เทคนิคการเก็บเลเวล 100-110

20610

เลเวล 100-110

มอนสเตอร์ : ผีหมอกใต้ เลเวล 105 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : ป่าแดนใต้
เทคนิคการเก็บเลเวล 100-110  เทคนิคการเก็บเลเวล 100-110

ระดับความยาก : ปานกลาง
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x1 , หมอ x2 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 3 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 100 กัน 9 +4 ขึ้นไป ธาตุไฟ) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”

 มอนสเตอร์ : ผีไร้วิญญาณ เลเวล 107 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : ป่าแดนใต้
 เทคนิคการเก็บเลเวล 100-110  เทคนิคการเก็บเลเวล 100-110

ระดับความยาก : ยากมาก
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x3 , หมอ x2 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 7-8 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 100 กัน 9 +6 ขึ้นไป ธาตุไฟ) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”

 มอนสเตอร์ : กบเขียวแดง เลเวล 109 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : ป่าแดนใต้ (1311,1630)
เทคนิคการเก็บเลเวล 100-110  เทคนิคการเก็บเลเวล 100-110

ระดับความยาก : ยาก
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x2 , หมอ x2 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 5-7 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 100 กัน 9 +6 ขึ้นไป ธาตุไฟ) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”

 มอนสเตอร์ : นักล่าโฉดแดนใต้
เลเวล 113 (โจมตีก่อน)
 แผนที่ : ป่าแดนใต้ (63,1995)
 เทคนิคการเก็บเลเวล 100-110  เทคนิคการเก็บเลเวล 100-110

ระดับความยาก : ยาก
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x2 , หมอ x2 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 4 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 100 กัน 9 +4 ขึ้นไป ธาตุไฟ) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”

 มอนสเตอร์ : ปีศาจดอกไม้แดง
เลเวล 114 (โจมตีก่อน)
 แผนที่ : ป่าแดนใต้
เทคนิคการเก็บเลเวล 100-110  เทคนิคการเก็บเลเวล 100-110

ระดับความยาก : ยากมาก
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x2 , หมอ x2 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 6-7 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 100 กัน 9 +6 ขึ้นไป ธาตุไฟ) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”