มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว

44318

มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว

มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว

รูปภาพ
ชื่อมอนสเตอร์
เลเวล
ประเภท
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว เสือเหลืองภูผา 34 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว เสือลายขนขาว 34 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว หมีโลหิต 35 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว หมุษย์แขนยักษ์ 36 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว มารกระทะเหล็ก 36 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว มารนิ้วเหล็ก 37 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว พรายภูเขา 38 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว โจรไฟตาเดียว 40 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว โจรไฟแสงชาด 41 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว สาวกพรรคบัวขาว 43 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว นักบวชต่างแดน 43 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว ดาบสั้นจันทรา 45 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว ศิษย์จันทรา 45 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว วายร้ายจันทรา 47 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว มือหอกจันทรา 47 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว ขวานสั้นจันทรา 49 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว อสูรน้อยป่าไผ่ 52 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว ขโมยตัดไผ่ 52 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว โจรร้ายตาเดียว 54 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว กระบี่คู่ไผ่ 55 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคต้นหลิว หัวหน้าโจรไฟ 75 โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **