ไอเทมยันต์เปลี่ยนชื่อ

4228

ไอเทมเปลี่ยนชื่อ  :  สำหรับผู้เล่นที่ต้องการเปลี่ยนชื่อตัวละครตัวเองนั้น   สามารถทำได้ด้วยการใช้ไอเทมยันต์เปลี่ยนชื่อ โดยสามารถหาซื้อได้จาก Yulgang Shop หากเงื่อนไขการใช้งานถูกต้องก็จะเปลี่ยนได้ทันที

ไอเทมยันต์เปลี่ยนชื่อ : 


ไอเทม : ไอเทมยันต์เปลี่ยนชื่อ
คุณสมบัติ :  เปลี่ยนชื่อตัวละครตัวเองได้ 1 ชิ้นต่อ 1 ครั้ง
ราคา :  60,000 @Cash

วิธีใช้งาน :
เงื่อนไขการใช้งาน 
 : 
• จะต้องไม่อยู่ใน Party
• จะต้องไม่เป็นศิษย์หรืออาจารย์
• จะต้องไม่แต่งงาน
• จะต้องไม่มีคู่รัก
• จะต้องไม่อยู่ในสำนัก

• คลิกขวาที่ไอเทม จากนั้นจะปรากฎช่องให้กรอกชื่อใหม่ที่ต้องการ
• กรอกชื่อใหม่ที่ต้องการ โดยมีกฎเหมือนการตั้งชื่อปกติทั่วไป
• กดยืนยัน ระบบจะทำการเปลี่ยนชื่อทันที

หมายเหตุ :  ไอเทมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ตามปกติ