[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko

10701

วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko

เปลี่ยนคลาสเซียน (เลเวล121ขึ้นไป)

เงื่อนไข : จะต้องมีเลเวล 121
– อัพปราณให้ครบหมดทุกแต้ม

ขั้นตอนการทำเควสเปลี่ยนคลาสเซียน
1. ไปรับเควส [miko เซียนขั้น3] ข้าเองจะต้องแข็งแกร่งมากขึ้น ที่ NPC พ่อตาทันอูฮอน

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko

2. เมื่อรับเควสเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ NPC เป้ยซือคง แล้ววาร์ปไปที่ หุบเขาร้อยลี้

3. ให้ไปที่ NPC จอมยุทธคิ้วทอง เลือก[มิโกะ เซียนขั้น3] ข้าเองจะต้องแข็งแกร่งมากขึ้น

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko

4. เก็บเลเวลให้ถึง 122 แล้วมารับภารกิจที่ NPC จอมยุทธคิ้วทอง เลือก[มิโกะ เซียนขั้น3] คทาหยกเย็น สมบัติแห่งภูผาบูรพา

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko

5. กำจัด เหมียวป่าโฉด รวบรวม น้ำบริสุทธ์ปนเปื้อนของเหมียวป่าโฉด 30 ชิ้น และ กำจัด กระรอกหางน้ำตาล รวบรวม น้ำบริสุทธ์ปนเปื้อนของกระรอกหางน้ำตาล 30 ชิ้น

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko  [Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko

6. กลับมารายงาน NPC จอมยุทธคิ้วทอง ก็จะเสร็จภารกิจ[มิโกะ เซียนขั้น3] คทาหยกเย็น สมบัติแห่งภูผาบูรพา

7. เก็บเลเวลให้ถึง 125 แล้วมารับภารกิจที่ NPC จอมยุทธคิ้วทอง เลือก[มิโกะ เซียนขั้น3] ความหมายที่แท้จริงของคทาหยกเย็นคืออะไร

8. มารายงาน NPC ขุนพลดาบราชันต์ เลือก [มิโกะ เซียนขั้น3] ความหมายที่แท้จริงของคทาหยกเย็นคืออะไร

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko

9. กำจัดกวางดำเขาโลหิต รวบรวม น้ำบริสุทธ์ปนเปื้อนของกวางดำเขาโลหิต 20 ชิ้น

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko

10. มารายงาน NPC ขุนพลดาบราชันต์ ภารกิจ [มิโกะ เซียนขั้น3] ความหมายที่แท้จริงของคทาหยกเย็นคืออะไร ก็เสร็จสมบูรณ์

11. เก็บเลเวลให้ถึง 126 แล้วมารับภารกิจที่ NPC ขุนพลดาบราชันต์ เลือก[มิโกะ เซียนขั้น3] ก้าวแรกเพื่อปลุกพลังที่แท้จริงของคทาหยกเย็น

12. กำจัด จระเข้แม่น้ำคลั่ง รวบรวม น้ำบริสุทธ์ปนเปื้อนของจระเข้แม่น้ำคลั่ง 20 ชิ้น และ กำจัด นากป่าเขี้ยวคลั่ง รวบรวม น้ำบริสุทธ์ปนเปื้อนของนากป่าเขี้ยวคลั่ง 20 ชิ้น

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko  [Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko

10. มารายงาน NPC ขุนพลดาบราชันต์ ภารกิจ [มิโกะ เซียนขั้น3] ก้าวแรกเพื่อปลุกพลังที่แท้จริงของคทาหยกเย็น ก็เสร็จสมบูรณ์

11. เก็บเลเวลให้ถึง 127 แล้วมารับภารกิจที่ NPC ขุนพลดาบราชันต์ เลือก[มิโกะ เซียนขั้น3] เพื่อปลุกพลังที่แท้จริงของคทาหยกเย็น

