ระบบค่าความดี

77675

ระบบค่าความดี

ระบบค่าความดี: สำหรับจอมยุทธไม่ว่าฝ่ายธรรมะหรือว่าฝ่ายอธรรมก็มีค่าสถานะเหมือนกันคือ สถานะค่าความดี โดยค่าความดีนั้นสามารถหาได้จากหลายๆ วิธี ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้พีเคฝ่ายตรงข้าม รางวัลจากสงครามหรือการมอบให้กันระหว่างสำนักรวมทั้งไอเทมเพิ่มค่าความดีต่างๆ สำหรับรายละเอียดค่าความดี มีดังต่อไปนี้

หน้าต่างค่าความดีและการเปิดใช้งาน:
เมื่อได้เปิดสถานะตัวละครแล้ว  ให้ทำการคลิกที่สถานะความดีปัจจุบัน ซึ่งปกติจะอยู่ที่คำว่า ไม่มี
ให้เราคลิกที่คำว่าไม่มี
จากนั้นจะปรากฎระดับฉายาของค่าความตัวละคร ให้คลิกที่ฉายาอีกครั้งจะเป็นการเปิดใช้งานสถานะและ
คุณสมบัติค่าความดี

• กด Ctrl+ H  เพื่อเปิดสถานะ ค่าชื่อเสียง
• กดคลิกที่คำว่า ไม่มี ตรงช่อง สมญานาม
• คลิกเลือกฉายาปัจจุบัน

จากนั้นตัวครก็จะแสดงผลและคุณสมบัติของค่าความดี โดยคุณสมบัติของค่าความดีมีดังนี้
• เพิ่มสถานะของตัวละคร เช่น HP MP
• แสดงแสงออร่ารอบ ๆ ตัวละคร
โดยคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ได้รับนั้น จะขึ้นอยู่กับระดับของ ค่าความดีที่ตัวละครมีอยู่ ยิ่งมีมากก็จะได้รับคุณสมบัติที่ดีขึ้น 

    ระดับค่าความดี

    ระดับค่าความดี  :    ฝ่ายธรรรมะ :     ฝ่ายอธรรรม : 
    ระดับ 1  ค่าความดี 0 – 1000  –  –
    ระดับ 2  ค่าความดี 1,001 – 15,000    จอมยุทธหัถต์มังกร        จอมยุทธหัถต์มังกร    
    ระดับ 3  ค่าความดี 15,001 – 50,000     จอมยุทธบูรพา     จอมยุทธบูรพา 
    ระดับ 4  ค่าความดี  50,001 – 100,000    จอมยุทธผ่าตะวัน    จอมยุทธพิศดาร
    ระดับ 5  ค่าความดี 100,001 – 599,999    จอมยุทธเทวะ      จอมยุทธปีศาจ
    ระดับ 6  ค่าความดี 600,000 – 1,199,999    จอมยุทธค้ำฟ้า     จอมยุทธโลหิตมาร
    ระดับ 7  ค่าความดี 1,200,000 ขึ้นไป    สะท้านฟ้า      จอมราชันต์
    ระดับ 8  ค่าความดี 1,500,000 ขึ้นไป (ใช้50,000)    จ้าวปฐพี(G)      จอมมารโลกันต์(G)
ระดับ 9  ค่าความดี 5,000,000 ขึ้นไป (ใช้ 150,000) สะท้านฟ้าอภิมหายิ่งใหญ่ จอมมารโลกันต์อภิมหายิ่งใหญ่
รับค่าความดี : ค่าความดี เป็นสิ่งที่จอมยุทธหลายท่านต้องการสำหรับช่องทางการรับค่าความดีนั้นมีหลากหลายช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็นจากไอเทมต่างๆ จากภารกิจ จากการลงสงครามต่างๆหรือสังหารฝ่ายตรงข้ามที่ชาแนล PK
ตัวอย่างช่องทางการรับค่าความดี
• ภารกิจวังเย็นทะเลเหนือ หากทำภารกิจสำเร็จจะได้รับค่าความดี 200 แต้ม
• ภารกิจเหมืองสุสาน หากทำภารกิจสำเร็จจะได้รับค่าความดี 50 แต้ม
• ไอเทมยาเพิ่มความดีที่ได้รับจากกล่องสมบัติ
• การสังหารฝ่ายตรงข้าม

      ระบบค่าความดี  สัญลักษณ์แห่งอัศวิน 
เมื่อกดใช้งานจะได้รับค่าความดีครั้งละ 1,000 แต้มแลกได้ที่ช่างสร้างสัญลักษณ์
                 เซียนขั้น 5 ใช้ค่าความดี 600 แต้ม   ใช้เงิน 2,400,000 สลึง
                 เซียนขั้น 4 ใช้ค่าความดี 800 แต้ม   ใช้เงิน 2,200,000 สลึง
                 เซียนขั้น 3 ใช้ค่าความดี 1,000 แต้ม   ใช้เงิน 2,000,000 สลึง
                 เซียนขั้น 2 ใช้ค่าความดี 1,200 แต้ม   ใช้เงิน 1,800,000 สลึง
                 เซียนขั้น 1 ใช้ค่าความดี 1,400 แต้ม   ใช้เงิน 1,600,000 สลึง
                 คลาส 5  ใช้ค่าความดี 1,600 แต้ม   ใช้เงิน 1,400,000 สลึง
                 คลาส 4 ใช้ค่าความดี 1,800 แต้ม   ใช้เงิน 1,200,000 สลึง
                 คลาส 3  ใช้ค่าความดี 2,000 แต้ม   ใช้เงิน 1,000,000 สลึง

