ขั้นตอนการติดตั้งเกม

14246

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. เมื่อทำการใส่แผ่น CD หรือ ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ตัว “setup.exe” ในกรณีที่โหลด client ผ่านทางหน้าเวบไซต์ จะเข้ามาสู่หน้าจอต้อนรับ ให้ท่านทำการคลิก “ถัดไป

2. จากนั้นจะเข้ามาสู้หน้าจอเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตให้คลิกที่ “ฉันเห็นด้วยกับข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาต” จากนั้นคลิก “ถัดไป

3.เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการติดตั้งเกมไว้ในเครื่อง จากนั้นคลิก “ถัดไป

4.จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ ยืนยันการติดตั้ง ให้ทำการคลิก ติดตั้ง เพื่อทำการติดตั้งระบบ

5. เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

6. เมื่อระบบทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “สิ้นสุด” เพื่อเป็นการจบกระบวนการติดตั้งเกม