วิธีเปลี่ยนคลาส 5 – ฮาริน

2446

วิธีเปลี่ยนคลาส 5 – ฮาริน

ชื่อเควส : (ฮาริน อัพเกรดครั้งที่ 5) เงาของแดนเทพ – เทพกิเลนอัคคี
NPC : หัวหน้าหมู่บ้าน (วังเย็นทะเลเหนือ)

เงื่อนไข : จะต้องมีเลเวล 100
– อัพปราณให้ครบหมดทุกแต้ม

คำแนะนำเพิ่มเติม :
เปลี่ยนคลาส 5 – ฮารินนั้น จะต้องมีค่าป้องกันที่มากพอสมควร
เพราะพรรคพวกที่เราจะไปต่อสู้ด้วยนั้น มีความแข็งแกร่งสูงมาก


ขั้นตอนภารกิจ :
1. สนทนากับ หัวหน้าหมู่บ้าน ที่เมืองวังเย็นทะเลเหนือ เพื่อรับเควส แล้วไปยัง “ภูเขาหลังหมู่บ้านยอนจู”
(หมู่บ้านดนตรีหลังเขา) ผ่านทางประตูแห่งกาลเวลา

2. ให้เอาชนะ เทพกิเลนอัคคี ให้ได้ แล้วนำเอกสารลับของแดนเทพ กลับมาให้แก่ หัวหน้าหมู่บ้าน เพื่อขออัพเกรดฮารินคลาส 5

มาส่งเควสแล้วเปลี่ยนคลาส 5 เลย เย้!!