ตุ้มหู

3837
   ไอเทมตุ้มหู :            เลเวล          คุณสมบัติไอเทเมื่อสวมใส่ :             
    ตุ้มหูเงิน                   10        + 10
    ตุ้มหูหยกขาว      10        + 20 HP
    ตุ้มหูทองคำ      10        + 30 HP
    ตุ้มหูลิขิตฟ้า      20        พลังโจมตี +5  HP +50 MP +50 พลังปราณทั้งหมด +1
    ตุ้มหูฟ้าวิเศษ      35        + 40 HP
    ตุ้มหูพญาหงส์      35        + 50 HP
    ตุ้มหูสวรรรค์      35        พลังปราณทั้งหมด +1
    ตุ้มหูเทพ      60        +50 HP   +50 MP
    ตุ้มหูกะโหลก      60        พลังปราณทั้งหมด +2
    ตุ้มหูเก้าฟ้า      80        พลังปราณทั้งหมด +3
    ตุ้มหูเทพกิเลน      80        พลังปราณทั้งหมด +4   +150 HP  +100 MP
    ตุ้มหูหยกเหลือง     100        พลังปราณทั้งหมด +3  พลังโจมตีด้วยวิชา +2%
    ตุ้มหูหยกแดง     100        + 200 HP 
    ตุ้มหูหยกเขียว     110        + 120 HP
    ตุ้มหูมงกุฎเหมย     110        พลังปราณทั้งหมด +3  พลังโจมตีด้วยวิชา +5%  +80 HP   
    ตุ้มหูศิษย์ลาวา           120        พลังปราณทั้งหมด +4   +150 HP  +100 MP
    ตุ้มหูหยกดำ     130       พลังปราณทั้งหมด +3  พลังโจมตีด้วยวิชา +10%  +150 HP
ตุ้มหูแห่งความหลงผิด     140       พลังปราณทั้งหมด +4  พลังโจมตีด้วยวิชา +10%  +200 HP