มอนสเตอร์ : ทะเลแดนใต้

5584

มอนสเตอร์ : ทะเลแดนใต้

รูปภาพ
ชื่อมอนสเตอร์
เลเวล
ประเภท
ทหารพายคู่ 68 โจมตีก่อน
ทหารพายคู่
(รองหัวหน้า)
68 โจมตีก่อน
ทหารแขนเหล็ก 69 ไม่โจมตีก่อน
ทหารหน้าเขียว 70 โจมตีก่อน
ทหารหน้าเขียว
(รองหัวหน้า)
70 โจมตีก่อน
ทหารลูกตุ้มเหล็ก 71 ไม่โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **