[Yulgang]ภารกิจระดับเลเวล 60 – 77 ของฝ่ายธรรมะ

2260

เกม Yulgang ภารกิจระดับเลเวล 60 – 77 ของฝ่ายธรรมะ 

ภารกิจพรรคชินมู (ธรรมมะ)

ชื่อภารกิจ : ปราบโจรเสือบิน 1/3

เงื่อนไข : Lv 60

รางวัลภารกิจ : หนังสือมอบหมายปราบโจรเสือบิน 1 (ไอเทมภารกิจ) / กล่องสมบัติทองคำ 5 กล่อง / ยันต์โชคลาภ 5%(2) / ค่าประสบการณ์ (1,050,000)

ขั้นตอน :

1.  รับภารกิจที่ “เจ้าสำนักชินมู” สอบถามรายละเอียดที่ “ไป๋หน้าขาว”

2. “ไป่หน้าขาว” จะบอกถึงตำแหน่งที่อยู่ของโจรค่อมเสือบิน กำจัด “โจรค่อมเสือบิน” รวบรวมดาบของโจรกลับมาให้ “เจ้าสำนักชินมู”

3. นำดาบที่รวบรวมมามอบแก่ “เจ้าสำนักชินมู” เพื่อจบภารกิจ

มอนสเตอร์ภารกิจ :

———————————————————————-

ชื่อภารกิจ : ปราบโจรเสือบิน 2/3

เงื่อนไข : Lv 61

รางวัลภารกิจ : หนังสือมอบหมายปราบโจรเสือบิน 2 (ไอเทมภารกิจ) / เงิน 1,200,000 สลึง / ยันต์โชคลาภ 10%(2) / ค่าประสบการณ์ (1,700,000)

ขั้นตอน :

1. รับภารกิจที่ “เจ้าสำนักชินมู” จากนั้นจัดการ “จอมตึ๋งหนืด” แล้วรวบรวมเอา”ถุงเหรียญทอง 15 ถุง” และ”ก้อนเงิน 5ก้อน” ที่ปล้นไปกลับคืนมา

2. นำของกลับมาให้ “เจ้าสำนักชินมู” แล้วนำของไปให้ “ไป๋หน้าขาว”

3. มาถึง “ไป๋หน้าขาว” ส่งภารกิจเพื่อจบภารกิจ

มอนสเตอร์ภารกิจ :

———————————————————————-

ชื่อภารกิจ : ปราบโจรเสือบิน 3/3

เงื่อนไข : Lv 62

รางวัลภารกิจ : หินกลายทอง 3 ก้อน / หินหยกเย็น 3 ก้อน / ค่าประสบการณ์ (1,850,000) / ค่าพิชิต (15,000)

ขั้นตอน :

1.  รับภารกิจที่ “เจ้าสำนักชินมู” ไปจับ”โจรค่อมเสือบิน” , “จอมตึ่งหนืด” และ “โจรบินมือเทพ”

2. รวบรวม”ผ้าคาดโจรค่อมเสือบิน 5ชิ้น” , “ถุงเพชรพลอย 5ชิ้น” และ”ปลอกแขนโจรบินมือเทพ 10อัน” กลับมาให้ “เจ้าสำนักชินมู”

3. นำของที่รวบรวมกลับมาให้ “เจ้าสำนักชินมู”

4. นำถุงเพชรพลอยมอบให้ “ไป๋หน้าขาว” และเอาปลอกแขนไปให้ “น้องหนุ่มหยก” เพื่อจบภารกิจ

มอนสเตอร์ภารกิจ :

  

———————————————————————-
ชื่อภารกิจ : ทวงเงินมัดจำ

เงื่อนไข : Lv 63

รางวัลภารกิจ :  หินกลายทอง 4 ก้อน / ค่าประสบการณ์ (2,000,000)

ขั้นตอน :

1. รับภารกิจที่ “เฒ่าหน้าเหลือง” จับ “นักดาบล่าเงิน” รวบรวม “ถุงเหรียญทอง 15ถุง”

2. นำ ถุงเงินกลับมามอบให้ “เฒ่าหน้าเหลือง” เพื่อจบภารกิจ

มอนสเตอร์ภารกิจ :

