[Yulgang] นักธนูพเนจร แมยูจิน!

นักธนูพเนจร แมยูจิน มาพร้อมกับเซิร์ฟพลิกฟ้าพลิกปฐพี!

อาชีพกระบี่

อาชีพกระบี่ พละกำลังของมือกระบี่นั้น...

อาชีพธนู

เนื่องจากนักธนูใช้ธนูเป็นอาวุธ ดังนั้นจึงสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้...

อาชีพมือทวน

อาชีพมือทวน พละกำลังของมือทวนนั้น...

อาชีพหมอ

หมอมีค่าโจมตี ค่าป้องกัน และพลังชีวิต...

อาชีพฮาริน

อาชีพฮาริน ตัวละครฮารินที่เป็นคลาสฮีโร่ เป็นตัวละครที่สามารถ...

อาชีพนักดาบ

พละกำลังเป็นพื้นฐานของนักดาบและค่าป้องกัน...

อาชีพพิณ

อาชีพพิณ แม้พลังชีวิตและพลังป้องกันของอาชีพพิณจะต่ำ...

อาชีพฮันกวาง

ตัวละครฮันกวาง อัศวินคลาสเป็นตัวละครที่สามารถ...

อาชีพนินจา

อาชีพนินจา คุณสมบัติของตัวละครนินจามีพลังป้องกันและพลังชีวิต...
livechatdragonnest