เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100

38451

เลเวล 80-100

มอนสเตอร์ : พ่อมด/แมวถูกสาป(ดุร้าย) เลเวล 86-88 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : วังเย็นทะเลเหนือ
เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100  เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100

ระดับความยาก : ยาก
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x2 , หมอ x2 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 4 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 80 กัน 9 +4 ขึ้นไป ธาตุไฟ) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”

 มอนสเตอร์ : หมีขาว เลเวล 92  แผนที่ : วังเย็นทะเลเหนือ (1293,1728)
 เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100  เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100

ระดับความยาก : ง่าย
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : หมอ x2 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 2 ตัว
หมายเหตุ : “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด จุดนี้จะไม่มีอะไรมากเพราะมอนสเตอร์จะไม่โจมตีก่อน เน้นช่วยกันตีให้มอนสเตอร์ตายไวที่สุดครับ , “ธนู” สามารถ “ตั้งระยะของธนูให้เท่ากับระยะโจมตีของตน” เพื่อทำการดึงมอนได้ ส่วนตัวอื่นๆ ให้ “ตั้งระยะที่ใกล้สุด” เพื่อรอให้มอนที่ธนูดึงมาเข้ามาโจมตีเอง

 มอนสเตอร์ : หมีขาว(ดุร้าย) เลเวล 92 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : วังเย็นทะเลเหนือ (1460,1932)
เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100  เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100

ระดับความยาก : ปานกลาง
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x1 , หมอ x2 , ธนู x1 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 4 ตัว
หมายเหตุ : “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ธนู” ไว้ดึงมอนที่เกิดไกล , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด” ส่วน “ธนู” ให้ตั้งกล่องให้ “ระยะเท่ากับระยะยิงของตัวเอง”

 มอนสเตอร์ : จิ้งจอกเงินหิมะขาว/(ดุร้าย) เลเวล 94 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : วังเย็นทะเลเหนือ (549,619)
เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100  เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100

ระดับความยาก : ปานกลาง
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x2 , หมอ x2 , ธนู x1 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 5 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 80 กัน 9 +4 ขึ้นไป ธาตุไฟ) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ธนู” ไว้ดึงมอนที่เกิดไกล , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด” ส่วน “ธนู” ให้ตั้งกล่องให้ “ระยะเท่ากับระยะยิงของตัวเอง”

 มอนสเตอร์ : แมงมุมไฟกรด(ดุร้าย) เลเวล 98 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : หุบเขาจันทรา (-187,27)
 เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100  เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100

ระดับความยาก : ปานกลาง
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x1 , หมอ x2 , ธนู x1 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 2-3 ตัว จุดหนึ่งมี 2 อีกจุดมี 3
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 80 กัน 9 +4 ขึ้นไป ธาตุไฟ) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ธนู” ไว้ดึงมอนที่เกิดไกล , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด” ส่วน “ธนู” ให้ตั้งกล่องให้ “ระยะเท่ากับระยะยิงของตัวเอง”

 มอนสเตอร์ : โจรหมัดร้อยศพ/โจรกระบี่ร้อยศพ/(รองหัวหน้า) เลเวล 96-97 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : หุบเขาจันทรา (-1993,1787)
เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100  เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100

ระดับความยาก : ยากมาก
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x3 , หมอ x2 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 10 ตัว (เป็นรองหัวหน้า 2)
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 80 กัน 9 +4 ขึ้นไป ธาตุไฟ) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”

 มอนสเตอร์ : อินทรีคว้าดาว(ดุร้าย) เลเวล 94 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : สำนักร้อยยุทธ
 เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100  เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100

ระดับความยาก : ปานกลาง
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : หมอ x2 , ธนู x1 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 2 ตัว
หมายเหตุ : “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ธนู” ไว้ดึงมอนที่เกิดไกล , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด” ส่วน “ธนู” ให้ตั้งกล่องให้ “ระยะเท่ากับระยะยิงของตัวเอง”

 มอนสเตอร์ : นักฆ่าดอบคู่/(รองหัวหน้า)/นักฆ่าร้อยยุทธ เลเวล 98-100 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : สำนักร้อยยุทธ (-1777,-2246)
เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100  เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100

ระดับความยาก : ยาก
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x1 , หมอ x2 , ธนู x1 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 6 ตัว (เป็นรองหัวหน้า 2 ตัว)
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 80 กัน 9 +4 ขึ้นไป ธาตุไฟ) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ธนู” ไว้ดึงมอนที่เกิดไกล , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด” ส่วน “ธนู” ให้ตั้งกล่องให้ “ระยะเท่ากับระยะยิงของตัวเอง”

 มอนสเตอร์ : นักรบสางเขียว เลเวล 105 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : สำนักร้อยยุทธ (-1850,2067)
 เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100  เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100

ระดับความยาก : ปานกลาง
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x1 , หมอ x2 , ธนู x1 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 5-7 ตัว (รวมที่ธนูดึงมาด้วยจากการตีในระยะ)
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 80 กัน 9 +4 ขึ้นไป ธาตุไฟ) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ธนู” ไว้ดึงมอนที่เกิดไกล , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด” ส่วน “ธนู” ให้ตั้งกล่องให้ “ระยะเท่ากับระยะยิงของตัวเอง”

 มอนสเตอร์ : วานรภูตสวรรค์ เลเวล 103 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : ป่าแดนใต้
 เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100  เทคนิคการเก็บเลเวล 80-100

ระดับความยาก : ยาก/ยากมาก
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x2 , หมอ x2 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 4-6 ตัว (จุดหนึ่งมี 4 อีกจุดมี 6)
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 80 กัน 9 +4 ขึ้นไป ธาตุไฟ) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา ,”ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”