โนโฮ : วิธีเปลี่ยนคลาส

24031

โนโฮ : วิธีเปลี่ยนคลาส

โนโฮ : วิธีเปลี่ยนคลาส

เปลี่ยนคลาส 1 โนโฮ (สามารถทำได้ตั้งแต่เลเวล 10 ขึ้นไป)

ขั้นตอนการทำเควสเปลี่ยนคลาส 1
1. ไปรับเควส [เลื่อนคลาสครั้งที่1 โนโฮ]โนโฮจะสมัครชุมนุมลมดำไหม ที่ NPC เฒ่าลูกติดทอง
2. เมื่อรับเควสเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ “ประตูแห่งกาลเวลา” แล้ววาร์ปไปที่ พื้นที่เควสต์โนโฮ
3. เลือก “โนโฮจะสมัครชุมนุมลมดำ?”
4. เมื่อเข้าไปแล้วจะต้องไปตีหมูป่า (หมูป่าจะไม่แสดง HP : ต้องตีจนกว่าหมูป่าจะตาย)
เมื่อสังหารหมูป่าได้แล้วให้กลับไปส่งเควสที่ เฒ่าลูกคิดทอง เพื่อเปลี่ยนเป็นคลาส 1


เปลี่ยนคลาส 2 โนโฮ : (สามารถทำได้ตั้งแต่เลเวล 35 ขึ้นไป)
ทำเควส “ถึงเวลาเลือก” ที่สามารถรับได้จากแม่นางจินให้เสร็จก่อน)

ฝ่ายธรรมะ
NPC ผู้คุมกฏขาว : จัดการพวกโจรแล้วเอาคำสั่งทหารข่าวกรอง 10 ชิ้น ไปให้ ผู้คุมกฏขาว

ฝ่ายอธรรม 
NPC ผู้คุมกฏดำ : จัดการพวกโจรแล้วเอาคำสั่งทหารข่าวกรอง 10 ชิ้น ไปให้ ผู้คุมกฏดำ


เปลี่ยนคลาส 3 โนโฮ (สามารถทำได้ตั้งแต่เลเวล 60 ขึ้นไป)

ขั้นตอนการทำเควสเปลี่ยนคลาส 3
1. ไปรับเควส [เลื่อนคลาสครั้งที่3 โนโฮ] ศัตรูของพี่ชาย ที่ NPC เฒ่าลูกติดทอง
2. เมื่อรับเควสเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ “ประตูแห่งกาลเวลา” แล้ววาร์ปไปที่ พื้นที่เควสต์โนโฮ
3. เลือก “ศัตรูของพี่ชายของเรา?”
4. เมื่อเข้าไปแล้วจะต้องต่อสู้กับ”อัศวิน” (อัศวินจะไม่แสดง HP : จะต้องเอาชนะอัศวินให้ได้)
เมื่อสังหารอัศวินได้แล้วให้กลับไปส่งเควสที่ เฒ่าลูกคิดทอง เพื่อเปลี่ยนเป็นคลาส 3


เปลี่ยนคลาส 4 โนโฮ (สามารถทำได้ตั้งแต่เลเวล 80 ขึ้นไป)

ขั้นตอนการทำเควสเปลี่ยนคลาส 4
1. ไปรับเควส [เลื่อนคลาสครั้งที่4 โนโฮ] รอก่อนเถอะฮันกวาง ที่ NPC แม่นางจิน
2. เมื่อรับเควสเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ “ประตูแห่งกาลเวลา” แล้ววาร์ปไปที่ พื้นที่เควสต์โนโฮ
3. เลือก “รอก่อนเถอะ ฮันกวาง”
4. เมื่อเข้าไปแล้วจะต้องต่อสู้กับ”ฮันกวาง” (ฮันกวางจะไม่แสดง HP : จะต้องเอาชนะฮันกวางให้ได้)
เมื่อสังหารฮันกวางได้แล้วให้กลับไปส่งเควสที่ แม่นางจิน เพื่อเปลี่ยนเป็นคลาส 4


เปลี่ยนคลาส 5 โนโฮ (สามารถทำได้ตั้งแต่เลเวล 100 ขึ้นไป)

ขั้นตอนการทำเควสเปลี่ยนคลาส 5
1. ไปรับเควส [เลื่อนคลาสครั้งที่ 5 โนโฮ] ศัตรูของข้านักรบถ้ำวิญญาณ ที่ NPC หัวหน้าหมู่บ้าน (แมพ วังเย็นทะเลเหนือฯ)
2. เมื่อรับเควสเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ “ประตูแห่งกาลเวลา” แล้ววาร์ปไปที่ พื้นที่เควสต์โนโฮ
3. เลือก “ศัตรูของข้า นักรบถ้ำวิญญาณ”
4. เมื่อเข้าไปแล้วจะต้องต่อสู้กับ”มินชอน” (มินชอนจะไม่แสดง HP : จะต้องเอาชนะมินชอนให้ได้)
5. เมื่อสังหารมินชอนได้แล้วให้กลับไปส่งเควสที่ หัวหน้าหมู่บ้าน เพื่อเปลี่ยนเป็นคลาส 5


เปลี่ยนคลาสเซียน1 โนโฮ (สามารถทำได้ตั้งแต่เลเวล 110 ขึ้นไป)

[110] [เซียนขั้น 1 โนโฮ] ออกเดินทางสู่ภูผาบูรพา
1. รับเควสที่ NPC จุนโฮ ในแมพฯ ฮอนบัล
2. เมื่อรับเควสเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ “ประตูแห่งกาลเวลา” แล้ววาร์ปไปที่ พื้นที่เควสต์โนโฮ
3. เลือก “ออกเดินทางไปภูผาบูรพากัน”
4. เมื่อเข้าไปแล้วจะต้องต่อสู้กับ”บันกึม” (บันกึมจะไม่แสดง HP : จะต้องเอาชนะบันกึมให้ได้)
เมื่อสังหารได้แล้วให้กลับไปส่งเควสที่ NPC จุนโฮ เพื่อเปลี่ยนเป็นคลาสเซียนขั้น 1


เปลี่ยนคลาสเซียน2 โนโฮ (สามารถทำได้ตั้งแต่เลเวล 120 ขึ้นไป)

[120] [เซียนขั้น 2 โนโฮ] นักฆ่าแดนเทพแห่งภูผาบูรพา
1. รับเควสที่ NPC จุนโฮ ในแมพฯ ฮอนบัล
2. เมื่อรับเควสเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ “ประตูแห่งกาลเวลา” แล้ววาร์ปไปที่ พื้นที่เควสต์โนโฮ
3. เลือก “นักฆ่าแดนเทพแห่งภูผาบูรพา “
4. เมื่อเข้าไปแล้วจะต้องต่อสู้กับ”จาดัม” (จาดัม จะไม่แสดง HP : จะต้องเอาชนะบันกึมให้ได้)
เมื่อสังหารได้แล้วให้กลับไปส่งเควสที่ NPC จุนโฮ เพื่อเปลี่ยนเป็นคลาสเซียนขั้น 2


เปลี่ยนคลาสเซียน3 โนโฮ (สามารถทำได้ตั้งแต่เลเวล 130 ขึ้นไป)

ขั้นตอนการทำเควสเปลี่ยนคลาส เซียน 3 (ก่อนที่เราจะเริ่มเควสได้ ต้องผ่านเควสต่างๆ ดังนี้ก่อน)
[ เซียนขั้น 3 โนโฮ ] – ตรวจสอบฝ่ายแดนเทพ (เลเวล 121)
1. รับเควสที่ NPC จอมยุทธ์คิ้วทอง แผนที่ หุบเขาร้อยลี้
2. เมื่อรับเควสแล้ว จอมยุทธ์คิ้วทองจะให้ไปจัดการเหมียวป่าโฉด เพื่อหา “นกพิราบสื่อสาร”
3. เมื่อได้รับ “นกพิราบสื่อสาร” แล้วให้กลับมาส่งที่ NPC จอมยุทธ์คิ้วทอง เป็นอันจบเควส

[ เซียนขั้น 3 โนโฮ ] – เพื่อชาวภูผาบูรพา (เลเวล 122)
1. รับเควสที่ NPC ลุงเคราหยกเขียว แผนที่ หุบเขาร้อยลี้
2. เมื่อรับเควสแล้ว ลุงเคราหยกเขียว จะให้ไปจัดการ “กระรอกหางน้ำตาล” เพื่อหา “ยาผง ” จำนวน 10 ชิ้น สำหรับนำไปมาปรุงยา
3. เมื่อได้รับ “ยาผง ” แล้วให้กลับมาส่งที่ NPC ลุงเคราหยกเขียว เป็นอันจบเควส

