[YG] ค่าสถาณะของเครื่องประดับ 110-140 (ปีศาจ-ทลาย)

1800

ค่าสถาณะของเครื่องประดับ 110-140 (ปีศาจ-ทลาย)

เครื่องประดับ(แหวน)-ปีศาจ

 แหวนเซียนเหมย-ปีศาจ ระดับ 110
-พลังโจมตีปกติ +30  พลังโจมตีวิชา 7%

 แหวนวิญญาณพิโรธ-ปีศาจ ระดับ 120
-พลังโจมตีวิชา 11% พลังโจมตีปกติ +35

 แหวนหยกดำ-ปีศาจ ระดับ 130
-พลังโจมตีวิชา 13% พลังโจมตีปกติ +40

 แหวนแห่งความหลงผิด-ปีศาจ ระดับ 140
-พลังโจมตีวิชา 13% พลังโจมตีปกติ +50 วิชาความแม่นยำ7%

เครื่องประดับ(สร้อย)-ปีศาจ

 สร้อยกรีบเหมย-ปีศาจ ระดับ 110
-พลังป้องกัน +30 หลบหลีก +30

 สร้อยวิญญาณพิโรธ-ปีศาจ ระดับ 120
-พลังป้องกัน +35 หลบหลีก +35

 สร้อยหยกดำ-ปีศาจ ระดับ 130
-พลังป้องกัน +40 หลบหลีก +40

เครื่องประดับ(ตุ้มหู)-ปีศาจ

 ตุ้มหูมงกุฏเหมย-ปีศาจ ระดับ 110
-พลังปราณ +3 พลังโจมตีวิชา 5% ค่าชีวิต 80

 ตุ้มหูศิษย์ลาวา ระดับ 120
-พลังปราณ +3 พลังโจมตีวิชา 8% ค่าชีวิต 120

 ตุ้มหูหยกดำ ระดับ 130
-พลังปราณ +3 พลังโจมตีวิชา 10% ค่าชีวิต 150

 ตุ้มหูแห่งความหลงผิด-ปีศาจ ระดับ 140
-พลังปราณ +4 โจมตีด้วยวิชา 10% ค่าชีวิต 200

เครื่องประดับ(แหวน)-ทลาย

 แหวนเซียนเหมย-ทลาย ระดับ 110
-แม่นยำ +10 พลังโจมตีปกติ +40 ถูกเป้าวิชา 5%

 แหวนวิญญาณพิโรธ-ทลาย ระดับ 120
-แม่นยำ +10 พลังโจมตีปกติ +40 ถูกเป้าวิชา 5%

 แหวนหยกดำ-ทลาย ระดับ 130
-แม่นยำ +15 พลังโจมตีปกติ +50 ถูกเป้าวิชา 5%

 แหวนแห่งความหลงผิด-ทลาย ระดับ 140
-แม่นยำ +15 พลังโจมตีปกติ +60 วิชาความแม่นยำ 7%

เครื่องประดับ(สร้อย)-ทลาย

 สร้อยกรีบเหมย-ปีศาจ ระดับ 110
-พลังป้องกัน +30 หลบหลีก +30

 สร้อยวิญญาณพิโรธ-ปีศาจ ระดับ 120
-พลังป้องกัน +35 หลบหลีก +35

 สร้อยหยกดำ-ปีศาจ ระดับ 130
-พลังป้องกัน +40 หลบหลีก +40

เครื่องประดับ(ตุ้มหู)-ทลาย

 ตุ้มหูมงกุฏเหมย-ปีศาจ ระดับ 110
-พลังปราณ +3 แม่นยำ +5 ค่าชีวิต +120

 ตุ้มหูศิษย์ลาวา ระดับ 120
-พลังปราณ +3 แม่นยำ +7 ค่าชีวิต +160

 ตุ้มหูหยกดำ ระดับ 130
-พลังปราณ +3 แม่นยำ +10 ค่าชีวิต +190

 ตุ้มหูแห่งความหลงผิด-ทลาย ระดับ 140
-พลังปราณ +4 แม่นยำ10% ค่าชีวิต +240

เครื่องประดับ(สร้อย)
  สร้อยแห่งความหลงผิด ระดับ 140
-พลังป้องกัน +50 หลบหลีก +50