มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ

19482

มอนสเตอร์ : วังเย็นทะเลเหนือ

รูปภาพ
ชื่อมอนสเตอร์
เลเวล
ประเภท
จิ้งจอกเร้น 78 ไม่โจมตีก่อน
จิ้งจอกเร้น (ดุร้าย) 78 โจมตีก่อน
หมาป่าหิมะ 81 ไม่โจมตีก่อน
หมาป่าหิมะ (ดุร้าย) 81 โจมตีก่อน
จ้าวหมาป่าหิมะ 84 โจมตีก่อน
จ้าวหมาป่าหิมะ (ดุร้าย) 84 โจมตีก่อน
พ่อมด 86 ไม่โจมตีก่อน
พ่อมด
(รองหัวหน้า)
86 โจมตีก่อน
แมวถูกคำสาป 88 โจมตีก่อน
แมวถูกสาป (ดุร้าย) 88 โจมตีก่อน
หมีขาว 92 โจมตีก่อน
หมีขาว (ดุร้าย) 92 โจมตีก่อน
จิ้งจอกเงินหิมะขาว 94 โจมตีก่อน
จิ้งจอกเงินหิมะขาว (ดุร้าย) 94 โจมตีก่อน
ผีดิบเหินฟ้า 98 โจมตีก่อน
ผีดิบเหินฟ้า
(รองหัวหน้า)
98 โจมตีก่อน
มนุษย์หิมะเล็ก 103 ไม่โจมตีก่อน
มนุษย์หิมะเล็ก (ดุร้าย) 103 โจมตีก่อน
มนุษย์หิมะ 105 โจมตีก่อน
มนุษย์หิมะ (ดุร้าย) 105 โจมตีก่อน
ทหารสอดแนมฝ่ายธรรมะ 100 ไม่โจมตีก่อน
ทหารสอดแนมฝ่ายธรรมะ
(รองหัวหน้า)
100 โจมตีก่อน
ทหารสอดแนมฝ่ายอธรรม 100 ไม่โจมตีก่อน
ทหารสอดแนมฝ่ายอธรรม
(รองหัวหน้า)
100 ไม่โจมตีก่อน
หยิ่นซื่อทหารวังเย็น 110 โจมตีก่อน
หยิ่นซื่อทหารวังเย็น
(รองหัวหน้า)
110 โจมตีก่อน
หมิ่นซื่อทหารวังเย็น 111 โจมตีก่อน
หมิ่นซื่อทหารวังเย็น
(รองหัวหน้า)
111 โจมตีก่อน
วิญญาณน้ำแข็ง 113 โจมตีก่อน
วิญญาณน้ำแข็ง (ดุร้าย) 113 โจมตีก่อน
นางรำแก้วผลึก 117 โจมตีก่อน
นางรำแก้วผลึก
(รองหัวหน้า)
117 โจมตีก่อน
ยอดเลือดเหล็กนิกายเทพ 120 ไม่โจมตีก่อน
ยอดเลือดเหล็กนิกายเทพ
(หัวหน้า)
120 ไม่โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **