Yulgang Privilege
สิทธิพิเศษจากการใช้จ่าย Cash ภายในเกม

ระยะเวลากิจกรรม
ระยะเวลาสะสมแต้ม : 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00.01 น. – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาแลกของรางวัล : 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. – 6 มกราคม 2564 เวลา 23.59 น.
Yulgang Privilege สิทธิพิเศษจากการใช้จ่าย Cash ภายในเกม พฤศจิกายน 2563 สามารถเข้าระบบเช็คสถานะได้ถึง 15 มกราคม 2564

รายละเอียดกิจกรรม
1. ช่องทางการสะสมแต้มใช้Cashในเกม โดย 100 Cash = 1 point
** ระบบนี้นับยอดจากการใช้จ่ายในเกมเท่านั้น **
**ระบบนี้ไม่สามารถสะสมแต้ม ในกิจกรรมรอบต่อไปได้**
2. แต้มจะอัปเดตเข้าระบบกิจกรรมในวันถัดไป หลัง 11.00 น.
3. 1 ไอดี สามารถกดแลกรางวัลในแต่ละขั้นได้แค่ 1 ครั้ง
4. เมื่อกดแลกรางวัล แต้มจะถูกหักตามจำนวนที่แลก
5. สามารถกดแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าก่อนกดแลกรางวัลเท่านั้น หากแลกรางวัลแล้วไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งได้
6. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ของรางวัลให้กับผู้ที่กดแลกสินค้าก่อน
7. หากพบเจตนาในการทุจริตหรืออาศัยช่องโหว่ของระบบ ทีมงานจะดำเนินการแบนไอดีนั้นโดยถาวร
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

** หมายเหตุ :เนื่องจากมีการขยายระยะเวลากิจกรรม สำหรับท่านที่แลกของรางวัลไว้ในเดือนพฤศจิกายน ทีมงานจะทยอยส่งรางวัลให้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 สำหรับท่านที่แลกของรางวัลในเดือนธันวาคม ทีมงานจะส่งรางวัลให้หลังจบกิจกรรมภายในวันที่ 6 มกราคม 2564 **

 

Yulgang Privilege สิทธิพิเศษจากการใช้จ่าย Cash ภายในเกม พฤศจิกายน 2563 ระบบเปิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น.

ของรางวัล

  • ใช้ 5,000 point [จัดส่ง] หมวกโยวกัง ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16
    “พิเศษเฉพาะไอดีที่พึ่งใช้จ่ายในเดือนพฤศจิกายนครั้งแรก!!ของทั้งปี 2020 เท่านั้น”

Yulgang Privilege สิทธิพิเศษจากการใช้จ่าย Cash ภายในเกม พฤศจิกายน 2563


  • ใช้ 1,000 point [จัดส่ง] หน้ากากอนามัยโยวกัง ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 (สินค้าหมดแล้ว)

Yulgang Privilege สิทธิพิเศษจากการใช้จ่าย Cash ภายในเกม พฤศจิกายน 2563

  • ใช้ 25,000 point [จัดส่ง] แผ่นรองเม้าส์แบบยาว ลายมิโกะ (สินค้าหมดแล้ว)

Yulgang Privilege สิทธิพิเศษจากการใช้จ่าย Cash ภายในเกม พฤศจิกายน 2563

  • ใช้ 50,000 point [จัดส่ง] ปุ่ม USB Big Enter ลายโล้นเหล็กไหล

Yulgang Privilege สิทธิพิเศษจากการใช้จ่าย Cash ภายในเกม พฤศจิกายน 2563 พิเศษ!!!

  • ใช้ 16 point [บริจาค] ร่วมสมทบทุนซื้อผ้าห่มให้น้องบนดอย

Yulgang Privilege สิทธิพิเศษจากการใช้จ่าย Cash ภายในเกม พฤศจิกายน 2563

Yulgang Privilege สิทธิพิเศษจากการใช้จ่าย Cash ภายในเกม พฤศจิกายน 2563

Yulgang Privilege สิทธิพิเศษจากการใช้จ่าย Cash ภายในเกม พฤศจิกายน 2563 Yulgang Privilege สิทธิพิเศษจากการใช้จ่าย Cash ภายในเกม พฤศจิกายน 2563

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