[ เซียนขั้น 3 โนโฮ ] – ความตั้งใจจริงของทวนปัญจดาราล่าวิญญาณ ? (เลเวล 125)
1.รับเควสที่ NPC จอมยุทธคิ้วทอง แผนที่ หุบเขาร้อยลี้
2. เมื่อรับเควสแล้ว ” จอมยุทธคิ้วทอง ” จะให้ไปคุยกับ” ขุลพลดาบราชันย์” โดยเขาจะให้ไป จัดการ “กวางดำเขาโลหิต” เพื่อหา “เขากวางดำโลหิต ” จำนวน 20 ชิ้น
3.เมื่อได้รับ “เขากวางดำโลหิต ” แล้วให้กลับมาส่งที่ NPC “ขุลพลดาบราชันย์” เป็นอันจบเควส

[ เซียนขั้น 3 โนโฮ ] – ข้อที่ 1 เตรียมตัว (เลเวล 126)
1.รับเควสที่ NPC “ขุลพลดาบราชันย์” แผนที่ หุบเขาร้อยลี้
2. เมื่อรับเควสแล้ว ที่ ขุลพลดาบราชันย์” เขาจะให้ไป จัดการ “นากป่าและจระเข้แม่น้ำคลั่ง” เพื่อหา
“เนื้อนากป่าเขียว & กระดูกจระเข้แม่น้ำคลั่ง” อย่างละ 10 ชิ้น
3.เมื่อได้รับแล้วให้กลับมาส่งที่ NPC “ขุลพลดาบราชันย์” เป็นอันจบเควส

[ เซียนขั้น 3 โนโฮ ] – ข้อที่ 1 เตรียมใจ (เลเวล 127)

1.รับเควสที่ NPC “ขุลพลดาบราชันย์” แผนที่ หุบเขาร้อยลี้
2. เมื่อรับเควสแล้ว ที่ ขุลพลดาบราชันย์” เขาจะให้ไป จัดการ “หมาป่าดำ และ หมาป่าตาโลหิต ” เพื่อหา
” ตัวอย่างหมาป่าดำปีศาจ & ตัวอย่างหมาป่าตาโลหิต ” อย่างละ 10 ชิ้น
3.เมื่อได้รับแล้วให้กลับมาส่งที่ NPC “ขุลพลดาบราชันย์” เป็นอันจบเควส

[ เซียนขั้น 3 โนโฮ ] – ข้อที่ 3 ตั้งมั่น(เลเวล 128)
1.รับเควสที่ NPC “ขุลพลดาบราชันย์” แผนที่ หุบเขาร้อยลี้
2. เมื่อรับเควสแล้ว ที่ ขุลพลดาบราชันย์” เขาจะให้ไป จัดการ “เสือหมอกโลหิต และ หมูดำภูเขา ” เพื่อหา
” ตัวอย่างเสือหมอกโลหิต & ตัวอย่างหมีดำภูเขา ” อย่างละ 10 ชิ้น
3.เมื่อได้รับแล้วให้กลับมาส่งที่ NPC “ขุลพลดาบราชันย์” เป็นอันจบเควส

[ เซียนขั้น 3 โนโฮ ] – ตระหนักถึงความตั้งใจจริง (เลเวล 129)
(เงื่อนไข : ต้องมีดันเจี้ยนพ้อย 120 แต้ม)
1.รับเควสที่ NPC “ขุลพลดาบราชันย์” แผนที่ หุบเขาร้อยลี้
2. เมื่อรับเควสแล้ว ที่ ขุลพลดาบราชันย์” เขาจะให้ไปคุยรายละเอียดกับ “จอมยุทธ์คิ้วทอง” โดยเค้าจะให้ไปเก็บ ตัวอย่างปูเพลิงลาวา 3 ชิ้น และวิทยายุทธ์ 2 ชิ้น
3.เมื่อได้รับแล้วให้กลับมาส่งที่ NPC “ขุลพลดาบราชันย์” จะได้รับ บันทึกวิจัยสัตว์ร้าย

** จะต้อง 35 ชิ้น กดยันต์โยกังจะได้ 7 ชิ้นต่อวัน ไม่กดยันต์โยกังจะได้รับ 5 ชิ้น

[130] [เซียนขั้น 3 โนโฮ] ???
1. รับเควสที่ NPC จุนโฮ ในแมพฯ ฮอนบัล
2. เมื่อรับเควสเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ “ประตูแห่งกาลเวลา” แล้ววาร์ปไปที่ พื้นที่เควสต์โนโฮ
3. เลือก ” ??? ”
4. เมื่อเข้าไปแล้วจะต้องต่อสู้กับ ”???” ( จะไม่แสดง HP : จะต้องเอาชนะให้ได้)
เมื่อสังหารได้แล้วให้กลับไปส่งเควสที่ NPC จุนโฮ เพื่อเปลี่ยนเป็นคลาสเซียนขั้น 3


เปลี่ยนคลาสเซียน4 โนโฮ (สามารถทำได้ตั้งแต่เลเวล 140 ขึ้นไป)

ขั้นตอนการทำภารกิจ : ขั้นที่ 1
เลเวล 137 คลายปริศนาเกิดรู้แจ้ง
npc : ยูซึงบิน
แผนที่ : ราบแห่งเพลิง
รายละเอียดภารกิจ : จัดการกับบอสผีภูเขาแห่งเมืองฮอนบัล เพื่อค้นหาลูกแก้วธาตุวิญญาณ 1 ชิ้น
– บอสผีภูเขา และ ผีภูเขา(กิ่งท้อ) ดรอป ลูกแก้วธาตุวิญญาณ 1 ชิ้น

ขั้นตอนการทำภารกิจ : ขั้นที่ 2
เลเวล 138 เรื่องในกาลก่อนนับเป็นครูในอนาคต
npc : คังอึนจุง
แผนที่ : ราบแห่งเพลิง
รายละเอียดภารกิจ จัดการกับบอสเพื่อตามหาลูกแก้วดังนี้
– หัวหน้าโจรไฟ ดรอป ลููกแก้วธาตุไฟ
– ดาบกระหายเลือด ดรอป  ลูกแก้วธาตุปีศาจ
– หัวหน้าค่ายโจร และ เชื้อพระวงศ์ร้าย(กิ่งท้อ) ดรอป ลูกแก้วธาตุไม้
– จินดาบเดี่ยว และ จินดาบเดี่ยว(กิ่งท้อ)  ดรอป  ลูกแก้วธาตุทอง
– วิญญาณแม่ทัพ และ วิญญาณแม่ทัพอสูร(กิ่งท้อ) ดรอป  ลูกแก้วธาตุมืด
– จิตปฐพี และ องครักษ์พิทักษ์อสูร(กิ่งท้อ) ดรอป ลูกแก้วธาตุดิน

ขั้นตอนการทำภารกิจ : ขั้นที่ 3
เลเวล 139  วัวเร่งเกวียนล้ม
npc : ทกโกกอล
แผนที่ : ราบแห่งเพลิง
รายละเอียดภารกิจ จัดการกับมุนฮอน ผู้อาวุโสทางใต้ดิน และบอสอัลยูเพื่อนำไอเทมลูกแก้วกลับมา
– มุนฮอนผู้อาวุโส ดรอป  ลูกแก้ว-บาดาล
– บอสอัลยู ดรอป  ลูกแก้ว-สวรรค์

ขั้นตอนการทำภารกิจ : ขั้นที่ 4
เลเวล 139 ดึงกลีบเมฆพบตะวัน
npc ยูเซริน
แผนที่ : ราบแห่งเพลิง
รายละเอียดภารกิจ : จัดการกับโจรสาวปล้นสะดมและโจรปล้นคนเดินทางเพื่อนำ “ตราประทับคุณธรรม” จำนวน 200 ชิ้น
พร้อมทั้งนำผลึกวิญญาณระดับสูงจำนวน 900 ชิ้นและเงินจำนวน 1,000,000,000 สลึงมา
– โจรปล้นคนเดินทาง ดรอป ตราประทับคุณธรรม
– โจรสาวปล้นสะดม ดรอป ตราประทับคุณธรรม

