ยันต์ปราณนภา

710

ชื่อไอเทม :  หินยันต์ปราณนภา                                                                                        
วิธีใช้งาน :   
คลิกขวาเพื่อใช้งาน 
เงื่อนไข :      
เฉพาะตัวละครระดับเซียนขั้น 1 ขึ้นไป 
จำหนายที่ :   
Yulgang Shop  หมวดเพิ่มความสามารถ ราคาชิ้นละ 29,900 CashPoint เป็นไอเทมที่จะจำหน่ายตลอดไป

          คุณสมบัติ :
•  Reset ระดับเลเวลของวิชาเซียนทั้งหมดให้เหลือ ระดับเลเวล 1 ทุกวิชา
• ได้รับ แต้ม Point และค่าพิชิต สำหรับอัพระดับเลเวลสกิลคืนตามปกติ
• ไอเทมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้

 

           

ก่อนใช้ :       ตัวละอัพระดับเลเวลวิชาโจมตีเซียนระดับ 4 ทั้ง 2 วิชา
เมื่อใช้งาน :  ได้รับแต้มคืนมาตามจำนวนที่ถูกใช้ไป ( ตัวอย่างคือ 30 แต้ม)