อาชีพหมอ

หมอมีค่าโจมตี ค่าป้องกัน และพลังชีวิต...

อาชีพนักดาบ

พละกำลังเป็นพื้นฐานของนักดาบและค่าป้องกัน...
livechatdragonnest