วิธีเปลี่ยนคลาส 4

19947

วิธีเปลี่ยนคลาส 4

เมื่อจอมยุทธ์ มีประสบการณ์มากมายแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองไปในระดับที่น่าท้าทายกว่า
อันดับแรกให้กลับไปที่ “สำนักชินมู” หรือ “พรรคอสรพิษ” ตามฝ่ายที่สังกัด ไปคุยกับ NPC
เพื่อเริ่มต้นเควสแรก (เควสจะมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน)วิธีเปลี่ยนคลาส 4


: ขั้นตอนที่ 1 :

วิธีเปลี่ยนคลาส 4 ฝ่ายอธรรม : เริ่มต้นเควสที่ NPC “เทพวายุสลาตัน” > “ติงหน้าหลิม” > “กระบี่วังใต้” > “ประมุขพรรคสามมาร” > “กำจิงวา” (พรรคสามมาร) และ “ผู้เฒ่าเครายาว” (พรรคสามมาร) แล้วกลับมาคุยกับ NPC
“เทพวายุสลาตัน” เพื่อจบเควส

วิธีเปลี่ยนคลาส 4 ฝ่ายธรรมะ : เริ่มต้นเควสที่ NPC “ผู้อาวุโสสอนวิชา” > “เฒ่าหน้าเหลือง” > “จอมยุทธล่าลม” > “ประมุขพรรคต้นหลิว” > “ยองยองแน” (พรรคต้นหลิว) และ “เจ๋งจิงป่า” (พรรคต้นหลิว) แล้วกลับมาคุยกับ NPC
“ผู้อาวุโสสอนวิชา” เพื่อจบเควส


: ขั้นตอนที่ 2 :

ฝ่ายธรรมะ : เริ่มต้นเควสที่ NPC “ผู้อาวุโสสอนศีล” > “จอมยุทธล่าลม” จากนั้นก็เข้าไปในดันเจี๊ยน “ถ้าปฐพี” (Cave of Tribulation) จนถึงชั้น 2 โดยไปล่า “ดาบอสูรจิตปฐพี” ได้ของครบ แล้วกลับมาคุยกับ NPC
“ผู้อาวุโสสอนศีล” เพื่อจบเควส

วิธีเปลี่ยนคลาส 4

ฝ่ายอธรรม : เริ่มต้นเควสที่ NPC “เทพไฟเพลิง” > “กระบี่วังใต้” จากนั้นก็เข้าไปในดันเจี๊ยน “ถ้าปิศาจโลหิต” (Abandoned Cave) จนถึงชั้น 2 โดยไปล่า “กระบี่อสูรโลหิตสามคม” ได้ของครบแล้วกลับมาคุยกับ NPC “เทพไฟเพลิง” เพื่อจบเควส

วิธีเปลี่ยนคลาส 4


: ขั้นตอนที่ 3 :

ฝ่ายธรรมะ : เริ่มต้นเควสที่ NPC “เหรัญญิก” > “ไป๋หน้าขาว” > “เฒ่าลูกคิดทอง” (ฮอนบัล) > “เจ๊หงส์”
(พรรคต้นหลิว) > “ประมุขพรรคต้นหลิว” และ “เจ๋งจิงป่า” แล้วกลับมาคุยกับ NPC “เหรัญญิก” เพื่อจบเควส

วิธีเปลี่ยนคลาส 4

ฝ่ายอธรรม : เริ่มต้นเควสที่ NPC “เทพพฤกษ์ทอง” > “ซวนหน้าโหด” > “เฒ่าลูกคิดทอง” > “โจวจ่ำม่ำ” > “ประมุขพรรคสามมาร” และ “กำจิงวา” แล้วกลับมาคุยกับ NPC “เทพพฤกษ์ทอง” เพื่อจบเควส

วิธีเปลี่ยนคลาส 4


: ขั้นตอนที่ 4 :

ฝ่ายธรรมะ : เริ่มต้นเควสที่ NPC “ผู้อาวุโสคุมกฏ”จากนั้นก็เข้าไปในดันเจี๊ยน “ถ้าปฐพี” จนถึงชั้น 2 โดยไปล่า “หมัดเทพจิตปฐพี” และ “มารจิตปฐพี” ได้ของครบ แล้วกลับมาคุยกับ NPC “ผู้อาวุโสสอนศีล” เพื่อจบเควส

วิธีเปลี่ยนคลาส 4

ฝ่ายอธรรม : เริ่มต้นเควสที่ NPC “เทพวารีหยก” จากนั้นก็เข้าไปในดันเจี๊ยน “ถ้าปิศาจโลหิต” จนถึงชั้น 2 โดยไปล่า “นักสู้อสูรโลหิต” และ “พ่อมดอสูรโลหิต” ได้ของครบแล้วกลับมาคุยกับ NPC “เทพวารีหยก” เพื่อจบเควส

วิธีเปลี่ยนคลาส 4


: ขั้นตอนสุดท้าย :

ฝ่ายธรรมะ : เริ่มต้นเควสที่ NPC “รองเจ้าสำนักชินมู”จากนั้นก็เข้าไปในดันเจี๊ยน “ถ้าปฐพี” จนถึงชั้น 2 โดยไปล่า “ดาบอสูรจิตปฐพี”, “หมัดเทพจิตปฐพี”, “มารจิตปฐพี” และ “นางรำจิตปฐพี” ได้ของครบ แล้วกลับมาคุยกับ
NPC “รองเจ้าสำนักชินมู” เพื่อจบเควส

วิธีเปลี่ยนคลาส 4

ฝ่ายอธรรม : เริ่มต้นเควสที่ NPC “รองประมุขอสรพิษ” จากนั้นก็เข้าไปในดันเจี๊ยน “ถ้าปิศาจโลหิต” จนถึงชั้น 2 โดยไปล่า “กระบี่อสูรโลหิตสามคม”, “นักสู้อสูรโลหิต”, “พ่อมดอสูรโลหิต” และ “สาวใช้เลือดอสูร”
ได้ของครบแล้วกลับมาคุยกับ NPC “รองประมุขอสรพิษ” เพื่อจบเควส

วิธีเปลี่ยนคลาส 4

เมื่อทำเควสตรงนี้จบหมดแล้ว อย่าลืมไปส่งขั้นตอนสุดท้าย ที่ท้ายสุดๆ ล่ะ!!


ฝ่ายธรรมะ : ไปหา NPC ดังนี้ “น้องหนุ่มหยก” > “เฒ่าหน้าเหลือง” > “น้องหนุ่มหยก”> “ประมุขพรรคฮอลบัล” แล้วกลับมาคุยกับ NPC “รองเจ้าสำนักชินมู” เพื่อจบเควสส่วนสุดท้าย

วิธีเปลี่ยนคลาส 4

ฝ่ายอธรรม : ไปหา NPC ดังนี้ “ขี้เมาเชียว” > “น้องเซียนน้อย” > “ขี้เมาเชียว” >”ประมุขพรรคฮอลบัล”
แล้วกลับมาคุยกับ NPC “รองประมุขอสรพิษ” เพื่อจบเควสส่วนสุดท้าย

วิธีเปลี่ยนคลาส 4