เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 80-100

12156

เลเวล 80-100

 มอนสเตอร์ : หมีขาว เลเวล 92  แผนที่ : วังเย็นทะเลเหนือ (1293,1728)
 เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 80-100

ระดับความยาก : ง่าย

เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 80-100

 

 มอนสเตอร์ : หมีขาว(ดุร้าย) เลเวล 92 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : วังเย็นทะเลเหนือ (1460,1932)
เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 80-100

ระดับความยาก : ปานกลาง

เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 80-100

 

 มอนสเตอร์ : แมงมุมไฟกรด(ดุร้าย) เลเวล 98 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : หุบเขาจันทรา (-187,27)
 เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 80-100

ระดับความยาก : ปานกลาง

เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 80-100

 

 มอนสเตอร์ : วานรภูตสวรรค์ เลเวล 103 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : ป่าแดนใต้
 เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 80-100

ระดับความยาก : ยาก

เทคนิคการเก็บเลเวลสาย PK เลเวล 80-100