Yglgang Install Game ขั้นตอนการติดตั้งเกม

37036

Yglgang Install Game ขั้นตอนการติดตั้งเกม

1. เมื่อทำการใส่แผ่น CD หรือ ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ตัว “setup.exe” ในกรณีที่โหลด client ผ่านทางหน้าเวบไซต์ จะเข้ามาสู่หน้าจอต้อนรับ ให้ท่านทำการคลิก “ถัดไป

Yglgang Install Game ขั้นตอนการติดตั้งเกม

2. จากนั้นจะเข้ามาสู้หน้าจอเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตให้คลิกที่ “ฉันเห็นด้วยกับข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาต” จากนั้นคลิก “ถัดไป

Yglgang Install Game ขั้นตอนการติดตั้งเกม

3.เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการติดตั้งเกมไว้ในเครื่อง จากนั้นคลิก “ถัดไป

Yglgang Install Game ขั้นตอนการติดตั้งเกม

4.จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ ยืนยันการติดตั้ง ให้ทำการคลิก ติดตั้ง เพื่อทำการติดตั้งระบบ

Yglgang Install Game ขั้นตอนการติดตั้งเกม

5. เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

Yglgang Install Game ขั้นตอนการติดตั้งเกม

6. เมื่อระบบทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “สิ้นสุด” เพื่อเป็นการจบกระบวนการติดตั้งเกม

Yglgang Install Game ขั้นตอนการติดตั้งเกม