วิธีเปลี่ยนคลาส 1 (โนโฮ)

8711

วิธีเปลี่ยนคลาส 1 อาชีพโนโฮ

เปลี่ยนคลาส 1 (เลเวล10)

เงื่อนไข : จะต้องมีเลเวล 10
– อัพปราณให้ครบหมดทุกแต้ม

ขั้นตอนการทำเควสเปลี่ยนคลาส 1
1. ไปรับเควส [เลื่อนคลาสครั้งที่1 โนโฮ]โนโฮจะสมัครชุมนุมลมดำไหม ที่ NPC เฒ่าลูกติดทอง

2. เมื่อรับเควสเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ “ประตูแห่งกาลเวลา” แล้ววาร์ปไปที่ พื้นที่เควสต์โนโฮ

3. เลือก “โนโฮจะสมัครชุมนุมลมดำ?”

4. เมื่อเข้าไปแล้วจะต้องไปตีหมูป่า (หมูป่าจะไม่แสดง HP : ต้องตีจนกว่าหมูป่าจะตาย)

5. เมื่อสังหารหมูป่าได้แล้วให้กลับไปส่งเควสที่ เฒ่าลูกคิดทอง เพื่อเปลี่ยนเป็นคลาส 1 สมบูรณ์

หมายเหตุ : เควส [เปลี่ยนอาชีพ] ก้าวแรกของการต่อสู้ NPC-ประมุขฮอนบัล
อาชีพฮันกวาง,ฮารินและโนโฮจะไม่สามารถรับได้ เนื่องจากอาชีพนี้ จะมีเควสเปลี่ยนคลาสแยกต่างหาก