[Yulgang] นักธนูพเนจร แมยูจิน!

นักธนูพเนจร แมยูจิน มาพร้อมกับเซิร์ฟพลิกฟ้าพลิกปฐพี!

อาชีพกระบี่

อาชีพกระบี่ พละกำลังของมือกระบี่นั้น...

อาชีพธนู

เนื่องจากนักธนูใช้ธนูเป็นอาวุธ ดังนั้นจึงสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้...

อาชีพมือทวน

อาชีพมือทวน พละกำลังของมือทวนนั้น...

อาชีพหมอ

หมอมีค่าโจมตี ค่าป้องกัน และพลังชีวิต...

อาชีพฮาริน

อาชีพฮาริน ตัวละครฮารินที่เป็นคลาสฮีโร่ เป็นตัวละครที่สามารถ...

อาชีพนักดาบ

พละกำลังเป็นพื้นฐานของนักดาบและค่าป้องกัน...

อาชีพพิณ

อาชีพพิณ แม้พลังชีวิตและพลังป้องกันของอาชีพพิณจะต่ำ...

อาชีพนินจา

อาชีพนินจา คุณสมบัติของตัวละครนินจามีพลังป้องกันและพลังชีวิต...

อาชีพฮันกวาง

ตัวละครฮันกวาง อัศวินคลาสเป็นตัวละครที่สามารถ...
livechatdragonnest