ไอเทมลายมังกร

1358

ไอเทม ลายมังกร
อัพเดท : 24 มกราคม 2556 หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์

วิธีการใช้งานไอเทม :

              

ลายมังกรขาว [B] 24 ชม. ราคา 3,000 CashPoint
คุณสมบัติ : 
ปราณทั้งหมด +3 ค่าประสบการณ์ +20%                            

              

ลายมังกรดำ [S] 24 ชม. ราคา 3,000 CashPoint
คุณสมบัติ : 
พลังโจมตีอาวุธ +5% อานุภาพวิชา +10% ป้องกัน +10%
HP +500 MP +300

              

ลายมังกรแดง [G] 7 วัน ราคา x,000 CashPoint
คุณสมบัติ : 
ปราณทั้งหมด +3 ค่าประสบการณ์ +20%  HP +500 MP +300
พลังโจมตีอาวุธ +5% อานุภาพวิชา +10% ป้องกัน +10%

              

ลายมังกรแดง [G/E] 24 ชม. ราคา x,000 CashPoint  แลกเปลี่ยนไม่ได้
คุณสมบัติ : 
ปราณทั้งหมด +3 ค่าประสบการณ์ +20%  HP +500 MP +300
พลังโจมตีอาวุธ +5% อานุภาพวิชา +10% ป้องกัน +10%

              วิธีการใช้งานไอเทม :
1. เมื่อคลิกขวาใช้งานไอเทมจะปรากฎบัพที่มุมขวาจอ
• แบบวัน จะนับเวลาแบบยันต์ปราณ
• แบบ ชั่วโมง จะนับเฉพาะชั่วโมงที่ออนไลน์หากไม่ออนไลน์เวลาจะไม่นับ
2. หลังจากนั้นให้สวมใส่ชุดคลุม ชุดอะไรก็ได้ที่ไม่มีคุณสมบัติ S B G ก็จะได้รับคุณสมบัติ
ของไอเทมทันที
3. ไม่สามารถ/ไม่แสดงผลเมื่อสวมใส่ชุดคลุมที่มีคุณสมบัติ S B G ที่ยังมีคุณสมบัติติดอยู่
4. ใช้ได้กับชุดคลุมถาวรทุกชุด คุณสมบัติของหินโยวกังและคุณสมบัติการตีบวกชุดคลุมจะ
ยังคงแสดงคุณสมบัติตามปกติ
5. ไม่มีผลกับชุดสำนักและไม่สามารถยกเลิกบัฟได้หากกดใช้งานไปแล้ว
6. เมื่อใช้งานไอเทม คุณสมบัติจะติดตัวไม่ได้ติดที่ชุดคลุม ดังนั้นเปลี่ยนชุดคลุมได้เรื่อย ๆ


Pic1 : เมื่อคลิกขวาใช้งานจะปรากฎบัฟที่่มุมขวาล่างของจอ


Pic2 : ไม่แสดงผลอะไรที่ชุดคลุมแต่จะแสดงผลที่คุณสมบัติโดยตรง
เช่น  พลังปราณเพิ่มขึ้น พลังป้องกันหรือสถานะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ตามคุณสมบัติที่เราใช้งาน