———————————————————————-

ชื่อภารกิจ : หา หนังสือมอบหมายปลอมกลับคืนมา

เงื่อนไข : Lv 64

รางวัลภารกิจ : เงิน 1,500,000 สลึง / ยันต์โชคลาภ 5%(3) / ค่าประสบการณ์ (2,200,000)

ขั้นตอน :

1. รับภารกิจที่ “เจ้าสำนักชินมู” กำจัด “นักฆ่าหญิง”  รวบรวม “หนังสือมอบหมายปลอม 20ฉบับ” นำมามอบแก่ “เจ้าสำนักชินมู”

2. เดินทางไปยังพรรคฮอนบัล ส่งภารกิจที่ “ประมุขฮอนบัล” จะได้หนังสือ “มอบหมายปลอม 10 ฉบับ”

3. เดินทางไปยังพรรคต้นหลิว ส่งภารกิจที่ “ประมุขต้นหลิว”  จะได้หนังสือ “มอบหมายปลอม 10 ฉบับ”

4. เมื่อรวบรวมหนังสือมอบหมายปลอมจนครบแล้วให้นำกลับมาคืนแก่ “เจ้าสำนักชินมู” เพื่อจบภารกิจ

มอนสเตอร์ภารกิจ :

———————————————————————–

ชื่อภารกิจ : ทะเลแดนใต้กับป้อมพิทักษ์

เงื่อนไข : Lv 65

รางวัลภารกิจ : ยันต์โชคลาภ 5 % (2) /  ค่าประสบการณ์ (2,400,000) / ยันต์โชคลาภ 10%(2)

ขั้นตอน :

1. รับภารกิจที่ “เจ้าสำนักชินมู” จัดการองครักษ์เหล็กและนักรบหน้ากากผี รวบรวมกระดาษสลักคำสั่งป้อมพิทักษ์หน้า1และ2 อย่างละ 10แผ่น

2. นำไปมอบให้เจ้า “เจ้าสำนักชินมู” จากนั้นเจ้าสำนักจะให้นำกระดาษสลักที่ตรวจสอบแล้วไปมอบแก่ผู้คุมกฎขาว

3. ได้รับหนังสือรายงานเปล่าให้นำไปสอบถามเรื่องจากประมุขฮอนบัลเพื่อเขียนเรื่องราวลงไป

4. ประมุขจะเล่าเรื่องราวของป้อมพิทักษ์ทะเลแดนใต้ให้เราฟัง

5. นำรายงานไปให้ผู้คุมกฎขาว เพื่อจบภารกิจ

มอนสเตอร์ภารกิจ :

 

———————————————————————–

ชื่อภารกิจ : แผนที่ถ้ำปฐพี

เงื่อนไข : Lv 71

รางวัลภารกิจ : หินหยกเย็น (2) / ค่าประสบการณ์ (5,700,000)

ขั้นตอน :

1. รับภารกิจที่ “เจ้าสำนักชินมู” จัดการดาบคลั่งเลือดหน้าขาว รวบรวมเศษแผนที่ 20ชิ้น

2. นำไปมอบให้ “เจ้าสำนักชินมู” เขาจะกล่าวขอบคุณเรา จากนั้นนำเศษแผนที่ไปส่ง “ผู้อาวุโสสอนวิชา”

3. เมื่อพบกับ “ผู้อาวุโสสอนวิชา” จะวานให้นำแป้งเปียกจาก “แม่นางจิน” มาให้เขา

4. เมื่อเดินทางถึงโรงเตี๊ยมฮอนบัล “แม่นางจิน” จะมอบแป้งเปียกให้เรา

5. นำแป้งเปียกกลับมาให้ “ผู้อาวุโสสอนวิชา” เพื่อจบภารกิจ

มอนสเตอร์ภารกิจ :

———————————————————————-

ชื่อภารกิจ : ปราบนักสู้หน้าขาว 1/3

เงื่อนไข : Lv 72

รางวัลภารกิจ : หนังสือภารกิจปราบนักสู้หน้าขาว 1 / ค่าประสบการณ์ (6,200,000) / ยันต์โชคลาภ 10 % (1) / ยันต์โชคลาภ 5 % (1)

ขั้นตอน :

1. รับภารกิจที่ “ผู้อาวุโสคุมกฏ” กำจัด “ดาบคลั่งหน้าขาว” เพื่อชิง “เส้นผมสีม่วง 10เส้น” และ “กระบี่เทพหน้าขาว” เพื่อชิง “เส้นผมสีเขียว 5เส้น”

2. นำเส้นผมกลับมาให้”ผู้อาวุโสคุมกฏ” เพื่อจบภารกิจ

มอนสเตอร์ภารกิจ :

 

———————————————————————-

ชื่อภารกิจ : ปราบนักสู้หน้าขาว 2/3

เงื่อนไข : Lv 73

รางวัลภารกิจ : หนังสือภารกิจปราบนักสู้หน้าขาว 2 / ค่าประสบการณ์ (6,800,000) / ยันต์โชคลาภ 5 % (2) / ยันต์โชคลาภ 10 % (2)

ขั้นตอน :

1. รับภารกิจที่ “ผู้อาวุโสคุมกฏ” กำจัด “กระบี่เทพหน้าขาว”  รวบรวม “ทองคำที่ถูกปล้น 20แท่ง”

2. นำไปมอบให้แก่ “ไป๋หน้าขาว” จากนั้นให้กลับมารับรางวัลได้ที่ “ผู้อาวุโสคุมกฏ” เพื่อจบภารกิจ

มอนสเตอร์ภารกิจ :

———————————————————————-

ชื่อภารกิจ : ปราบนักสู้หน้าขาว3/3

เงื่อนไข : Lv 74

รางวัลภารกิจ : ค่าประสบการณ์ (7,400,000) / Gift ยารักษาบาดเจ็บ / ยันต์โชคลาภ 15 % (1)

ขั้นตอน

1. รับภารกิจที่”ผู้อาวุโสคุมกฏ” กำจัด”ดาบคลั่งหน้าขาว” , “กระบี่เทพหน้าขาว” และ “จอมง้าวหน้าขาว”

2. รวบรวม “หน้าปลอมของดาบคลั่งหน้าขาว” 5ชิ้น , “หน้าปลอมของกระบี่เทพหน้าขาว” 5ชิ้น และ “หน้าปลอมของจอมง้าวหน้าขาว” 10ชิ้น

3. นำกลับมาให้ “ผู้อาวุโสคุมกฏ” ต่อด้วย “เจ้าสำนักชินมู” เพื่อจบภารกิจ

มอนสเตอร์ภารกิจ :

  

———————————————————————-

ชื่อภารกิจ : เข้าสู่ทะเลเหนือ (ธรรมะ)

เงื่อนไข : Lv 75

รางวัลภารกิจ : เงิน 3,000,000 สลึง / ค่าประสบการณ์ (8,000,000) / ค่าพิชิต (35,000)

ขั้นตอน

1 .รับภารกิจที่ “เฒ่าหน้าเหลือง”  กำจัด “จิ้งจอกเร้น”(เมืองวังเย็นทะเลเหนือ) รวบรวม “เขี้ยวจิ้งจอกเร้น” 15ชิ้น
2. นำมามอบให้ “เฒ่าหน้าเหลือง” จะได้รับยาน้ำลึกลับ(ไอเทมภารกิจ) จากนั้นนำไปมอบให้กับ “หมอฮูจิน” (เมืองวังเย็นทะเลเหนือ) เพื่อจบภารกิจ

มอนสเตอร์ภารกิจ :

———————————————————————-

ชื่อภารกิจ : ความรักของน้องหนุ่มหยก 1

เงื่อนไข : Lv 76

รางวัลภารกิจ :  ค่าประสบการณ์ (8,800,000) / หินกลายทองระดับสูง (2)

ขั้นตอน :

1. รับภารกิจที่ “น้องหนุ่มหยก” กำจัด “จอมง้าวหน้าขาว”  รวบรวม “ดอกท้อแดง” 10ดอก

2. นำกลับมาให้ “น้องหนุ่มหยก” จากนั้นนำดอกไม้ไปให้ “แม่นางจิน” ก่อน แล้วเอาไปส่งให้ “เฒ่าลูกคิดทอง”

3. กลับมารายงานเรื่องราวให้ “น้องหนุ่มหยก” เพื่อจบภารกิจ

มอนสเตอร์ภารกิจ :

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