เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60

51523

เลเวล 35-60

มอนสเตอร์ : วายร้ายจันทรา เลเวล 47 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : ต้นหลิว (-6492,2025)
เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60  เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60

ระดับความยาก : ปานกลาง
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x1 , หมอ x1 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 4 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องมีอาจารย์ให้ท่าหมู่เลเวล 55 ไว้ และหากเป็นไปได้ควรมีดาบมากกว่า 1 ตัว , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”

 มอนสเตอร์ : โจรร้ายตาเดียว/กระบี่คู่ไผ่ เลเวล 54-55 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : ต้นหลิว (-3490,-2247)
เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60  เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60

ระดับความยาก : ปานกลาง
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x1 , หมอ x1 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 4 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องมีอาจารย์ให้ท่าหมู่เลเวล 55 ไว้ และหากเป็นไปได้ควรมีดาบมากกว่า 1 ตัว , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”

 มอนสเตอร์ : โจรป่าตัวเขียว เลเวล 43 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : สามมาร (7186,-1347)
 เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60  เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60

ระดับความยาก : ปานกลาง
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x1 , หมอ x1 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 4 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องมีอาจารย์ให้ท่าหมู่เลเวล 55 ไว้ และหากเป็นไปได้ควรมีดาบมากกว่า 1 ตัว , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”

 มอนสเตอร์ : โจรหน้าดำ เลเวล 45 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : สามมาร (5682,-1651)
เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60  เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60

ระดับความยาก : ปานกลาง
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x1 , หมอ x1 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 4 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องมีอาจารย์ให้ท่าหมู่เลเวล 55 ไว้ และหากเป็นไปได้ควรมีดาบมากกว่า 1 ตัว , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”

 มอนสเตอร์ : มือกระบี่ไผ่ เลเวล 55 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : สามมาร (5682,-1651)
เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60  เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60

ระดับความยาก : ปานกลาง
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x1 , หมอ x1 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 4 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องมีอาจารย์ให้ท่าหมู่เลเวล 55 ไว้ และหากเป็นไปได้ควรมีดาบมากกว่า 1 ตัว , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”

 มอนสเตอร์ : หมาป่ามหากาฬ เลเวล 61 (โจมตีก่อน)  แผนที่ : ชินมู (5682,-1651)
เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60  เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60

ระดับความยาก : ยาก
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x2 , หมอ x2 , ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 4 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 50 กัน 7 +4 ขึ้นไป) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด”

 มอนสเตอร์ : งูหัวเขียว เลเวล 61
(โจมตีก่อน)
 แผนที่ : อสรพิษ (2109,-430)
เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60  เทคนิคการเก็บเลเวล 35-60

ระดับความยาก : ยากมาก
อาชีพในปาร์ตี้ที่แนะนำ : ดาบ x2 , หมอ x2 , ธนู x1 ที่เหลือ อื่นๆ
จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิด ณ จุดนั้น : มอนสเตอร์จะเกิดและรุม 6 ตัว
หมายเหตุ : “ดาบ” จะต้องใส่ชุดป้องกันที่ดีหน่อย (ตัวอย่าง* ชุดและเซ็ตเลเวล 50 กัน 7 +4 ขึ้นไป) , “หมอ” ให้ตั้งเก๊กเพียงตัวเดียว และเก๊กเพียง 3 อย่างคือเพิ่ม โจมตี , ป้องกันและเลือด ส่วนอีกตัวหนึ่งให้ตั้งฮีลไว้ตลอดเวลา , “ธนู” ไว้ดึงมอนที่เกิดไกล , “ให้ทุกตัว” ตั้งระยะกล่องไว้ที่ “ใกล้สุด” ส่วน “ธนู” ให้ตั้งกล่องให้ “ระยะเท่ากับระยะยิงของตัวเอง”