[Yulgang] สงครามป้อมปราการ

8532

Update สงครามป้อมปราการ 

[Yulgang] สงครามป้อมปราการ กำหนดการ : Update วันที่ 5 มีนาคม 2563
สงครามโจมตีป้อมปราการมี : ทุกวันเสาร์ เวลา 19:00 น.

[Yulgang] สงครามป้อมปราการ วิธีการเข้าร่วมสงครามป้อมปราการ

[Yulgang] สงครามป้อมปราการ

[Yulgang] สงครามป้อมปราการ

[Yulgang] สงครามป้อมปราการ เตรียมเข้าร่วมสงครามป้อมปราการ
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ
– ระยะเวลาสงครามป้อมประการ 2 ชั่วโมง (หากไม่มีฝ่ายไหนป้องกันได้จนหมดเวลาดังกล่าว ฝ่ายที่ครอบครองป้อมปราการอยู่นั้นจะเป็นฝ่ายชนะทันที)

[Yulgang] สงครามป้อมปราการ เข้าร่วมสงครามป้อมปราการ

[Yulgang] สงครามป้อมปราการ สำนักโจมตีป้อมปราการ[Yulgang] สงครามป้อมปราการ
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ [Yulgang] สงครามป้อมปราการ

– ฝ่ายโจมตีป้อมปราการเข้าร่วมการได้ไม่จำกัด
– ทุกคนสามารถโจมตีมังกรไฟมารฟ้าได้
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ ระเบิดสำหรับโจมตีป้อมปราการ
สมาชิกใช้สร้างความเสียหายกับประตูปราสาทได้ 50,000 หน่วย
หัวหน้าเท่านั้นที่สามารถใช้กับมังกรไฟมารฟ้าได้ 50,000 หน่วย

[Yulgang] สงครามป้อมปราการ สำนักป้องกันป้อมปราการ[Yulgang] สงครามป้อมปราการ

[Yulgang] สงครามป้อมปราการ

 • ฝ่ายป้องกันป้อมปราการเข้ารวมการป้องกันได้สูงสุดจำนวน 100 คนเท่านั้น!! (การรับการสมัครพันธมิตร จำนวนสมาชิกกิลด์ทั้งหมดของกิลด์พันธมิตรในปัจจุบัน + จำนวนสมาชิกกิลด์ที่จะรับ หากเกิน 100 คน จะไม่สามารถรับเพิ่มได้แล้ว)

[Yulgang] สงครามป้อมปราการ ไอเทมสำหรับใช้ในสงครามป้อมปราการ
โดยใช้[Yulgang] สงครามป้อมปราการ เหรียญทองแดงสงครามมังกร ในการซื้อไอเทมต่างๆในสงครามป้อมปราการ หาได้จากมอนสเตอร์ภายในเกม และ Yulgang Shop(ห้างสรรพสินค้า) [Yulgang] สงครามป้อมปราการ ถุงเหรียญทองแดงสงครามมังกร(500) จะได้รับเหรียญทองแดงสงครามมังกรจำนวน 500 ชิ้น ราคา 9,900 Cashpoint
หมายเหตุ : 1 เหรียญทองแดงสงครามมังกร = 1 สำริด 
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ ระเบิดสำหรับประตูปราสาท(ต่ำ)
เมื่อใช้จะสร้างความเสียหายให้ประตูปราสาท 100,000 หน่วย
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ  ระเบิดสำหรับประตูปราสาท(กลาง)
เมื่อใช้จะสร้างความเสียหายให้ประตูปราสาท 200,000 หน่วย
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ  ระเบิดสำหรับประตูปราสาท(สูง)
เมื่อใช้จะสร้างความเสียหายให้ประตูปราสาท 400,000 หน่วย
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ  ประกาศนักรบพิทักษ์
กำหนดให้ผู้เล่นที่ใช้งานเป็นนักรบพิทักษ์ที่ปกป้องหัวหน้าพันธมิตรของพันธมิตรดังกล่าวในช่วงเวลาที่กำหนด
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ  ซ่อนตัว
เมื่อใช้ไอเทมผู้เล่นที่ใช้งานจะอยู่ในสถานะที่ทำให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามโดยรอบมองไม่เห็น
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ  โคมไฟ
เมื่อใช้งานจะยกเลิกบัฟซ่อนตัวของเป้าหมายทั้งหมดที่ตรงตามเงื่อนไขด้านล่างซึ่งอยู่รอบๆตัวเอง
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ ระเบิดสำหรับโจมตีป้อมปราการ
เมื่อใช้ไอเทมจะสร้างความเสียหายกับประตูปราสาท หรือ มังกรไฟมารฟ้า 50,000 หน่วยได้
(เฉพาะหัวหน้าเท่านั้นที่สามารถใช้กับมังกรไฟมารฟ้าได้)
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ  อุปกรณ์ซ่อมแซมโจมตีป้อมปราการ
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับซ่อมแซมประตูปราสาท และ มังกรไฟมารฟ้า โดยเมื่อใช้จะพื้นฟู HP 50,000 หน่วย
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ  ราชาผู้ยิ่งใหญ่
บัพที่ใช้ได้ในเฉพาะสงครามโจมตีป้อมปราการเท่านั้น มีผลเหมือนกับบัพ ผู้ยิ่งใหญ่สะท้านฟ้า/จอมมารโลกันต์
เพิ่มพลังโจมตี 140, พลังป้องกัน 140, HP 1200, MP 1400 เพิ่มระดับปราณทั้งหมด 2 [สำหรับPK] เพิ่มพลังการต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ 20%, ไม่คิดพลังป้องกัน 5%
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ  เครื่องเปลี่ยนสภาพ
เมื่อใช้งานหลังจากระบุเป้าหมายงจะสลับตำแหน่งของตนกับฝ่ายตรงข้ามที่กำหนดได้

