มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี

14719

มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี


รูปภาพ

ชื่อมอนสเตอร์

เลเวล

ประเภท
ดาบคลั่งหน้าขาว 73 โจมตีก่อน
กระบี่เทพหน้าขาว 75 โจมตีก่อน
จอมง้าวหน้าขาว 77 โจมตีก่อน
จอมง้าวหน้าขาว
(รองหัวหน้า)
77 โจมตีก่อน
ดาบอสูรจิตปฐพี 79 โจมตีก่อน
ดาบอสูรจิตปฐพี
(รองหัวหน้า)
79 โจมตีก่อน
หมัดเทพจิตปฐพี 81 โจมตีก่อน
มารจิตปฐพี 83 โจมตีก่อน
นางรำจิตปฐพี 85 โจมตีก่อน
สนมจิตปฐพี 87 โจมตีก่อน
ธิดาจิตปฐพี 89 โจมตีก่อน
ธิดาจิตปฐพี
(รองหัวหน้า)
89 โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **