อาวุธ TopClass

8754
       อาวุธกระบี่ :                                             

 

   อาวุธกระบี่ :

   ระดับของอาวุธ : 

     ฝ่าย :  

     ต่ำสุด :  

   สูงสุด : 

    หาได้จาก : 

   กระบี่แดงเพลง

   อาวุธ Top Class 1  

  ไม่จำกัด 

       72

     87

    ดรอป : 

   กระบี่สายฟ้า

   อาวุธ Top Class 2

   ธรรมะ  

      136

    151 

    ดรอป : ผลิต   

   กระบี่สะบั้นฟ้า

   อาวุธ Top Class 2

   อธรรม

      136

    151

    ดรอป : ผลิต 

   กระบี่ฟ้าดิน

   อาวุธ Top Class 3

   ธรรมะ

      189

    211

    ดรอป : ผลิต 

   กระบี่ตะวันวายุ

   อาวุธ Top Class 3

   อธรรม

      189 

    211

    ดรอป : ผลิต 

   กระบี่จอมทัพ

   อาวุธ Top Class 4

   ธรรมะ

      251  

    273

    ดรอป : ผลิต 

   กระบี่เพียงเทิด

   อาวุธ Top Class 4

   อธรรม

      251

    273

    ดรอป : ผลิต 

   กระบี่เทพฟ้า 

   อาวุธ Top Class 5

   ธรรมะ

      313  

    335

    ดรอป : ผลิต 

   กระบี่ม้าแรก

   อาวุธ Top Class 5

   อธรรม

      313

    335

    ดรอป : ผลิต 

   กระบี่เย้ยพิภพ

      อาวุธระดับ 110

   ธรรมะ

      452

    471

    ดรอป : 

   กระบี่หมื่นภูติ

      อาวุธระดับ 110

   อธรรม

      452

    471

    ดรอป : 

   กระบี่จุติเทพศักดิ์สิทธิ์  

      อาวุธระดับ 120

   ธรรมะ

      561

    577  

    ดรอป : ผลิต 

   กระบี่จุติอสูรโลหิต

      อาวุธระดับ 120

   อธรรม

      561

    577

    ดรอป : ผลิต 
   กระบี่อาญาฟ้า       อาวุธระดับ 130    ธรรมะ       737     751     ดรอป : ผลิต
   กระบี่โลหิตสะเทือนฟ้า       อาวุธระดับ 130    อธรรม       737     751     ดรอป : ผลิต
  กระบี่ศักดิ์สิทธิ์สิ้นจันทรา       อาวุธระดับ 140    ธรรมะ       959     981     ดรอป : ผลิต
   กระบี่โลหิตสิ้นจันทรา       อาวุธระดับ 140    อธรรม       959     981     ดรอป : ผลิต

 

          อาวุธดาบ :                                           

 

   อาวุธดาบ :

   ระดับของอาวุธ : 

      ฝ่าย :    

    ต่ำสุด :  

   สูงสุด :   

   หาได้จาก : 

   ดาบสองคม

   อาวุธ Top Class 1  

    ไม่จำกัด 

       62

      83

    ดรอป : 

   ดาบจันทร์ขาว

   อาวุธ Top Class 2

     ธรรมะ  

      126

     146 

    ดรอป : ผลิต   

   ดาบร้อยวิญญาณ

   อาวุธ Top Class 2

     อธรรม

      126

     146

    ดรอป : ผลิต 

   ดาบแผ่ไพศาล

   อาวุธ Top Class 3

     ธรรมะ

      184

     206

    ดรอป : ผลิต 

   ดาบพญายม

   อาวุธ Top Class 3

     อธรรม

      184 

     206

    ดรอป : ผลิต 

   ดาบขดมังกรม่วงทอง

   อาวุธ Top Class 4

     ธรรมะ

      248  

     270

    ดรอป : ผลิต 

   สังหารวชิระทลายฟ้า

   อาวุธ Top Class 4

     อธรรม

      248

     270

    ดรอป : ผลิต 

   ดาบจันทร์ใส

   อาวุธ Top Class 5

     ธรรมะ

      320 

     342

    ดรอป : ผลิต 

   ดาบม้าฟ้า

   อาวุธ Top Class 5

     อธรรม

      320

     342

    ดรอป : ผลิต 

   ดาบมังกรฟ้าคราม

      อาวุธระดับ 110

     ธรรมะ

      456

     478

    ดรอป : 

   ดาบมังกรเพลิง

      อาวุธระดับ 110

     อธรรม

      456

     478

    ดรอป : 

   ดาบจุติเทพศักดิ์สิทธิ์  

      อาวุธระดับ 120

     ธรรมะ

      562

     584   

    ดรอป : ผลิต 

   ดาบจุติอสูรโลหิต

      อาวุธระดับ 120

     อธรรม

      562

     584

    ดรอป : ผลิต 
   ดาบอาญาฟ้า       อาวุธระดับ 130      ธรรมะ       735      759     ดรอป : ผลิต
   ดาบโลหิตสะเทือนฟ้า       อาวุธระดับ 130      อธรรม       735      759     ดรอป : ผลิต
  ดาบศักดิ์สิทธิ์สิ้นจันทรา       อาวุธระดับ 140      ธรรมะ       953      990     ดรอป : ผลิต
   ดาบโลหิตสิ้นจันทรา       อาวุธระดับ 140      อธรรม       953      990     ดรอป : ผลิต

 

          อาวุธทวน:                                             

 

   อาวุธทวน :

   ระดับของอาวุธ : 

     ฝ่าย :  

    ต่ำสุด :  

   สูงสุด : 

   หาได้จาก : 

   ทวนธารมังกร

   อาวุธ Top Class 1  

  ไม่จำกัด 

       77

      92

    ดรอป : 

   ทวนเก้ามังกร

   อาวุธ Top Class 2

   ธรรมะ  

      141

     156 

    ดรอป : ผลิต   

   ทวนทัณฑ์ฟ้า

   อาวุธ Top Class 2

   อธรรม

      141

     156

    ดรอป : ผลิต 

   ทวนมังกรทลายทัพ

   อาวุธ Top Class 3

   ธรรมะ

      194

     216

    ดรอป : ผลิต 

   ทวนพิชิตโลกันต์

   อาวุธ Top Class 3

   อธรรม

      194 

     216

    ดรอป : ผลิต 

   ทวนเทพเทวะ

   อาวุธ Top Class 4

   ธรรมะ

      255  

     278

    ดรอป : ผลิต 

   ทวนเทพอสูรฟ้า

   อาวุธ Top Class 4

   อธรรม

      255

     278

    ดรอป : ผลิต 

   ทวนเทพฟ้ากาล

   อาวุธ Top Class 5

   ธรรมะ

      317 

     340

    ดรอป : ผลิต 

   ทวนเทพวิญญาณสิ้น

   อาวุธ Top Class 5

   อธรรม

      317

     340

    ดรอป : ผลิต 

   ทวนเทพหมื่นกัลป์

      อาวุธระดับ 110

   ธรรมะ

      458 

     481

    ดรอป : 

   ทวนทมิฬสังหาร

      อาวุธระดับ 110

   อธรรม

      458

     481

    ดรอป : 

   ทวนจุติเทพศักดิ์สิทธิ์  

      อาวุธระดับ 120

   ธรรมะ

      569

     592  

    ดรอป : ผลิต 

   ทวนจุติอสูรโลหิต

      อาวุธระดับ 120

   อธรรม

      569

     592

    ดรอป : ผลิต 
   ทวนอาญาฟ้า       อาวุธระดับ 130    ธรรมะ       748      773     ดรอป : ผลิต
   ทวนโลหิตสะเทือนฟ้า       อาวุธระดับ 130    อธรรม       748      773     ดรอป : ผลิต
  ทวนศักดิ์สิทธิ์สิ้นจันทรา       อาวุธระดับ 140    ธรรมะ       973     1011     ดรอป : ผลิต
   ทวนโลหิตสิ้นจันทรา       อาวุธระดับ 140    อธรรม       973     1011     ดรอป : ผลิต

 

          อาวุธนู :                                          

 

   อาวุธคันธนู :

   ระดับของอาวุธ : 

     ฝ่าย :  

     ต่ำสุด :  

   สูงสุด : 

    หาได้จาก :

   คันธนูปีกสวรรค์

   อาวุธ Top Class 1  

  ไม่จำกัด 

       65

      88

    ดรอป : 

   คันธนูแขนเทพ

   อาวุธ Top Class 2

   ธรรมะ  

      131

     151 

    ดรอป : ผลิต   

   คันธนูเสียงอสูร

   อาวุธ Top Class 2

   อธรรม

      131

     151

    ดรอป : ผลิต 

   คันธนูเทพเก้าฟ้า

   อาวุธ Top Class 3

   ธรรมะ

      196

     221

    ดรอป : ผลิต 

   คันธนูวิญญาณอสูร

   อาวุธ Top Class 3

   อธรรม

      196 

     221

    ดรอป : ผลิต 

   คันธนูเทพฤทธิ์

   อาวุธ Top Class 4

   ธรรมะ

      265  

     291

    ดรอป : ผลิต 

   คันธนูมารพิชิตเทพ

   อาวุธ Top Class 4

   อธรรม

      265

     291

    ดรอป : ผลิต 

   คันธนูม้าชาด

   อาวุธ Top Class 5

   ธรรมะ

      327 

     353

    ดรอป : ผลิต 

   คันธนูฟ้าวิญญาณ

   อาวุธ Top Class 5

   อธรรม

      327

     353

    ดรอป : ผลิต 

   คันธนูพิฆาตราตรี

      อาวุธระดับ 110

   ธรรมะ

      471

     497

    ดรอป : 

   คันธนูฟ้าสิ้นแสง

      อาวุธระดับ 110

   อธรรม

      471

     497

    ดรอป : 

   ธนูจุติเทพศักดิ์สิทธิ์  

      อาวุธระดับ 120

   ธรรมะ

      585

     611  

    ดรอป : ผลิต 

   ธนูจุติอสูรโลหิต

      อาวุธระดับ 120

   อธรรม

      585

     611

    ดรอป : ผลิต 
   ธนูอาญาฟ้า       อาวุธระดับ 130    ธรรมะ       748      769     ดรอป : ผลิต
   ธนูโลหิตสะเทือนฟ้า       อาวุธระดับ 130    อธรรม       748      769     ดรอป : ผลิต
  ธนูศักดิ์สิทธิ์สิ้นจันทรา       อาวุธระดับ 140    ธรรมะ       957      983     ดรอป : ผลิต
   ธนูโลหิตสิ้นจันทรา       อาวุธระดับ 140    อธรรม       957      983     ดรอป : ผลิต

 

          อาวุธไม้เท้า พัด :                                    

 

   อาวุธไม้เท้า พัด :

   ระดับของอาวุธ : 

     ฝ่าย :  

     ต่ำสุด :  

   สูงสุด : 

    หาได้จาก : 

   ไม้เท้าโลหิต

   อาวุธ Top Class 1  

  ไม่จำกัด 

       62

      72

    ดรอป : 

   ไม้เท้าอสุระ

   อาวุธ Top Class 2

   ธรรมะ  

      122

     132 

    ดรอป : ผลิต   

   ไม้เท้าอสรพิษดำ

   อาวุธ Top Class 2

   อธรรม

      122

     132

    ดรอป : ผลิต 

   ไม้เท้าเทพเมธา

   อาวุธ Top Class 3

   ธรรมะ

      167

     182

    ดรอป : ผลิต 

   ไม้เท้าอสูรฟ้ากลืนฟ้า

   อาวุธ Top Class 3

   อธรรม

      167 

     182

    ดรอป : ผลิต 

   ไม้เท้าเทพดารา

   อาวุธ Top Class 4

   ธรรมะ

      209  

     224

    ดรอป : ผลิต 

   ไม้เท้าบ้อเก็ก

   อาวุธ Top Class 4

   อธรรม

      209

     224

    ดรอป : ผลิต 

   ไม้เท้าร้อยเซียน

   อาวุธ Top Class 5

   ธรรมะ

      253 

     268

    ดรอป : ผลิต 

   ไม้เท้าเซียนมืด

   อาวุธ Top Class 5

   อธรรม

      253

     268

    ดรอป : ผลิต 

   พัดเซียนอารี

      อาวุธระดับ 110

   ธรรมะ

      389

     404

    ดรอป : 

   พัดสยบตรีฑูติ

      อาวุธระดับ 110

   อธรรม

      389

     404

    ดรอป : 

   พัดจุติเทพศักดิ์สิทธิ์  

      อาวุธระดับ 120

   ธรรมะ

      495

     510  

    ดรอป : ผลิต 

   พัดจุติอสูรโลหิต

      อาวุธระดับ 120

   อธรรม

      495

     510

    ดรอป : ผลิต 
   พัดอาญาฟ้า       อาวุธระดับ 130    ธรรมะ       664      678     ดรอป : ผลิต
   พัดโลหิตสะเทือนฟ้า       อาวุธระดับ 130    อธรรม       664      678     ดรอป : ผลิต
  พัดศักดิ์สิทธิ์สิ้นจันทรา       อาวุธระดับ 140    ธรรมะ       868      897     ดรอป : ผลิต
   พัดโลหิตสิ้นจันทรา       อาวุธระดับ 140    อธรรม       868      897     ดรอป : ผลิต

 

          อาวุธมีดนินจา :                                        

 

   อาวุธมีดนินจา :

   ระดับของอาวุธ : 

     ฝ่าย :  

     ต่ำสุด :  

   สูงสุด : 

    หาได้จาก : 

   มีดสั้นนภาสวรรค์

   อาวุธ Top Class 1  

  ไม่จำกัด 

       64

      80

    ดรอป : 

   มีดสั้นพิรุณวารี

   อาวุธ Top Class 2

   ธรรมะ  

      124

     139 

    ดรอป : ผลิต   

   มีดสั้นพลังจ้าว

   อาวุธ Top Class 2

   อธรรม

      124

     139

    ดรอป : ผลิต 

   มีดสั้นปฐพีทลายฟ้า

   อาวุธ Top Class 3

   ธรรมะ

      176

     196

    ดรอป : ผลิต 

   มีดสั้นแสนราตรี

   อาวุธ Top Class 3

   อธรรม

      176 

     196

    ดรอป : ผลิต 

   มีดสั้นปราบมาร

   อาวุธ Top Class 4

   ธรรมะ

      233  

     253

    ดรอป : ผลิต 

   มีดสั้นเทพห่านฟ้า

   อาวุธ Top Class 4

   อธรรม

      233

     253

    ดรอป : ผลิต 

   มีดสั้นเพลงปีศาจ

   อาวุธ Top Class 5

   ธรรมะ

      290

     311

    ดรอป : ผลิต 

   มีดสั้นพยัคฆ์ขาว

   อาวุธ Top Class 5

   อธรรม

      290

     311

    ดรอป : ผลิต 

   มีดสั้นมารสะท้าน

      อาวุธระดับ 110

   ธรรมะ

      426

     447

    ดรอป : 

   มีดสั้นเทพครวญ

      อาวุธระดับ 110

   อธรรม

      426

     447

    ดรอป : 

   มีดจุติเทพศักดิ์สิทธิ์  

      อาวุธระดับ 120

   ธรรมะ

      532

     553  

    ดรอป : ผลิต 

   มีดจุติอสูรโลหิต

      อาวุธระดับ 120

   อธรรม

      532

     553

    ดรอป : ผลิต 
   มีดสั้นอาญาฟ้า       อาวุธระดับ 130    ธรรมะ       683      699     ดรอป : ผลิต
   มีดสั้นโลหิตสะเทือนฟ้า       อาวุธระดับ 130    อธรรม       683      699     ดรอป : ผลิต
กระบี่สั้นศักดิ์สิทธิ์สิ้นจันทรา       อาวุธระดับ 140    ธรรมะ       876      896     ดรอป : ผลิต
 กระบี่สั้นโลหิตสิ้นจันทรา       อาวุธระดับ 140    อธรรม       876      896     ดรอป : ผลิต

 

        อาวุธพิณ :                                            

 

   อาวุธพิณ :

   ระดับของอาวุธ : 

     ฝ่าย :  

     ต่ำสุด :  

   สูงสุด : 

    หาได้จาก : 

   พิณเดชา

   อาวุธ Top Class 1  

  ไม่จำกัด 

       74

     90

    ดรอป : ร้านค้า

   พิณดุริยะ

   อาวุธ Top Class 2

   ธรรมะ  

      124

    139

 ดรอป:ผลิต:ร้านค้า  

   พิณสุวรรณ

   อาวุธ Top Class 2

   อธรรม

      124

    139

 ดรอป:ผลิต:ร้านค้า  

   พิณบุหลัน

   อาวุธ Top Class 3

   ธรรมะ

      176

    196

 ดรอป:ผลิต:ร้านค้า

   พิณมาภา

   อาวุธ Top Class 3

   อธรรม

      176

    196

 ดรอป:ผลิต:ร้านค้า  

   พิณเย้ยดาว

   อาวุธ Top Class 4

   ธรรมะ

      226  

    276

    ดรอป : ผลิต 

   พิณเด็ดดาว

   อาวุธ Top Class 4

   อธรรม

      226

    276

    ดรอป : ผลิต 

   พิณมาจี้เย้ยสุริยัน 

   อาวุธ Top Class 5

   ธรรมะ

      282  

    345

    ดรอป : ผลิต 

   พิณปลิดอสูร

   อาวุธ Top Class 5

   อธรรม

      282

    345

    ดรอป : ผลิต 

   พิณสุสานสยบ

      อาวุธระดับ 110

   ธรรมะ

      407

    497

    ดรอป : 

