มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล

11025

มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล

รูปภาพ
ชื่อมอนสเตอร์
เลเวล
ประเภท
เหมียวโหด 3 ไม่โจมตีก่อน
กบยักษ์ 5 ไม่โจมตีก่อน
จิ้งจอก 8 ไม่โจมตีก่อน
วัวคลั่ง 10 ไม่โจมตีก่อน
หมูป่า 12 ไม่โจมตีก่อน
หมาป่าขนเทา 12 โจมตีก่อน
โจรภูเขาทาส 14 โจมตีก่อน
หมีโฉด 15 โจมตีก่อน
แนวหน้าโจรภูเขา 16 โจมตีก่อน
จิ้งจอกสามหาง 18 โจมตีก่อน
หมาป่าโลหิต 20 โจมตีก่อน
หมีขนลาย 20 โจมตีก่อน
หมาป่าเชื่อง 24 โจมตีก่อน
โจรภูเขาคุ้มกัน 28 โจมตีก่อน
โจรป่าหัวโต 30 โจมตีก่อน
โจรลาดตระเวน 30 โจมตีก่อน
โจรขวานยักษ์ 32 ไม่โจมตีก่อน
โจรรับจ้าง 33 โจมตีก่อน
โจรสืบข่าว 35 โจมตีก่อน
ผีภูเขา 60 โจมตีก่อน
หัวหน้าโจรภูเขา 60

โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **