ระบบย้ายออฟชั่นอาวุธและยุทธภัณฑ์

20607

ระบบย้ายออฟชั่นอาวุธและยุทธภัณฑ์

NPC ที่เกี่ยวข้อง:
1. พ่อค้าเครื่องเงินฮวง

ระบบย้ายออฟชั่นอาวุธและยุทธภัณฑ์

2. เจ๊เจียว

ระบบย้ายออฟชั่นอาวุธและยุทธภัณฑ์

 

การใช้งานระบบย้ายออฟชั่นอาวุธและยุทธภัณฑ์:
1. เตรียมอาวุธ/ยุทธภัณฑ์ที่ต้องการโอนถ่ายสถานะออก [ไอเทมต้นแบบ] ไว้ให้เรียบร้อย โดยที่อาวุธหรือยุทธภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องมีสถานะการหลอมรวมหรือเสริมพลังแล้วอย่างน้อย 1 ขั้นตอน เช่น อาวุธกระบี่หลอมโจมตี +10 1 ขั้น, อาวุธไม้เท้าเสริมพลัง +5 หรืออาวุธ +120% เสริมพลัง +5
2. เตรียมไอเทมที่จะรับสถานะ [ไอเทมปลายทาง] ไว้ให้เรียบร้อย โดยไอเทมปลายทางจะต้องเป็นไอเทม
ชนิดเดียวกันกับ ไอเทมต้นแบบ เช่น
– [อาวุธต้นแบบ] ไม้เท้าเทพดารา 120% +8       [อาวุธปลายทาง] ไม้เท้าเทพดารา [ล้ำค่า]
– [อาวุธต้นแบบ] ไม้เท้าเทพดารา 120% +10     [อาวุธปลายทาง] ไม้เท้าเทพดารา [มีชื่อ]
– [ยุทธภัณฑ์ต้นแบบ] ชุดทวนม้าจี้ +10 x 4 +8   [ยุทธภัณฑ์ปลายทาง] ชุดทวนม้าจี้  [ล้ำค่า]
– [ยุทธภัณฑ์ต้นแบบ] ชุดทวนม้าจี้ +80 x 4 +8   [ยุทธภัณฑ์ปลายทาง] ชุดทวนม้าจี้ [มีชื่อ]
3. ระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นที่สามารถผลิตอาวุธล้ำค่าหรือได้รับอาวุธล้ำค่ามาจากกิจกรรม สามารถโอนถ่ายสถานะจากอาวุธเดิมที่ใช้อยู่ได้โดยไม่ต้องหลอมรวมหรือเสริมพลังใหม่
4. ไอเทมปลายทาง ถ้าเป็นอาวุธจะจำกัดเฉพาะอาวุธระดับคลาส 2 ขึ้นไป ถ้าเป็นยุทธภัณฑ์จำกัดเฉพาะระดับเลเวล 40 ขึ้นไป ทุกชิ้น ทั้ง ปลอกแขน รองเท้า เกราะอ่อน เสื้อ ฯลฯ
5. หลังจากเตรียมอาวุธ / ยุทธภัณฑ์ทั้ง 2 แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายออฟชั่นได้


วัตถุดิบ: เพื่อนๆ จะต้องมีวัตถุดิบสำหรับการโอนถ่ายสถานะดังต่อไปนี้

หมายเหตุ:
1. ระดับไอเทมตามตารางจะเป็นระดับของไอเทมที่ต้องการเคลื่อนย้าย – รับสถานะ
2. ไอเทมอาวุธระดับ 110 ไม่สามารถย้ายออฟชั่นได้
3. ไอเทมอาวุธและยุทธภัณฑ์ระดับ 130 ขึ้นไป จะไม่สามารถย้ายออฟชั่นได้


กรณีการย้ายออฟชั่นล้มเหลว:
1. ไอเทม [ต้นแบบ] และไอเทม [ปลายทาง] จะไม่หายไป
2. กรณีใช้ยันต์โชคลาภ ยันต์โชคลาภจะหายไป
3. วัตถุดิบตัวกระตุ้นทั้งหมดจะหายไป
4. เสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายออฟชั่น


กรณีการย้ายออฟชั่นสำเร็จ:
1. ไอเทม [ต้นแบบ] จะหายไปรวมกับอาวุธปลายทาง
2. ไอเทม [ปลายทาง] จะได้รับออฟชั่นของไอเทมต้นแบบ
3. วัตถุดิบตัวกระตุ้นทั้งหมดจะหายไป
4. เสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายออฟชั่น
5. กรณีใช้ยันต์โชคลาภ ยันต์โชคลาภจะหายไป
6. ตัวอย่างกรณีโอนถ่ายสำเร็จ


ต้นแบบ: ดาบม้าฟ้า 120% +10 เสริมธาตุ +10 พลังวิญญาณ +5
ปลายทาง: ดาบม้าฟ้าล้ำค่า
โอนถ่ายสำเร็จ: ดาบม้าฟ้าจะหายไป ยันต์โชคลาภจะหายไป วัตถุดิบตัวกระตุ้นจะหายไป
สิ่งที่ได้รับ: ดาบม้าฟ้าล้ำค่า  120% +10 เสริมธาตุ +10 พลังวิญญาณ +5


** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **