/ดำ
รางวัล :
1. ได้รับค่าประสบการณ์ 150,000,000 หน่วย
2. หินหยกเย็นระดับสูง 2 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : ป่าเขี้ยวคลั่ง,กวางดำเขาโลหิต
[YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล     [YG] เควสภารกิจ พรรคฮอนบัล
————————————————————————————-