ขั้นตอนการทำภารกิจ : ขั้นที่ 5
เลเวล 140 หนึ่งลงโทษเพื่อละเว้นร้อย
npc โฮงแชรอง
แผนที่ : ราบแห่งเพลิง
รายละเอียดภารกิจ : จัดการหัวหน้าโจรและหัวหน้าโจรภูเขาเพื่อนำไอเทมภารกิจมาส่งพร้อมกับไอเทม
ผลึกวิญญาณระดับสูง 900 ชิ้น
– หัวหน้าโจร(รองหัวหน้า) พิกัด 180,-2176 โจมตีปราบปราม(กองโจร)
– หัวหน้าโจรภูเขา(รองหัวหน้า) พิกัด 2222,2146 ดรอป โจมตีปราบปราม(โจรภูเขา)

ขั้นตอนการทำภารกิจ : ขั้นที่ 6
เลเวล 140 อาวุธคุ้มครองประเทศ
npc ยูซึงบิน
แผนที่ : ราบแห่งเพลิง
รายละเอียดภารกิจ จัดการกับจอมพลดาบดำพร้อมนำไอเทมภารกิจมาส่งดังนี้
• กระบี่จอมพลดาบดำ
• ค่าพิชิตศัตรู 5,000,000
• หินวิทธยายุทธ 50 ชิ้น
• ผลึกวิญญาณระดับสูง 700 ชิ้น
– จอมพลดาบดำ(รองหัวหน้า) พิกัด -2000,-2000 ดรอป กระบี่ของจอมพลดาบดำ
แล้วนำไปส่งที่ NPC ยูซึงบิน จะสามารถเปลี่ยนเป็นเซียน 4 ได้


เปลี่ยนคลาสเซียน5 โนโฮ (สามารถทำได้ตั้งแต่เลเวล 150 ขึ้นไป)

เงื่อนไข
– เลเวล 150 ขึ้นไป
– คลาสเซียน 4 ขึ้นไป
– หินวิทยายุทธ 300 ชิ้น
– ผลึกวิญญาณระดับสูง 900 ชิ้น
– ค่าพิชิต 300,000,000 แต้ม
– เงิน 3,000 ล้านสลึง

ขั้นตอนการเปลี่ยนคลาสเซียน 5
“เลเวล 148 [เซียนขั้น 5] คุณสมบัติของวีรบุรุษ – ชื่อเสียง”
รับเควสที่ NPC ทกโกกอล (แมพ:ที่ราบแห่งเพลิง) ให้รวบรวม”เหรียญรางวัล” ที่ได้มาจากการเล่น
สงครามฝ่าย/สงครามสำนัก/สงครามพิชิตฝ่าย/สงครามแห่งการช่วงชิง/ศึกชิงจ้าวยุทธจักร รวม 100 ชิ้น
จากนั้นให้กลับมาคุยกับทกโกกอล เพื่อไปยังขั้นต่อไป

“เลเวล 149 [เซียนขั้น 5] คุณสมบัติของวีรบุรุษ – ความเชื่อมั่น”
1. รับเควสที่ NPC ทกโกกอล (แมพ:ที่ราบแห่งเพลิง) จะได้รับ “บันทึกของทกโก” ให้เรากดใช้งานขณะที่อยู่ข้างๆ NPC ทกโก จะเข้าไปยังพื้นที่พิเศษเฉพาะ
2. เมื่อเข้ามาแล้วให้รอจน NPC สู้กันจบ ทกโกกอลจะเข้ามาทดสอบเรา (ไม่จำเป็นต้องฆ่า เพียงแค่ทำตามเงื่อนไขให้ผ่านคือใช้สกิลให้ถูกต้องเท่านั้น)
* หากทกโกกอลรวบรวมพลังไว้ด้านหน้า ให้ใช้สกิลเซียนที่เป็นท่าเดี่ยวเพื่อหยุด
**หากทกโกกอลรวมพลังปราณไว้รอบๆ ตัว ให้ใช้สกิลที่เป็นท่าหมู่เพื่อหยุด
ทำต่อเนื่องกันได้ 5 ครั้งก็เป็นอันเสร็จสิ้น (ถ้าพลาด สามารถกดใช้ไอเทมเพื่อทำใหม่ได้)

รับเควส “เลเวล 150 [เซียนขั้น 5] การปรากฏตัวของวีรบุรุษ” โดยจะต้องไปพบกับ นายหญิงยอนบีกา
เพื่อส่งไอเทมเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้รับการเปลี่ยนคลาสเป็นเซียน 5


* รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบภายในเกม *

โนโฮ : วิธีเปลี่ยนคลาส  โนโฮ : วิธีเปลี่ยนคลาส

ทีมงานโยวกัง
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใด