มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ

63119

มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ

มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ

รูปภาพ
ชื่อมอนสเตอร์
เลเวล
ประเภท
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ จิ้งจอกเร้น 78 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ จิ้งจอกเร้น (ดุร้าย) 78 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ หมาป่าหิมะ 81 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ หมาป่าหิมะ (ดุร้าย) 81 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ จ้าวหมาป่าหิมะ 84 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ จ้าวหมาป่าหิมะ (ดุร้าย) 84 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ พ่อมด 86 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ พ่อมด
(รองหัวหน้า)
86 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ แมวถูกคำสาป 88 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ แมวถูกสาป (ดุร้าย) 88 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ หมีขาว 92 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ หมีขาว (ดุร้าย) 92 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ จิ้งจอกเงินหิมะขาว 94 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ จิ้งจอกเงินหิมะขาว (ดุร้าย) 94 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ ผีดิบเหินฟ้า 98 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ ผีดิบเหินฟ้า
(รองหัวหน้า)
98 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ มนุษย์หิมะเล็ก 103 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ มนุษย์หิมะเล็ก (ดุร้าย) 103 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ มนุษย์หิมะ 105 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ มนุษย์หิมะ (ดุร้าย) 105 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ ทหารสอดแนมฝ่ายธรรมะ 100 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ ทหารสอดแนมฝ่ายธรรมะ
(รองหัวหน้า)
100 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ ทหารสอดแนมฝ่ายอธรรม 100 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ ทหารสอดแนมฝ่ายอธรรม
(รองหัวหน้า)
100 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ หยิ่นซื่อทหารวังเย็น 110 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ หยิ่นซื่อทหารวังเย็น
(รองหัวหน้า)
110 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ หมิ่นซื่อทหารวังเย็น 111 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ หมิ่นซื่อทหารวังเย็น
(รองหัวหน้า)
111 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ วิญญาณน้ำแข็ง 113 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ วิญญาณน้ำแข็ง (ดุร้าย) 113 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ นางรำแก้วผลึก 117 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ นางรำแก้วผลึก
(รองหัวหน้า)
117 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ ยอดเลือดเหล็กนิกายเทพ 120 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ ยอดเลือดเหล็กนิกายเทพ
(หัวหน้า)
120 ไม่โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **