เทคนิคการเก็บเลเวล 60-80

37013

เลเวล 60-80

มอนสเตอร์ : องครักษ์เหล็ก/นักรบหน้ากากผี เลเวล 66-67 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : ชินมู (913,-1714)
เทคนิคการเก็บเลเวล 60-80  เทคนิคการเก็บเลเวล 60-80

ระดับความยาก : ปานกลาง
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x1 , หมอ x2 , ธนู x1 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 4 ตัว
หมายเหตุ : “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ธนู” ไว้ดึงมอนที่เกิดไกล , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด” ส่วน “ธนู” ให้ตั้งกล่องให้ “ระยะเท่ากับระยะยิงของตัวเอง”

 มอนสเตอร์ : โจรใหญ่/โจรหญิงเหินฟ้า เลเวล 66-67 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : อสรพิษ (-1790,-2168)
เทคนิคการเก็บเลเวล 60-80  เทคนิคการเก็บเลเวล 60-80

ระดับความยาก : ปานกลาง
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x1 , หมอ x2 , ธนู x1 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 4 ตัว
หมายเหตุ : “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ธนู” ไว้ดึงมอนที่เกิดไกล , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด” ส่วน “ธนู” ให้ตั้งกล่องให้ “ระยะเท่ากับระยะยิงของตัวเอง”

 มอนสเตอร์ : จิ้งจอกเร้น เลเวล 78  แผนที่ : วังเย็นทะเลเหนือ
 เทคนิคการเก็บเลเวล 60-80  เทคนิคการเก็บเลเวล 60-80

ระดับความยาก : ง่าย
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : หมอ x2 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดไม่รุม 2-4 ตัว
หมายเหตุ : “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด จุดนี้จะไม่มีอะไรมากเพราะมอนสเตอร์จะไม่โจมตีก่อน เน้นช่วยกันตีให้มอนสเตอร์ตายไวที่สุด , “ธนู” สามารถ “ตั้งระยะของธนูให้เท่ากับระยะโจมตีของตน” เพื่อทำการดึงมอนได้ ส่วนตัวอื่นๆ ให้ “ตั้งระยะที่ใกล้สุด” เพื่อรอให้มอนที่ธนูดึงมาเข้ามาโจมตีเอง

 มอนสเตอร์ : หมาป่าหิมะ เลเวล 81  แผนที่ : วังเย็นทะเลเหนือ (-501,-1862)
 เทคนิคการเก็บเลเวล 60-80  เทคนิคการเก็บเลเวล 60-80

ระดับความยาก : ง่าย
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : หมอ x2 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดไม่รุม 3-4 ตัว
หมายเหตุ : “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด จุดนี้จะไม่มีอะไรมากเพราะมอนสเตอร์จะไม่โจมตีก่อน เน้นช่วยกันตีให้มอนสเตอร์ตายไวที่สุด , “ธนู” สามารถ “ตั้งระยะของธนูให้เท่ากับระยะโจมตีของตน” เพื่อทำการดึงมอนได้ ส่วนตัวอื่นๆ ให้ “ตั้งระยะที่ใกล้สุด” เพื่อรอให้มอนที่ธนูดึงมาเข้ามาโจมตี

 มอนสเตอร์ : หมาป่ามหากาฬ เลเวล 61 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : วังเย็นทะเลเหนือ
 เทคนิคการเก็บเลเวล 60-80  เทคนิคการเก็บเลเวล 60-80

ระดับความยาก : ปานกลาง
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x1 , หมอ x2 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 3-4 ตัว
หมายเหตุ : “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ธนู” ไว้ดึงมอนที่เกิดไกล , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด” *ให้ระวังอย่าให้อาชีพตีไกลดึงมอนรอง เพราะอาจทำให้ตี้ตายได้

 มอนสเตอร์ : จ้าวหมาป่าหิมะ(ดุร้าย) เลเวล 84 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : วังเย็นทะเลเหนือ
 เทคนิคการเก็บเลเวล 60-80  เทคนิคการเก็บเลเวล 60-80

ระดับความยาก : ยาก
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x1 , หมอ x2 , ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 2 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 70 กัน 7 +4 ขึ้นไป) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”