หินวิญญาณกลาง

41641

การหลอมหินวิญญาณ : เป็นการพัฒนาไอเทมอีกขึ้นหลังจากทำการหลอมรวมและเสริมพลังเสร็จสิ้นแล้วโดยผู้ใช้งานจะต้องมีไอเทมหลัก ๆ ด้วยกัน 3 ชิ้นคือ ไอเทมที่ต้องการเสริมสภาพ หินวิญาณ และหินเพลิงปฐพี

หินวิญญาณระดับกลาง

เงื่อนไข : ใช้งานคู่กับหินเพลิงเท่านั้น
ที่มา : ผลิตได้เฉพาะผู้ทำระเบิดระดับ 3 ขึ้นไปโดยกด Ctrl+M จากนั้นเลือกผลิต หินพลังวิญญาณ  

หมายเหตุ : มีโอกาสล้มเหลวในการใช้งาน

วัตถุดิบสำหรับผลิตหินวิญญาณ :
1. ผลึกวิญญาณระดับต่ำ     100  ชิ้น
2. ผลึกวิญญาณระดับกลาง   80  ชิ้น
3. ผลึกวิญญาณระดับสูง      60  ชิ้น
4. ยาระเบิดพลังระดับ 2       20  ชิ้น
5. ยาระเบิดพลังระดับ 3       20  ชิ้น  
6. ยาระเบิดพลังระดับ 4       20  ชิ้น
7. หินเสริมพลัง                   20  ชิ้น

หินเพลิงปฐพีระดับล่าง

เงื่อนไข : สำหรับอาวุธหรือยุทธภัณฑ์ระดับเลเวล 60 ขึ้นไป  ใช้งานคู่กับหินวิญญาณระดับกลางเท่านั้น
ที่มา : ดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไปและสุ่มได้รับจากการเปิดกล่องสมบัติ  

คุณสมบัติ :
1. เมื่อหลอมรวมสำเร็จจะเพิ่มค่าสมาธิให้กับตัวละคร  1% – 5%
2. เมื่อหลอมรวมสำเร็จจะเพิ่มค่าจิตให้กับตัวละคร     1% – 5%
3. เมื่อหลอมรวมสำเร็จจะเพิ่มค่าตัวเบาให้กับตัวละคร 1% – 5%
4. เมื่อหลอมรวมสำเร็จจะเพิ่มค่ากายให้กับตัวละคร   1% – 5%
5. เมื่อหลอมรวมสำเร็จจะเพิ่มระดับขั้นของการเสริมหินวิญญาณล่าง 1  – 2 ขั้น
หมายเหตุ : มีโอกาสล้มเหลวในการใช้งานกรุณาอ่านข้อมูลในหัวข้อ หินเพลิงปฐพีระดับล่าง ค่ะ

หินเพลิงปฐพีระดับกลาง

เงื่อนไข :  สำหรับอาวุธหรือยุทธภัณฑ์ระดับเลเวล 80 ขึ้นไป  ใช้งานคู่กับหินวิญญาณระดับกลางเท่านั้น
ที่มา : ดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไป และ สุ่มได้รับจากการเปิดกล่องสมบัติ นอกจากนั้นยังสามารถอัพเกรดผสมไอเทมจากหินเพลิงปฐพีระดับล่างเพื่อให้ได้หินระดับกลางมาใช้ได้ค่ะ
คุณสมบัติ : 1. เทพทลายฟ้า 1% – 5%            2. คำรามสมุทร 2% 4%  และ 6%
3. สะท้อนจันทรา 1% 2% 3%                        4. มังกรคำราม  1%  2%  3%
5. ขุนพลพิทักษ์ 1% – 5%                             6. โจมตีไร้เงา  1% – 5
7. พลังเทพยาจก 1% – 5%
อัตราสำเร็จ : มีโอกาสล้มเหลวในการใช้งาน

หลอมหินวิญญาณ
หลังจากทำการหลอมรวมหินพลังวิญญาณได้แล้วการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอาวุธขั้นต่อไปก็คือ การเสริมสภาพให้กับอาวุธโดยระบบการเสริมสภาพนั้นจะมีทางเลือกหลายหลากให้เพื่อนๆ ได้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสถานะหรือการเพิ่มสกิลโดยขั้นตอนของการหลอมหินวิญญาณระดับกลางสามารถดำเนินการได้ดังนี้

วิธีการใช้งาน : ลูกแก้ววิญญาณกลาง
หลังจากได้รับลูกแก้ววิญญาณขนาดกลางมาแล้ว
ให้คลิกขวาใช้งาน จะปรากฎหน้าต่างหินวิญญาณ
ระด้บกลางให้เพื่อนๆ ดำเนินการดังนี้
1. นำไอเทมหินเพลิงปฐพีใส่ในช่องบนสุด
2. นำไอเทมที่ต้องการเสริมสภาพใส่ช่องกลาง
3. นำยันต์โชคลาภใส่ในช่องล่างสุดของหน้าต่าง
จากนั้นกดยืนยันระบบจะหลอมวิญญาณอัติโนมัติ
เงื่อนไขและวิธีการใช้งาน
1. หินวิญญาณกลางสามารถใช้ได้กับหินเพลิงปฐพี
2. หินเพลิงปฐพีใช้ได้ทั้งระดับกลางและระดับล่าง
3. หินเพลิงล่างใช้กับยุทธภัณฑ์ระดับ 60 ขึ้นไป
4. หินเพลิงกลางใช้กับยุทธภัณฑ์ระดับ 80 ขึ้นไป
5. การหลอมรวมมีโอกาสล้มเหลว
6. ในกรณีล้มเหลว คุณสมบัติไอเทมจะไม่หายไป

7. กรณีล้มเหลวหินเพลิงและหินวิญญาณจะหายไป
เงื่อนไขพิเศษ
ไอเทมที่จะเสริมสภาพจะต้องทำการหลอมรวมกับ
หินวิญญาณระดับล่างสีเขียวอย่างน้อย 1 ขั้น
      

ข้อมูลควรทราบ : อาวุธที่หลอมรวมหินเพลิงปฐพีไปแล้วนั้น หากนำมาหลอมรวมกับหินเพลิงชนิดใหม่ คุณสมบัติเก่าจะหายไปทันที ดังนั้นคุณสมบัติของหินจะไม่สามารถทับซ้อนกันได้ ผู้เล่นจะต้องเลือกชนิดของหินที่ต้องการเพียงหนึ่งชนิดเท่านั้นและหากหลอมทับล้มเหลว คุณสมบัติเก่าก็จะหายไปทันที