มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว

9684

มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว

รูปภาพ
ชื่อมอนสเตอร์
เลเวล
ประเภท
เสือเหลืองภูผา 34 โจมตีก่อน
เสือลายขนขาว 34 ไม่โจมตีก่อน
หมีโลหิต 35 โจมตีก่อน
หมุษย์แขนยักษ์ 36 โจมตีก่อน
มารกระทะเหล็ก 36 โจมตีก่อน
มารนิ้วเหล็ก 37 ไม่โจมตีก่อน
พรายภูเขา 38 โจมตีก่อน
โจรไฟตาเดียว 40 ไม่โจมตีก่อน
โจรไฟแสงชาด 41 โจมตีก่อน
สาวกพรรคบัวขาว 43 โจมตีก่อน
นักบวชต่างแดน 43 ไม่โจมตีก่อน
ดาบสั้นจันทรา 45 ไม่โจมตีก่อน
ศิษย์จันทรา 45 โจมตีก่อน
วายร้ายจันทรา 47 ไม่โจมตีก่อน
มือหอกจันทรา 47 โจมตีก่อน
ขวานสั้นจันทรา 49 โจมตีก่อน
อสูรน้อยป่าไผ่ 52 ไม่โจมตีก่อน
ขโมยตัดไผ่ 52 โจมตีก่อน
โจรร้ายตาเดียว 54 ไม่โจมตีก่อน
กระบี่คู่ไผ่ 55 โจมตีก่อน
หัวหน้าโจรไฟ 75 โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **