[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาส 2 อาชีพ miko

8229

วิธีเปลี่ยนคลาส 2 อาชีพ miko

เปลี่ยนคลาส 2 (เลเวล35)

เงื่อนไข : จะต้องมีเลเวล 35
– อัพปราณให้ครบหมดทุกแต้ม

ขั้นตอนการทำเควสเปลี่ยนคลาส 2
1. ไปรับเควส [miko อัพเกรดครั้งที่2] ที่ NPC ผู้คุมกฏขาว หรือ ผู้คุมกฏดำ

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาส 2 อาชีพ miko

2. เมื่อรับเควสเรียบร้อยแล้วให้ไปกำจัด “โจรสืบข่าว”ของฝั่งธรรมมะ หรือ “โจรขวานยักษ์” ของฝั่งอธรรม แล้วรวบรวมของตอบแทนมิโกะ 10 แผ่น

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาส 2 อาชีพ miko

3. กลับไปรายงาน ที่ NPC ผู้คุมกฏขาว หรือ ผู้คุมกฏดำ

4. ไปรายงานภารกิจ ที่ประมุขพรรคชินมู หรือ ประมุขพรรคสามมาร

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาส 2 อาชีพ miko

5. เมื่อรายงานภารกิจ การเปลี่ยนเป็นคลาส 2 ก็จะเสร็จสมบูรณ์

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาส 2 อาชีพ miko  [Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาส 2 อาชีพ miko

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