ข้อมูลทักษะการผลิต

40500

ข้อมูลทักษะการผลิต  ข้อมูลทักษะการผลิตข้อมูลทักษะการผลิต

เริ่มต้นเรียนรู้ทักษะการผลิตกับ NPC:

ข้อมูลทักษะการผลิต

เรียนทักษะตีเหล็ก

ข้อมูลทักษะการผลิต

เรียนทักษะทอผ้า

ข้อมูลทักษะการผลิต

เรียนทักษะยาระเบิดพลัง

ผู้เล่นสามารถไปพบกับ NPC ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ที่แผนที่ตลาดเงินเท่านั้น และสำหรับทักษะในการแยกชิ้นส่วนนั้นจะได้รับมาควบคู่ไปกับทักษะการทำอาชีพทันที ในกรณีที่เลือกเรียนทักษะผิด หรือต้องการจะเปลี่ยนสายงานสามารถทำการยกเลิกทักษะได้ที่ NPC เฒ่าพยากรณ์ เมืองฮอนบัล เสียค่าใช้จ่าย 30,000,000 สลึง

ข้อมูลทักษะการผลิต

เมื่อตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้แล้วให้ผู้เล่นทำการสนทนากับ NPC ดังกล่าวและเลือกเรียนทักษะ หลังจากนั้นจะปรากฎชื่อทักษะที่เราได้ทำการเรียนรู้จาก NPC ผ่านหน้าต่างสถานะของตัวละคร (Ctrl+S)


ชื่อเสียงและประเภทของอาชีพต่างๆ:
ช่างตีเหล็ก: เรียนรู้การสร้างและผลิตไอเทมประเภทอาวุธและสามารถแยกไอเทมประเภทอาวุธได้ด้วย

ข้อมูลทักษะการผลิต
ช่างทอผ้า: เรียนรู้การสร้างยุทธภัณฑ์ประเภทต่างๆ อาทิเช่น ชุดเกราะ ปลอกแขน รองเท้าด้วยตัวเอง

ข้อมูลทักษะการผลิต

ช่างระเบิด: เรียนรู้วิธีการทำยาระเบิดพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพลังโจมตีให้สูงขึ้นเหนือใคร

ข้อมูลทักษะการผลิต

เงื่อนไขการสร้างไอเทม: ผู้เล่นจะได้รับ ค่าความชำนาญ จากการทำไอเทมที่มีสูงกว่าค่าความชำนาญเท่านั้น หา่กทำไอเทมที่มีระดับต่ำกว่าค่าความชำนาญจะไม่ได้รับ ค่าความชำนาญเพิ่ม


** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **