Game Guide – Item Code

70752

: วิธีการใช้งาน Item Code :

Game Guide - Item Code
การขอรับ Item Code : หากท่านได้ทำการเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโยวกังจัดขึ้น และได้รับสิทธิ์ในการขอรับ Item Code ท่านสามารถ ขอรับ Item Code ได้โดย
1. เข้าไปยังหน้าข่าวโปรโมชั่นหรือกิจกรรมที่ท่านได้เข้าร่วม
2. คลิก ปุ่ม ขอรับ Item Code เพื่อเข้าสู่หน้า ขอรับ Item Code
3. กรอกรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อขอรับ Item Code

: ตัวอย่างปุ่มขอรับ Item Code :Game Guide - Item Code

เมื่อท่านได้รับ Item Code แล้ว สามารถนำมาเติมเพื่อขอรับไอเทมได้ดังนี้
Game Guide - Item Code
นำ Item Code ที่ได้รับ มาเติมที่ NPC ชอนอู โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกสนทนากับชอนอูจากนั้นเลือก
2. กรอกรหัส Item Code ที่ได้รับ (กดปุ่ม shift+insert เพื่อวางข้อความได้)
3. จากนั้นให้ตรวจสอบไอเทม ในช่องเก็บของตัวละครค่ะ

Game Guide - Item Code

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบ ระยะเวลาของการรับและใช้งาน Item Code อย่างละเอียด Item Code ที่หมดอายุหรือสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานไปแล้ว จะไม่สามารถเติมหรือใช้งานได้