[YG] อัพเกรดเซียน 3

30089

[YG] อัพเกรดเซียน 3  [YG] อัพเกรดเซียน 3

[YG] อัพเกรดเซียน 3

NPC : แม่นางกิ่งท้อ
แผนที่ : ป่าแดนใต้ พิกัด  -15  349

[YG] อัพเกรดเซียน 3

ภารกิจที่ 1 ไม่ยอมแพ้ ภารกิจเลเวล 121
    
ขั้นตอนภารกิจ :

1. รับเควสจากแม่นางกิ่งท้อ
2. จัดการเหมียวป่าโฉดที่หุบเขาร้อยลี้ เลเวล 125
รวบรวม อัญมณีแห่งความหลอกลวง 50 ชิ้น

รางวัล : N/A

[YG] อัพเกรดเซียน 3

—————————————————————————————–

ภารกิจที่ 2 ไม่มีที่สิ้นสุด ภารกิจเลเวล 122

ขั้นตอนภารกิจ :

1. รับเควสจากแม่นางกิ่งท้อ
2. จัดการกระรอกหางน้ำตาลเลเวล 126 ที่หุบเขาร้อยลี้
รวบรวม อัญมณีแห่งความหลอกลวง 50 ชิ้น

รางวัล : N/A

[YG] อัพเกรดเซียน 3

—————————————————————————————–

ภารกิจที่ 3 : ถ่อมตน ภารกิจเลเวล 123

ขั้นตอนภารกิจ :

1. รับเควสจากแม่นางกิ่งท้อ
2. คุยกับ NPC ลุงเคราหยกเขียว (ที่หุบเขาร้อยลี้)
3. กำจัด นากป่าเขี้ยวคลั่ง รวบรวม กล่องวัตถุดิบปรุงยา จำนวน 1 ชิ้น

รางวัล : N/A

[YG] อัพเกรดเซียน 3

—————————————————————————————–

ภารกิจที่ 4 : เก็บเล็กผสมน้อย ภารกิจเลเวล 124

ขั้นตอนภารกิจ :

1. รับเควสจากแม่นางกิ่งท้อ
2. คุยกับ NPC ลุงเคราหยกเขียว (ที่หุบเขาร้อยลี้)
3. กำจัด กวางดำเขาโลหิต รวบรวม วัตถุดิบปรุงยาจำนวน 40 ชิ้น

รางวัล : N/A

[YG] อัพเกรดเซียน 3

—————————————————————————————–

ภารกิจที่ 5 เก้ากระบี่รวมหนึ่ง ภารกิจเลเวล 125

ขั้นตอนภารกิจ :

1. รับเควสจากแม่นางกิ่งท้อ
2. กำจัด จระเข้แม่น้ำคลั่ง รวบรวม อัญมณีแห่งความหลอกลวง 30 ชิ้น

รางวัล : N/A

[YG] อัพเกรดเซียน 3

—————————————————————————————–

ภารกิจที่ 6 ความก้าวหน้า ภารกิจเลเวล 126

ขั้นตอนภารกิจ :

1. รับเควสจากแม่นางกิ่งท้อ
2. กำจัด หมาป่าปีศาจดำ รวบรวม อัญมณีแห่งความหลอกลวง 10 ชิ้น

รางวัล : N/A

[YG] อัพเกรดเซียน 3

—————————————————————————————–

ภารกิจที่ 7 : เกินตัว ภารกิจเลเวล 127

ขั้นตอนภารกิจ :

1. รับเควสจากแม่นางกิ่งท้อ
2. คุยกับ NPC ลุงเคราหยกเขียว (ที่หุบเขาร้อยลี้)
3. กำจัด ศิษย์ลาวาจอมโจร รวบรวม ถุงลุงเคราหยกเขียว 1 ชิ้น

รางวัล : N/A

[YG] อัพเกรดเซียน 3

—————————————————————————————–

ภารกิจที่ 8 : ความสำเร็จสูงสุด ภารกิจเลเวล 128

ขั้นตอนภารกิจ :

1. รับเควสจากแม่นางกิ่งท้อ
2. กำจัด เสือหมอกโลหิต รวบรวม อัญมณีแห่งความหลอกลวง 10 ชิ้น

รางวัล : N/A

[YG] อัพเกรดเซียน 3

—————————————————————————————–

ภารกิจที่ 9 : วางแผนร้าย ภารกิจเลเวล 129

ขั้นตอนภารกิจ :

1. รับเควสจากแม่นางกิ่งท้อ
2. พูดคุยกับลุงเคราหยกเขียว จากนั้นให้ไปส่งภารกิจกับแม่นางกิ่งท้อที่ป่าแดนใต้

รางวัล : N/A

[YG] อัพเกรดเซียน 3

—————————————————————————————–

ภารกิจพิเศษ : เด็ดเดี่ยว ภารกิจเลเวล 130

ขั้นตอนภารกิจ :

1. รับเควสจากแม่นางกิ่งท้อ
2. ลุงเคราจะให้เราไปหาวัตถุดิบปรุงยาจากหมีดำโลหิตที่หุบเขาร้อยลี้ 1 ชิ้น
เมื่อได้แล้วให้นำไปให้แม่นางกิ่งท้อที่ป่าแดนใต้
      

รางวัล : หินโลหิต 10 ชิ้น

หมายเหตุ : ภารกิจต้องทำซ้ำเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไอเทมเควสตามที่กำหนด (หินโลหิต 70ชิ้น)
[YG] อัพเกรดเซียน 3

—————————————————————————————–

ภารกิจที่ 10 : อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ภารกิจเลเวล 130

ขั้นตอนภารกิจ :

1. รับเควสจากแม่นางกิ่งท้อ
2. สนทนากับแม่นางกิ่งท้ออีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนคลาสเซียน 3 ทันที

เงื่อนไข :

• ตัวละครระดับคลาสเซียน2 และมีเลเวล 130 หรือสูงกว่าขึ้นไป
• ค่าพิชิตศัตรู 5,000,000 ล้าน
• เงิน 1,000,000,000 สลึง
• หินวิทยายุทธ 50 ชื้น
• หินโลหิต 70 ชิ้น

รางวัล : อัพเกรดตัวละครเป็นคลาสเซียน 3

[YG] อัพเกรดเซียน 3