รางวัลสำหรับผู้ป้องกันป้อมปราการได้สำเร็จ
1. สำนักและพันธมิตรสามารถใช้งานป้อมปราการได้ตลอดเวลา
โดยเคลื่อนย้ายตัวละครไปแผนที่พิเศษนี้ผ่าน NPC ฮอชี ผู้ดูแลท่าเรือ เมืองฮอนบัล “ย้ายไปยังพื้นที่ยึดครอง”
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ
2. ได้รับค่าประสบการณ์, ค่าพิชิต และ เงินสลึง (ตามเลเวลของตัวละคร) 
โดยรับเควสที่ NPC ชอลฮยอน ผู้จัดการป้องกันป้อมปราการชื่อ เควส”ฝึกฝนลมดำ(1)” สังหารมอนสเตอร์ในป้องปราการของตนเองสะสมไอเทมเควส[Yulgang] สงครามป้อมปราการ “ร่องรอยของลมดำ”รวบรวม 200 ชิ้น และ เอาไปให้ชอลฮยอน ผู้จัดการป้องกันป้อมปราการแห่งพื้นที่ยึดครองเพื่อรับรางวัล (ทำได้วันล่ะ 1 ครั้ง) 
3.
 เพิ่มเควสรางวัลสงครามในแมปพื้นที่ยึดครอง
(สมาชิกกิลด์และพันธมิตรเจ้าของปราสาทสงครามโจมตีป้อมปราการ)
Update!! : 2/4/2020 : รับเควสที่ NPC ชอลฮยอน ผู้จัดการป้องกันป้อมปราการชื่อ เควส”ฝึกฝนลมดำ(2)” สังหารมอนสเตอร์ในป้อมปราการของตนเองสะสมไอเทมเควส [Yulgang] สงครามป้อมปราการ “ร่องรอยของลมดำ”รวบรวม 200 ชิ้น และ เอาไปให้ชอลฮยอน ผู้จัดการป้องกันป้อมปราการแห่งพื้นที่ยึดครองเพื่อรับรางวัล ค่าความดีแบบสุ่มจำนวน 100 – 5,000 (ทำได้วันล่ะ 1 ครั้ง)
[Yulgang] สงครามป้อมปราการ

4. เพิ่ม EXP+100% ให้กับสมาชิกกิลด์และพันธมิตรเจ้าของปราสาทสงครามโจมตีป้อมปราการ
เฉพาะแชนแนล PK ในแผนที่ดังนี้ ทะเลแดนใต้ , วังเย็น , ป่าแดนใต้, หุบเขาร้อยลี้, ที่ราบแห่งเพลิง, ยอนบีกา ได้ผลเพิ่มค่าประสบการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว กับ เลเวลมอนสเตอร์ -10 ~ +10 เกินกว่าเลเวลผู้เล่นเท่านั้น จะใช้ผลเพิ่มค่าประสบการณ์เฉพาะในสถานการณ์ที่สามารถได้รับค่าประสบการณ์เท่านั้น

[Yulgang] สงครามป้อมปราการ [Yulgang] สงครามป้อมปราการ
ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