ปราณเสริมคลาสเซียน

5107

 


พลังปราณเซียน สายรวมทุกอาชีพ :

เงื่อนไข       :   ต้องมีคัมภีร์ฟ้ากำเนิด
ค่าเริ่มต้น     :   เพิ่มพลังโจมตี +6
ระดับเพิ่มขึ้น :   ระดับละ 6 หน่วย
ระดับสูงสุด   :   เพิ่มพลังโจมตี 120 หน่วย
ความสำคัญ  :
คุณสมบัติ : เพิ่มอัตรพลังโจมตีให้กับตัวละคร

หมายเหตุ : อาชีพกระบี่ไม่สามารถเรียนได้
อาชีพฮารินไม่สามารถเรียนได้

 

   เมฆาเปลี่ยนทิศ :    
เงื่อนไข       :   ต้องมีคัมภีร์เมฆาเปลี่ยนทิศ
ค่าเริ่มต้น     :   เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 6 หน่วย
ระดับเพิ่มขึ้น :   ระดับละ 6 หน่วย
ระดับสูงสุด   :   เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 120 หน่วย
ความสำคัญ  :
คุณสมบัติ:  เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุดให้กับตัวละคร

หมายเหตุ : อาชีพนักธนูไม่สามารถเรียนได้
อาชีพนักดาบไม่สามารถเรียนได้
อาชีพฮันกวางไม่สามารถเรียนได้
อาชีพนักสู้ไม่สามารถเรียนได้

 

   เปลี่ยนเส้นเอ็น :    
เงื่อนไข        :  ต้องมีคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น
ค่าเริ่มต้น      :  เพิ่มพลังป้องกัน  1
ระดับเพิ่มขึ้น  :  ระดับละ 1 หน่วย
ระดับสูงสุด    :  เพิ่มพลังป้องกัน 20 หน่วย
ความสำคัญ   :
คุณสมบัติ :  เพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวละคร

หมายเหตุ : อาชีพทวนไม่สามารถเรียนได้
อาชีพพิณไม่สามารถเรียนได้

 

   โสมหิมะหมื่นปี :  
เงื่อนไข       :  ต้องมีคัมภีร์โสมหิมะหมื่นปี
ค่าเริ่มต้น     :  เพิ่มขึ้น   4%
ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 4%
ระดับสูงสุด   :  เพิ่มขึ้น 80%
ความสำคัญ  :
คุณสมบัติ : เพิ่มอัตราการฟื้นฟูเมื่อใช้ยาเพิ่มปราณ

หมายเหตุ : อาชีพหมอไม่สามารถเรียนได้

 

   ผสานแผลต่ออายุ  
เงื่อนไข       : ต้องมีคัมภีร์ผสานแผลต่ออายุ
ค่าเริ่มต้น     :  เพิ่มขึ้น   10%
ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ   1%
ระดับสูงสุด   :  เพิ่มขึ้น  30%
ความสำคัญ  :
คุณสมบัติ :  เพิ่มอัตราการฟื้นฟูเมื่อใช้ยาเพิ่มพลังชีวิต

หมายเหตุ : อาชีพทวนไม่สามารถเรียนได้
อาชีพนักสู้ไม่สามารถเรียนได้

 

   อายุวัฒนะ :  
เงื่อนไข       :  ต้องมีคัมภีร์อายุวัฒนะ
ค่าเริ่มต้น     :  เพิ่มพลังชีวิต +8
ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 8
ระดับสูงสุด   :  เพิ่มพลังชีวิต 160 หน่วย
ความสำคัญ  :
 คุณสมบัติ :  เพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวละคร

หมายเหตุ : อาชีพนักธนูไม่สามารถเรียนได้
อาชีพพิณไม่สามารถเรียนได้

 

   เซียนกระบี่ไร้คม :  
เงื่อนไข       :  ต้องมีคัมภีร์เซียนกระบี่ไร้คม
ค่าเริ่มต้น     :  เพิ่มอัตราการหลบหลีก 10%
ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 1%
ระดับสูงสุด   :  เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30%
ความสำคัญ  :

คุณสมบัติ :
 เพิ่มอัตราการหลบหลีกให้กับตัวละคร

หมายเหตุ : อาชีพกระบี่ไม่สามารถเรียนได้
อาชีพนินจาไม่สามารถเรียนได้
อาชีพฮารินไม่สามารถเรียนได้
อาชีพฮันกวางไม่สามารถเรียนได้

 

   วิญญาณสลาย :  
เงื่อนไข       :  ต้องมีคัมภีร์วิญญาณสลาย
ค่าเริ่มต้น     :  อัตราการเกิด 0.2 %
ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ  0.2 %
ระดับสูงสุด   :  อัตราการเกิด  4 % 30วินาที
ความสำคัญ  :
คุณสมบัติ :  เมื่อถูกโจมตีมีโอกาสติดสถานะ พายุคลั่ง

หมายเหตุ : เฉพาะอาชีพหมอเท่านั้น