[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 2 (อธรรม)

1218

เปลี่ยนคลาส 2 [อธรรม]
เงื่อนไข เลเวล 35 คลาส 1 และใช้ปราณให้หมด “สำเร็จเควส [29] ถึงเวลาเลือก”
ปล. หากอาจารย์เป็นพรรคอธรรมจะไม่สามารถรับเควสนี้ได้ ต้องยกเลิกอาจารย์ออกก่อน
1. คุยกับ “ผู้คุมกฏดำ” ที่พรรคฮอนบัล เพื่อรับเควส “[35][เปลี่ยนอาชีพ] เข้าร่วมฝ่ายอธรรม
2. กำจัด “โจรขวานยักษ์” ที่พรรคฮอนบัล เพื่อรับไอเทมเควส “คำสั่งโจรภูเขา จำนวน 10 อัน
3. ส่งเควสกับ “ผู้คุมกฏดำ” ที่พรรคฮอนบัล
4. คุยกับ “ประมุขสามมาร” ที่พรรคสามมาร เป็นอันเสร็จสิ้น