มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล

41363

มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล

มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล

รูปภาพ
ชื่อมอนสเตอร์
เลเวล
ประเภท
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล เหมียวโหด 3 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล กบยักษ์ 5 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล จิ้งจอก 8 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล วัวคลั่ง 10 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล หมูป่า 12 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล หมาป่าขนเทา 12 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล โจรภูเขาทาส 14 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล หมีโฉด 15 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล แนวหน้าโจรภูเขา 16 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล จิ้งจอกสามหาง 18 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล หมาป่าโลหิต 20 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล หมีขนลาย 20 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล หมาป่าเชื่อง 24 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล โจรภูเขาคุ้มกัน 28 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล โจรป่าหัวโต 30 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล โจรลาดตระเวน 30 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล โจรขวานยักษ์ 32 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล โจรรับจ้าง 33 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล โจรสืบข่าว 35 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล ผีภูเขา 60 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคฮอนบัล หัวหน้าโจรภูเขา 60

โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **