มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี

43624

มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี

มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี


รูปภาพ

ชื่อมอนสเตอร์

เลเวล

ประเภท
มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี ดาบคลั่งหน้าขาว 73 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี กระบี่เทพหน้าขาว 75 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี จอมง้าวหน้าขาว 77 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี จอมง้าวหน้าขาว
(รองหัวหน้า)
77 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี ดาบอสูรจิตปฐพี 79 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี ดาบอสูรจิตปฐพี
(รองหัวหน้า)
79 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี หมัดเทพจิตปฐพี 81 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี มารจิตปฐพี 83 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี นางรำจิตปฐพี 85 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี สนมจิตปฐพี 87 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี ธิดาจิตปฐพี 89 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปฐพี ธิดาจิตปฐพี
(รองหัวหน้า)
89 โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **