[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 2 (อธรรม)

เปลี่ยนคลาส 2  เงื่อนไข เลเวล 35 คลาส 1 และใช้ปราณให้หมด "สำเร็จเควส ถึงเวลาเลือก" ปล. หากอาจารย์เป็นพรรคอธรรมจะไม่สามารถรับเควสนี้ได้ ต้องยกเลิกอาจารย์ออกก่อน 1. คุยกับ "ผู้คุมกฏดำ" ที่พรรคฮอนบัล เพื่อรับเควส " เข้าร่วมฝ่ายอธรรม" 2. กำจัด "โจรขวานยักษ์" ที่พรรคฮอนบัล เพื่อรับไอเทมเควส "คำสั่งโจรภูเขา จำนวน...

[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 2 (ธรรมะ)

เปลี่ยนคลาส 2  เงื่อนไข เลเวล 35 คลาส 1 และใช้ปราณให้หมด "สำเร็จเควส ถึงเวลาเลือก" ปล. หากอาจารย์เป็นพรรคอธรรมจะไม่สามารถรับเควสนี้ได้ ต้องยกเลิกอาจารย์ออกก่อน 1. คุยกับ "ผู้คุมกฏขาว" ที่พรรคฮอนบัล เพื่อรับเควส " เข้าร่วมฝ่ายธรรมะ" 2. กำจัด "โจรสืบข่าว" ที่พรรคฮอนบัล เพื่อรับไอเทมเควส "คำสั่งทหารข่าวกรอก จำนวน...

[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)

เปลี่ยนคลาส 3  เงื่อนไข เลเวล 60 คลาส 2 และใช้ปราณให้หมด สำเร็จเควส " การเริ่มต้นและสิ้นสุดของเหตุการณ์(ได้ไอเทมเควส หนังสือแนะนำตัวพรรคต้นหลิว3/3)" 1. คุยกับ "เจ้าสำนักชินมู" ที่สำนักชินมู เพื่อรับเควส " ขอ Upgrade ครั้งที่3 ตอนที่ 1" 2. กำจัด "เสือเมฆชาด" ที่สำนักชินมู...

[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 4 (ธรรมะ)

เปลี่ยนคลาส 4  เงื่อนไข เลเวล 80 คลาส 3 และใช้ปราณให้หมด 1. คุยกับ "เจ้าสำนักชินมู" ที่สำนักชินมู เพื่อรับเควส " ขอ Upgrade ครั้งที่4 1/5" 2. คุยกับ "ผู้อาวุโสสอนวิชา" ที่สำนักชินมู 3. คุยกับ "เฒ่าหน้าเหลือง" ที่สำนักชินมู 4. คุยกับ "จอมยุทธล่าลม"...

[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 4 (อธรรม)

เปลี่ยนคลาส 4  เงื่อนไข เลเวล 80 คลาส 3 และใช้ปราณให้หมด 1. คุยกับ "ประมุขอสรพิษ" ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับเควส " ขอ Upgrade ครั้งที่4 1/5" 2. คุยกับ "เทพวายุสลาตัน" ที่พรรคอสรพิษ 3. คุยกับ "ติงหน้าหลิม" ที่พรรคอสรพิษ 4. คุยกับ "กระบี่วังใต้"...

[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 1

เปลี่ยนคลาส 1 เงื่อนไข : เลเวล 10 และใช้ปราณให้หมด 1. คุยกับ "ประมุขฮอนบัล" ที่พรรคฮอนบัล เพื่อรับเควส " ก้าวแรกของการต่อสู้" 2. กำจัด "โจรภูเขาทาส" ที่พรรคฮอนบัล เพื่อรับไอเทมเควส "ขวานของคนตัดไม้ จำนวน 5 อัน" 3. ส่งเควสกับ "ประมุขฮอนบัล" ที่พรรคฮอนบัล เป็นอันเสร็จสิ้น

[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 5

เปลี่ยนคลาส 5  เงื่อนไข เลเวล 100 คลาส 4 และใช้ปราณให้หมด 1. คุยกับ "หัวหน้าหมู่บ้าน" ที่วังเย็นทะเลเหนือ เพื่อรับเควส " Upgrade ครั้งที่5ที่หายสาบสูญ (Upgrade1)" 2. คุยกับ "กงต้าจาง" ที่วังเย็นทะเลเหนือ 3. คุยกับ "อินซื่อทหารวังเย็น" ที่วังเย็นทะเลเหนือ 4. คุยกับ "หัวหน้าหมู่บ้าน" ที่วังเย็นทะเลเหนือ 3....

[YG] เควสศิษย์-อาจารย์

เควสศิษย์-อาจารย์ เควส รอยเท้าของอาจารย์ 1 (ระดับสี่) เงื่อนไขการรับภารกิจ - ต้องเป็นศิษย์ระดับห้า(ความสัมพันธ์ ผู้เริ่มเข้า) - ค่าอุทิศเต็ม 100% - ต้องมีเลเวล 15 ขึ้นไป รางวัลภารกิจ - เลื่อนระดับความสัมพันธ์ เป็นศิษย์ระดับสี่ ขั้นตอนการทำเควส 1. รับเควสที่แม่นางจิน ชื่อเควส รอยเท้าของอาจารย์ 1 2. ไปคุยกับประมุขฮอนบัล ส่งเควส ...

[YG] เควสภารกิจ พรรคต้นหลิว

ภารกิจพรรคต้นหลิว ------------------------------------------------------------------------ ภารกิจมนุษย์แขนยักษ์ที่น่าสงสัย (35) เงื่อนไข : - ขั้นตอน : 1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว 2. รวบรวมใบสัญญาของมนุษย์แขนยักษ์ 1 ชิ้น จากมอนสเตอร์มนุษย์แขนยักษ์ มอบให้ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว รางวัล : 1. ลูกแก้วฝึกฝน 1 แสนหน่วย 1 ชิ้น 2. ค่าพิชิตศัตรู 10,000 หน่วย 3....

[YG] เควสภารกิจ พรรคสามมาร

ภารกิจพรรคสามมาร ------------------------------------------------------------------------ ภารกิจสาเหตุของทหารหนีทัพ (35) เงื่อนไข : - ขั้นตอน : 1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคสามมาร 2. รวบรวมบันทึกการฝึก 1 ชิ้น จากมอนสเตอร์ผู้ฝึกฝนโจรป่าคลั่ง มอบให้ NPC ประมุขสามมาร รางวัล : 1. ลูกแก้วฝึกฝน 1แสนหน่วย 1 ชิ้น 2. ค่าพิชิตศัตรู 10,000 หน่วย 3. บัฟพลังลึกลับของหญ้าเทพน้ำเงินใส(คุณสมบัติเสริมพลังอาวุธ+2...
livechatdragonnest