12. กำจัด หมาป่าดำปีศาจ รวบรวม น้ำบริสุทธ์ปนเปื้อนของหมาป่าดำปีศาจ 20 ชิ้น และ กำจัด หมาป่าตาโลหิต รวบรวม น้ำบริสุทธ์ปนเปื้อนของหมาป่าตาโลหิต 20 ชิ้น

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko  [Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko

13. มารายงาน NPC ขุนพลดาบราชันต์ ภารกิจ [มิโกะ เซียนขั้น3] [มิโกะ เซียนขั้น3] เพื่อปลุกพลังที่แท้จริงของคทาหยกเย็น ก็เสร็จสมบูรณ์

14. เก็บเลเวลให้ถึง 128 แล้วมารับภารกิจที่ NPC ขุนพลดาบราชันต์ เลือก[มิโกะ เซียนขั้น3] ความเพียรพยายามเพื่อปลุกพลังที่แท้จริงของคทาหยกเย็น

15. กำจัด เสือหมอกโลหิต รวบรวม น้ำบริสุทธ์ปนเปื้อนขอเสือหมอกโลหิต 20 ชิ้น และ กำจัด หมีดำภูเขา รวบรวม น้ำบริสุทธ์ปนเปื้อนของมีดำภูเขา 20 ชิ้น

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko  [Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko

16. มารายงาน NPC ขุนพลดาบราชันต์ ภารกิจ [มิโกะ เซียนขั้น3] [มิโกะ เซียนขั้น3] ความเพียรพยายามเพื่อปลุกพลังที่แท้จริงของคทาหยกเย็น ก็เสร็จสมบูรณ์

17. เก็บเลเวลให้ถึง 129 และต้องมีดันเจี้ยนพ้อย 120 แต้ม แล้วมารับภารกิจที่ NPC ขุนพลดาบราชันต์ เลือก[มิโกะ เซียนขั้น3] ปลุกพลังที่แท้จริงของคทาหยกเย็น 

18. ไปหา NPC จอมยุทธคิ้วทอง แล้วไปกำจัด ปูเพลิงลาวา รวบรวมไอเทม น้ำบริสุทธ์ปนเปื้อนของปูเพลิงลาวา 10 ชิ้น

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko

19. มารายงาน NPC ขุนพลดาบราชันต์ ภารกิจ [มิโกะ เซียนขั้น3] [มิโกะ เซียนขั้น3] ปลุกพลังที่แท้จริงของคทาหยกเย็น ก็เสร็จสมบูรณ์ แล้วจะได้ไอเทมภารกิจ ชื่อ พลังของวัตถุอัศจรรย์

**[มิโกะ เซียนขั้น3] ปลุกพลังที่แท้จริงของคทาหยกเย็น รับภารกิจได้วันละ 1 ครั้ง**

20. เก็บเลเวลให้ถึง 130 และจะต้องมีไอเทม พลังของวัตถุอัศจรรย์ 35 ชิ้น ไปรับภารกิจที่ NPC พ่อตาทันอูฮอน รับภารกิจ [มิโกะ เซียนขั้น3] ไปยังภูผาบูรพา!

21. ไปที่ประตูแห่งกาลเวลา เลือก ย้ายไปพื้นที่มิโกะ เลือก ไม่ผ่านอีกแล้ว

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko

22. ให้สู้กับ จงเลี่ยว ให้ชนะ แล้วไปส่งภารกิจที่ NPC พ่อตาทันอูฮอน ภารกิจ [มิโกะ เซียนขั้น3] ไปยังภูผาบูรพา!ก็เสร็จสมบูรณ์ และสำเร็จเซียนขั้น 3 แล้ว

**ต้องมี ค่าพิชิต 5ล้าน / หินวิทยายุทธ์ 50ชิ้น / เงิน 300ล้านสลึง ถึงจะส่งภารกิจได้**

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko  [Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาสเซียน 3 อาชีพ miko

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