[YG] เควสภารกิจ NPC โฮงชั่งฮู

401

รายละเอียดเควสภารกิจ NPC โฮงชั่งฮู แผนที่ที่ราบแห่งเพลิง

ตำแหน่ง : NPC โฮงชั่งฮู

 

NPC : โฮงชั่งฮู

 

_________________________________________________________

ชื่อเควส : [141] ของมีค่าของฮงชังฮู

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– กำจัดหัวหน้าโจร ค้นหา  กล่องสมบัติของฮงชังฮู
     

– กลับไปส่งที่ โฮงชังฮู

 

ของรางวัลภารกิจ :

 

–   ลูกแก้วฝึกฝน(ดิน)(200ล้าน)
–   ค่าประสบการณ์ 1,100,000,000 หน่วย

 

_________________________________________________________

ชื่อเควส : [142] ความปลอดภัยของสมบัติที่ใช้แทนค่าเซ็นเหล้า

 

ขั้นตอนภารกิจ :

– กำจัดหัวหน้าโจร ค้นหา  เอกสารของหัวหน้าโจร
    
– นำเอกสารไปส่งให้กับ ยูซึงบิน

 

ของรางวัลภารกิจ :

 

–   ก้านตุ้มหูที่แหลมคม 5 ชิ้น
–   ค่าประสบการณ์ 1,100,000,000 หน่วย

 

_________________________________________________________