มอนสเตอร์ : ทะเลแดนใต้

25845

มอนสเตอร์ : ทะเลแดนใต้

มอนสเตอร์ : ทะเลแดนใต้

รูปภาพ
ชื่อมอนสเตอร์
เลเวล
ประเภท
มอนสเตอร์ : ทะเลแดนใต้ ทหารพายคู่ 68 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ทะเลแดนใต้ ทหารพายคู่
(รองหัวหน้า)
68 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ทะเลแดนใต้ ทหารแขนเหล็ก 69 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ทะเลแดนใต้ ทหารหน้าเขียว 70 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ทะเลแดนใต้ ทหารหน้าเขียว
(รองหัวหน้า)
70 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ทะเลแดนใต้ ทหารลูกตุ้มเหล็ก 71 ไม่โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **