[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาส 1 (miko)

15331

วิธีเปลี่ยนคลาส 1 อาชีพmiko

เปลี่ยนคลาส 1 (เลเวล10)

เงื่อนไข : จะต้องมีเลเวล 10
– อัพปราณให้ครบหมดทุกแต้ม

ขั้นตอนการทำเควสเปลี่ยนคลาส 1
1. ไปรับเควส [miko อัพเกรดครั่งที่1]มิโกะ เทพธิดาภูผาบูรพา! ที่ NPC พ่อตาทันอูฮอน

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาส 1 (miko)

2. เมื่อรับเควสเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ “ประตูแห่งกาลเวลา” แล้ววาร์ปไปที่ พื้นที่ภารกิจมิโกะ

3. เลือก “ป่าลึกแห่งภูผาบูรพา (อัพเกรดครั้งที่ 1)”

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาส 1 (miko)

4. เมื่อเข้าไปแล้วจะต้องสู้กับสมุนนักรบแดนเทพ กับ หัวหน้านักรบแดนเทพ โดยจะต้องกำจัด หัวหน้านักรบแดนเทพ

5. เมื่อกำจัดหัวหน้านักรบแดนเทพ ได้แล้วให้กลับไปส่งเควสที่ พ่อตาทันอูฮอน เพื่อเปลี่ยนเป็นคลาส 1 สมบูรณ์

หมายเหตุ : เควส [เปลี่ยนอาชีพ] ก้าวแรกของการต่อสู้ NPC-ประมุขฮอนบัล
อาชีพฮันกวาง,ฮาริน,โนโฮและมิโกะจะไม่สามารถรับได้ เนื่องจากอาชีพนี้ จะมีเควสเปลี่ยนคลาสแยกต่างหาก

[Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาส 1 (miko)  [Yulgang] วิธีเปลี่ยนคลาส 1 (miko)

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