   พิณเพลิงวิหก

      อาวุธระดับ 110

   อธรรม

      407

    497

    ดรอป : 

   พิณจุติเทพศักดิ์สิทธิ์  

      อาวุธระดับ 120

   ธรรมะ

      509

    623  

    ดรอป : ผลิต 

   พิณจุติอสูรโลหิต

      อาวุธระดับ 120

   อธรรม

      509

    623

    ดรอป : ผลิต 
   พิณอาญาฟ้า       อาวุธระดับ 130    ธรรมะ       668     817     ดรอป : ผลิต
   พิณโลหิตสะเทือนฟ้า       อาวุธระดับ 130    อธรรม       668     817     ดรอป : ผลิต
   พิณศักดิ์สิทธิ์สิ้นจันทรา       อาวุธระดับ 140    ธรรมะ       868    1072     ดรอป : ผลิต
   พิณโลหิตสิ้นจันทรา       อาวุธระดับ 140    อธรรม       868    1072     ดรอป : ผลิต

 

          อาวุธนักสู้ :                                        

 

   อาวุธนักสู้ :                  

   ระดับของอาวุธ : 

     ฝ่าย :  

  ต่ำสุด : 

  สูงสุด : 

     หาได้จาก :        

   หมัดเหล็กนิล

   อาวุธ Top Class 1  

  ไม่จำกัด 

     63

     81

    ดรอป : ร้านค้า

   หมัดหลบหลีกศัตรู

   อาวุธ Top Class 2

   ธรรมะ  

    125

    142 

  ดรอป:ผลิต:ร้านค้า

   หมัดโลหิตแดง

   อาวุธ Top Class 2

   อธรรม

    125

    142

  ดรอป:ผลิต:ร้านค้า

   หมัดสงัดสำริด

   อาวุธ Top Class 3

   ธรรมะ

    180

    201

  ดรอป:ผลิต:ร้านค้า

   หมัดเสือเหลืองภูผา

   อาวุธ Top Class 3

   อธรรม

    180 

    201

  ดรอป:ผลิต:ร้านค้า

   เกราะมือล้ำฟ้า

   อาวุธ Top Class 4

   ธรรมะ

    240  

    261

  ดรอป:ผลิต:ร้านค้า

   เกราะมือวิญญาณโลหิต

   อาวุธ Top Class 4

   อธรรม

    240

    261

  ดรอป:ผลิต:ร้านค้า

   เกราะมือพยัคฆ์เมฆา

   อาวุธ Top Class 5

   ธรรมะ

    305

    326

  ดรอป:ผลิต:ร้านค้า

   เกราะมือพยัคฆ์โลหิต

   อาวุธ Top Class 5

   อธรรม

    205

    326

  ดรอป:ผลิต:ร้านค้า

   เกราะมือสุกใส

     อาวุธระดับ 110

   ธรรมะ

    441

    462

     ดรอป : 

   เกราะมือหมาป่าโลหิต

     อาวุธระดับ 110

   อธรรม

    441

    462

     ดรอป : 

  เกราะมือจุติเทพศักดิ์สิทธิ์  

     อาวุธระดับ 120

   ธรรมะ

    547

    568  

     ดรอป : ผลิต 

   เกราะมือจุติอสูรโลหิต

     อาวุธระดับ 120

   อธรรม

    547

    568

     ดรอป : ผลิต 
   เกราะมืออาญาฟ้า      อาวุธระดับ 130    ธรรมะ     709     729      ดรอป : ผลิต
  เกราะมือโลหิตสะเทือนฟ้า      อาวุธระดับ 130    อธรรม     709     729      ดรอป : ผลิต
 เกราะมือศักดิ์สิทธิ์สิ้นจันทรา      อาวุธระดับ 140    ธรรมะ     914     943      ดรอป : ผลิต
  เกราะมือโลหิตสิ้นจันทรา      อาวุธระดับ 140    อธรรม     914     943      ดรอป : ผลิต