[YG] ระบบการคืนสภาพ

551


                                   
NPC พ่อค้าเครื่องเงินฮวง จะอยู่ที่ฮอนบัลด้านทิศตะวันออก

          การผสมไอเทม :  เป็นการอัพเกรดคุณสมบัติของไอเทมให้มีคุณสมบัติสูงขึ้นอีก 1 ระดับโดยจะใช้วิธีการรวมไอเทมหลาย ๆ ชิ้น ให้เป็นไอเทมชิ้นเดียวซึ่งไอเทมที่สามารถอัพเกรดได้นั้นจะมีเพียงแค่ผลึกวิญญาณทั้ง 3ระดับและหินเพลิงปฐพีเท่านั้นและที่สำคัญ  มีโอกาสล้มเหลว  นะคะ    

      
  ขั้นตอนที่ 1 : เลือกไอเทมที่ต้องการอัพ
เกรดระบบแสดงจำนวนวัตถุดิบที่ต้องการ

ค่าใช้จ่ายในการผลิต :

 1. หินวิญญาณระดับกลาง      1 ล้านสลึง
2. หินวิญญาณระดับสูง           2 ล้านสลึง
3. หินเพลิงปฐพีระดับกลาง    1 ล้านสลึง

    
          คลายคุณสมบัติ : การคลายคุณสมบัติจะใช้เมื่อต้องการลบประสิทธิภาพของหินเพลิงออกไปจากไอเทมโดยมีโอกาสในการล้มเหลวเช่นเดียวกับการอัพเกรดหินไอเทม ขั้นตอนการคลายคุณสมบัตินั้นมีดังต่อไปนี้

ไอเทม  :  ไอเทมที่ต้องการถอดคุณสมบัติหินเพลิงปฐพีออก

ยันต์    :  หากต้องการเพิ่มอัตราสำเร็จในการคลายผนึกวิญญาณ สามารถใช้ยันต์โชคลาภได้ค่ะ

หิน      :  สำหรับใส่หินคืนสภาพ
ค่าใช้จ่าย :  2,000,000 สลึง

วิธีคลายคุณสมบัติ :  นำไอเเทมต่าง ๆ ใส่ไปในช่องให้ครบและกดยืนยันได้เลยค่ะ ซึ่งหากคลายคุณสมบัติสำเร็จคุณสมบัติของหินเพลิงจะหายไป แต่หากคลายคุณสมบัติไม่สำเร็จไอเทมและออฟชั่นทุก ๆ อย่างของไอเทมดังกล่าวจะยังคงอยู่แต่ ยันต์โชคลาภและหินจะหายไปค่ะ