ระบบพีเค และ ระบบค่าความดี
• เฉพาะการสังการกันแบบพีเคที่ แผนที่ทะเลแดนใต้ วังเย็นทะเลเหนือ ป่าแดนใต้ ชาแนลPK
• รวมถึงการสังหารพีเค ในภารกิจล้างแค้น
• ฝ่ายสังหารหรือฝ่ายฆ่า จะได้รับค่าความดี จากฝ่าย ถูกสังหารหรือฝ่ายแพ้
• ฝ่ายที่ถูกสังหารหรือฝ่ายแพ้ จะสูญเสียค่าความดีให้อีกฝ่าย 

   เลเวลศัตรู

 สูงกว่า 10  

  9  

  8  

  7  

  6  

  5  

  4  

  3  

  2  

  1-0 

  หากสังหารจะได้ความดี

 10

 10

10

10

10

10

10

10

10

10

   หากถูกสังหารจะเสียความดี

  1

2

3

4

5

10

10

10

10

10

   เลเวลศัตรู

 ต่ำกว่า 10  

  9  

  8  

  7  

  6  

  5  

  4  

  3  

  2  

 1-0 

 หากสังหารจะได้ความดี

 1

2

3

4

5

10

10

10

10

10

   หากถูกสังหารจะเสียความดี

 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10


กรณีดังต่อไม่ได้นี้ไม่ได้ค่าความดี
:  

• สังหารฝ่ายเดียวกัน
• สังหารผู้ที่มีความดีเท่ากับ 0 หรือผู้เล่นที่ถูกสังหารไม่มีค่าความดีอยู่เลย 

ค่าความสามารถของระดับความดี

ความดีระดับ 2
1,001 – 15,000
สมญานาม : จอมยุทธหัตถ์มังกร
ความสามารถพิเศษ
โจมตี : 5
ป้องกัน : 5
ความดีระดับ 3 
15,001 – 50,000
สมญานาม : จอมยุทธบูรพา
ความสามารถพิเศษ
โจมตี : 10
ป้องกัน : 10
ความดีระดับ 4
50,001 – 100,000
สมญานาม : จอมยุทธผ่าตะวัน(ธรรมะ)/จอมยุทธพิศดาร(อธรรม)
ความสามารถพิเศษ
โจมตี : 20
ป้องกัน : 20
พลังชีวิต : 250
พลังปราณ : 250
ความดีระดับ 5
100,001 – 599,999
สมญานาม : จอมยุทธเทวะ(ธรรมะ)/จอมยุทธปีศาจ(อธรรม)
ความสามารถพิเศษ
โจมตี : 30
ป้องกัน : 30
พลังชีวิต : 500
พลังปราณ : 500
ความดีระบดับ 6
600,000 – 1,199,999
สมญานาม : จอมยุทธค้ำฟ้า(ธรรมะ)/จอมยุทธโลหิตมาร(อธรรม)
ความสามารถพิเศษ
โจมตี : 70
ป้องกัน : 70
พลังชีวิต : 750
พลังปราณ : 750
ปราณ : +1
ความดีระดับ 7
1,200,000 ขึ้นไป
สมญานาม : สะท้านฟ้า(ธรรมะ)/จอมราชันต์(อธรรม)
ความสามารถพิเศษ
โจมตี : 120
ป้องกัน : 120
พลังชีวิต : 1200
พลังปราณ : 1200

ปราณ : +2

ความดีระดับ 8
1,500,000 ขึ้นไป
สมญานาม : จ้าวปฐพี(ธรรมะ)/จอมมารโลกันต์(อธรรม)
เงื่อนไข :
– มีค่าความดีระดับ 7 (1,500,000) ขึ้นไป
– เสียค่าความดีครั้งละ 50,000 (ลบค่าความดีออกทันที 50,000)
– ระยะเวลาบัฟ 30 วัน
ความสามารถพิเศษ
โจมตี : 140
ป้องกัน : 140
พลังชีวิต : 1200
พลังปราณ : 1400
ปราณ : +2
ค่า PK : 20%
ลดพลังป้องกันศัตรู : 5%
ความดีระดับ 9
5,000,000 ขึ้นไป
สมญานาม : สะท้านฟ้าอภิมหายิ่งใหญ่(ธรรมะ)/จอมมารโลกันต์อภิมหายิ่งใหญ่(อธรรม)
เงื่อนไข :
– มีค่าความดีระดับ 7 (5,000,000) ขึ้นไป
– เสียค่าความดีครั้งละ 150,000 (ลบค่าความดีออกทันที 150,000)
– ระยะเวลาบัฟ 30 วัน
ความสามารถพิเศษ
โจมตี : 210
ป้องกัน : 210
พลังชีวิต : 1800
พลังปราณ : 2100
ปราณ : +2
ค่า PK : 20%
ลดพลังป้องกันศัตรู : 5%
ระบบค่าความดี  ระบบค่าความดี

 


** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **