Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก

8853

Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก

– Gift Bonus –

ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก

 

ระยะเวลาสะสมแต้ม : 

1 มิถุนายน 2566 เวลา 00.01 น. – 30 มิถุนายน 2566 เวลา 23.59 น.

รายละเอียด :

 1. เมื่อใช้จ่าย CashPoint ตามที่กำหนด จะเลื่อนขั้นในแต่ละลำดับ
  ซึ่งจะได้รับรางวัลตามระดับขั้น แต่ละขั้นจะสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง 
 2. แต้มสะสมจะได้จากการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลากิจกรรม ซึ่งแต้มสะสมการใช้จ่ายนั้นจะนับที่ไอดี ไม่ว่าตัวละครใดในไอดีเป็นผู้ซื้อไอเทม ระบบจะถูกสะสมรวมกัน
  ดังนั้นจะ สามารถรับรางวัลแต่ละขั้นได้ 1 ครั้ง/ไอดี เท่านั้น
 3. ระบบจะทำการ Reset แต้มที่ใช้จ่ายในทุกๆรอบ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้
 4. จำเป็นต้องใช้จ่ายให้ครบ 2,900 CashPoint ก่อน
  Icon ร้าน Gift Bonus จึงจะแสดงขึ้นมา Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก
ตัวอย่างหน้าจอ Gift Bonus

 

ร้าน GIFT BONUS

ของรางวัลในแต่ละระดับขั้น ดังนี้

ระดับขั้น จำนวนเงินสะสม ของรางวัลในแต่ละขั้น
ไอเทม รายละเอียด
ขั้นที่ 1 4,900 CashPoint Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก แผ่นป้ายยุทธภพ 1 วัน(กิจกรรม) 1 ชิ้น
เมื่อล่ามอนสเตอร์, เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับ 50%, อัตราการได้รับวิญญาณ 1.5 เท่า,
และยันต์ดินวิเศษแบบไม่จำกัดเวลา!
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก ยาคุ้มจิต(150%)(1 วัน)(EVENT) 1 ชิ้น
ได้รับค่า ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้นจากปกติ 150%
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก โอสถแห่งสวรรค์(1 วัน)
เพิ่มพลังโจมตี 11%, พลังป้องกัน 13%, พลังโจมตีวิชา 13%, HP +500
และ ลดความเสียหายวิชา 11%
ขั้นที่ 2 15,000 CashPoint Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน)(กิจกรรม) 1 ชิ้น
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 3 35,000 CashPoint Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก ลายปักมังกรเขียว(1 วัน)(กิจกรรม)
ปราณทั้งหมด+3, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ+100%, เพิ่มพลังโจมตีอาวุธ+7%,
พลังวิชา+12%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ+12%, HP+600, MP+400,
พลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+200, พลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+200
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก เปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว(จำกัดเวลา)(กิจกรรม)
รูปร่างอาวุธจะถูกเปลี่ยนเป็นแมวเหมียวนาน 12 ชั่วโมง
พลังโจมตี+150, พลังป้องกัน+150, HP+750, MP+750,
พลังโจมตีวิชา+12%, พลังป้องกันวิชา+120, ค่าประสบการณ์+50%,
หลบหลีก+30, พลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+50, พลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+50
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 4 50,000 CashPoint Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก ยาเทพทลายภพ(1 วัน)(กิจกรรม)
เป็นยาที่รวมจากแก่นแท้ของยาแต่ละชนิดรวมกัน โดยรวมความสามารถของ ยาโอสถแห่งสวรรค์(G),ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,หญ้าเทพน้ำเงินใสลึกลับ,หญ้าเทพครามหยกลึกลับ [ระยะเวลา 1 วัน]
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก ทันอูฮอน(1 วัน) 1 ชิ้น
ได้รับผลผลคูณไม่ยั้ง 100%
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก กิจกรรมสนับสนุนของพรรคฮอนบัล 2 ชิ้น
เพิ่มค่าประสบการณ์ +150%, ค่าพิชิต +150%, อัตราดร็อปไอเท็ม +150%
(ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)

(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 5 150,000 CashPoint Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก GiftBonus Buff 1 ชิ้น
ค่าประสบการณ์ +20%, ค่าพิชิตศัตรู +100%, เงินสลึง +20%,
อัตราการดรอปไอเทม +20% ระยะเวลา 30 วัน
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก [PC Bang]ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก(30 วัน) 1 ชิ้น
เพิ่มพลังโจมตี+80, พลังป้องกัน+80,พลังชีวิต+1000, พลังโจมตีวิชา 10%,
ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 20%, ดูดวิญญาณ10% ระยะเวลา 30 วัน
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก โอสถแห่งสวรรค์[G](30 วัน) 1 ชิ้น
เพิ่มพลังโจมตี 13%, พลังป้องกัน 15%, พลังโจมตีวิชา 15%, HP +1000
และ ลดความเสียหายวิชา 13%
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก ยาคุ้มจิต(150%)(30 วัน) 1 ชิ้น
ได้รับค่า ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้นจากปกติ 150%
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 6 300,000 CashPoint Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก เหล็กวิเศษ 1 ชิ้น
วัตถุดิบระดับสูงสำหรับทำเครื่องประดับ(ตุ้มหู) มีผลให้โอกาสสำเร็จสูงขึ้น
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก สร้อยระดับสูง 1 ชิ้น
วัตถุดิบระดับสูงสำหรับทำเครื่องประดับ(สร้อยคอ) มีผลให้โอกาสสำเร็จสูงขึ้น
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก เทวรูปอุปกรณ์ความดี(Lv.120) 1 ชิ้น
สุ่มได้รับอุปกรณ์ความดี(Lv.120) จำนวน 1 ชิ้น
(เช่น อาวุธ รองเท้า ปลอกแขน เสื้อ เกราะ)
ขั้นที่ 7 500,000 CashPoint Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก กล่องตั๋วอัญมณี(3 ชนิด) 1 ชิ้น
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(สร้อย)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(แหวน)
ไปแลกเครื่องประดับได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
รายละเอียด Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก

(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก กำลังของโล้นเหล็กไหล 1 ชิ้น
น้ำหนักกระเป๋า +3%, ค่าป้องกัน +10, พลังชีวิต +500 (สามารถใช้ได้ 15 วัน)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก ยาเสริมความดี(พิเศษ) 1 ชิ้น
เพิ่มลิมิตค่าความดีที่ได้รับต่อวัน 5,000 (จะรีเซ็ตค่าเวลาเที่ยงคืน)
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)

ขั้นที่ 8 750,000 CashPoint Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก วิญญาณของนักเล่นแร่แปรธาตุ 1 ชิ้น
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆของไอเทมทั่วไปเป็นไอเทมแมยูจิน หรือ ไอเทมแมยูจินเป็นไอเทมทั่วไปได้
เช่น ปลอกแขน, รองเท้า, เกราะ, สร้อยคอ, ตุ้มหู, แหวน ไม่ว่าจะมีออฟชั่นหรือเสริมพลังแล้วก็ตาม
รายละเอียด Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก

(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก พลังปราณทั้งหมด + 3 2 ชิ้น
เมื่อกดใช้งานจะได้รับ พลังปราณทั้งหมด +3 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 9 1,800,000 CashPoint Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก เทวรูปอุปกรณ์ความดี(Lv.140) 1 ชิ้น
สุ่มได้รับอุปกรณ์ความดี(Lv.140) จำนวน 1 ชิ้น
(เช่น อาวุธ รองเท้า ปลอกแขน เสื้อ เกราะ)
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก แพคเกจยันต์โชคลาภ(25%) 1 ชิ้น
ไอเทมยันต์โชคลาภ 25% จำนวน 3 ชิ้น
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
ขั้นที่ 10 4,000,000 CashPoint Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก บัฟของขวัญการซื้อขั้นที่ 10 1 ชิ้น
สามารถไปรับบัพ “ความหวังของแม่นางจิน ( EXP , เงิน , ค่าพิชิต , ไอเมทม 20% และถ้าหากตายจะไม่เสียค่าประสบการณ์ ) “ ได้ที่ชอนอู นาน 6 ชั่วโมง ทุกวัน
** สามารถรับบัพสนับสนุนของแม่นางจินได้เมื่อมีไอเทม “บัพของขวัญการซื้อขั้นที่ 10” เท่านั้น **

(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก ยาเทพไร้มลทิน (30 วัน) 1 ชิ้น
ไอเทมรวมพลัง โอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,[PC Bang]ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก, ยาคุ้มจิต ฯลฯ
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก ยันต์โชคข้ามลิขิต (Gold) 1 ชิ้นGift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก
ยันต์โชคลาภแบบพิเศษที่สามารถใช้ได้กับ ยันต์ข้ามลิขิต[อาวุธ], ยันต์ข้ามลิขิต[ชุด] เท่านั้น เมื่อเสริมพลังล้มเหลว จะช่วยปกป้องการลดระดับของระดับการเสริมพลัง อัตราสำเร็จในการเสริมพลัง +20% ก็ยังคงอยู่
(ไอเทมระดับต่ำกว่า 129 เท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานได้)
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก ไอเทมเพิ่มความดีขั้นที่ 1 จำนวน 1 ชิ้น Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก
ไอเทมที่ช่วยเพิ่มค่าความดีหนึ่งขั้น ไม่สามารถใช้ได้ในขั้นความดีสูงสุด 1,500,000 หน่วย
วิธีใช้งานเช่น เดิมอยู่ขั้น 6 มีค่าความดีจำนวน 600,001 หน่วย หลังกดใช้งานจะเป็นขั้น 7 มีค่าความดีจำนวน 1,200,000 หน่วย หรือ เดิมอยู่ขั้น 6 มีค่าความดีจำนวน 1,000,000 หน่วย หลังกดใช้งานจะเป็นขั้น 7 มีค่าความดีจำนวน 1,200,000 หน่วย

(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก เทวรูปอุปกรณ์ความดี(Lv.150) 1 ชิ้น Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก
สุ่มได้รับอุปกรณ์ความดี(Lv.150) จำนวน 1 ชิ้น
(เช่น อาวุธ รองเท้า ปลอกแขน เสื้อ เกราะ)
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)

 

หมายเหตุ :

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและรางวัลของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใด ๆ
 2. ไอเทมแบบกิจกรรมทุกชนิดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้
 3. ตัวละครต้องมีเลเวล 1 ขึ้นไป
 4. ตัวอย่าง: หากทำการเติมเงินใช้จ่ายสะสมครบ 3,000 บาท จะสามารถรับรางวัลในระดับขั้น 1 – 6 ได้อย่างละ 1ครั้ง/ID
 5. แต้มสะสมจะอัพเดทเมื่อผู้เล่นออกเกมและเข้าเกมใหม่อีกครั้ง ซึ่งทางทีมงานจะแก้ไขระบบให้สามารถอัพเดทแต้มสะสมได้ทันทีโดยเร็วที่สุดค่ะ
Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก Gift Bonus ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 1 มิถุนายน 2566
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