[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ

29535
ภารกิจพรรคอสรพิษ
————————————————————————
ปราบโจรสนดำ 1/3 (60)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคอสรพิษ
2. ไปคุยกับ ชวนหน้าโหด
3. รวบรวม งอบโจรสนดำเฝ้าทาง 10 ชิ้น
4. มอบให้ NPC ประมุขพรรคอสรพิษ
รางวัล :
1. หนังสือมอบหมายปราบโจรสนดำ
2. กล่องสมบัติทองคำ(5)
3. ยันต์โชคลาภ(5%)(2)
4. ค่าประสบการณ์ 1,050,000
มอนสเตอร์ภารกิจ : โจรสนดำเฝ้าทาง
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————
ปราบโจรสนดำ 2/3 (61)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคอสรพิษ
2. ไปคุยกับ ชวนหน้าโหด
3. รวบรวม ค้อนเหล็ก 5 ชิ้น และ ค้อนเหล็กโจรสนดำตาแดง 10 ชิ้น
4. รายงาน NPC ประมุขพรรคอสรพิษ
5. รายงาน NPC ขี้เมาเซียว
รางวัล :
1. หนังสือมอบหมายปราบโจรสนดำ 2
2. สลึง 1,200,000
3. ยันต์โชคลาภ(10%)(2)
4. ค่าประสบการณ์ 1,700,000
มอนสเตอร์ภารกิจ : โจรสนดำตาแดง
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————
ปราบโจรสนดำ 3/3 (62)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคอสรพิษ
2. รวบรวม หมวกโจรสนดำเฝ้าทาง 5 ชิ้น และ หมวกโจรสนดำตาแดง 5 ชิ้น และ หมวกโจรสนดำหน้าผี 10 ชิ้น
3. รายงาน NPC ประมุขพรรคอสรพิษ
4. รายงาน NPC น้องเซียนน้อย
5. รายงาน NPC ติงหน้าหลิม
รางวัล :
1. หินกลายทอง (3)
2. หินหยกเย็น (3)
3. ค่าประสบการณ์ 1,850,000
4. ค่าพิชิต 15,000
มอนสเตอร์ภารกิจ : โจรสนดำเฝ้าทาง , โจรสนดำตาแดง , โจรสนดำหน้าผี
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ  [YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ  [YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————
หาโสมภูเขากลับคืนมา (63)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ติงหน้าหลิม
2. รวบรวม โสมภูเขา 15 ชิ้น
3. รายงาน NPC ติงหน้าหลิม
รางวัล :
1. หินกลายทอง (4)
2. ค่าประสบการณ์ 2,000,000
มอนสเตอร์ภารกิจ : พ่อค้าหนีภาษี
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————
เก็บผงสเน่หาพิฆาต (64)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคอสรพิษ
2. รวบรวม ผลเสน่หาพิฆาต 20 ชิ้น
3. รายงาน NPC ประมุขพรรคอสรพิษ
4. ไปคุยกัย NPC เฒ่าลูกคิดทอง
5. ไปคุยกับ NPC สมีสีคิ้ว
6. กลับไปรายงาน NPC ประมุขพรรคอสรพิษ
รางวัล :
1. สลึง 1,500,000
2. ยันต์โชคลาภ(5%)(3)
3. ค่าประสบการณ์ 2,200,000
มอนสเตอร์ภารกิจ : พ่อค้ายานรก
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————
ทะเลแดนใต้กับป้อมพิทักษ์ (65)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคอสรพิษ
2. รวบรวม เศษคำสั่งป้อมพิทักษ์(เล่ม1) 10 ชิ้น และ รวบรวม เศษคำสั่งป้อมพิทักษ์(เล่ม2) 10 ชิ้น
3. รายงาน NPC ผู้คุมกฏดำ
4. ไปคุยกัย NPC ประมุขฮอนบัล
5. ไปคุยกับ NPC ผู้คุมกฏดำ
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 2,400,000
2. ยันต์โชคลาภ(5%)(2)
3. ยันต์โชคลาภ(10%)(2)
มอนสเตอร์ภารกิจ : โจรใหญ่ , โจรเหินฟ้า
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ  [YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————
ความภูมิใจของช่าง 3 (66)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เจ๊เจียว
2. รวบรวม เกล็ดปลา 20 ชิ้น
3. รายงาน NPC เจ๊เจียว
4. ไปคุยกัย NPC เฒ่าคิดทอง
5. กลับไปคุยกับ NPC เจ๊เจียว
6. กลับไปคุยกับ NPC เฒ่าคิดทอง
7. กลับไปคุยกับ NPC เจ๊เจียว อีกครั้ง
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 1.2เท่า
2. หินกลายทอง (2)
3. ค่าประสบการณ์ 2,600,000
มอนสเตอร์ภารกิจ : ทหารพายคู่
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————
ภารกิจรวม (67)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางจิน
2. รวบรวม ปลาดุก 20 ชิ้น
3. รายงาน NPC แม่นางจิน
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 3,100,000
2. ค่าพิชิตศัตรุู 20,000
มอนสเตอร์ภารกิจ : ทหารแขนเหล็ก
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————
หาวัตถุดิบปรุงยา 2 (68)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่ายา
2. รวบรวม ปลาคาร์ปทอง 20 ชิ้น
3. รายงาน NPC เฒ่ายา
รางวัล :
1. ค่าพิชิตศัตรุู 25,000
2. สลึง 1,800,000
3. ค่าประสบการณ์ 3,700,000
มอนสเตอร์ภารกิจ : ทหารหน้าเขียว
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————
ความลับที่ซ่อนอยู่ในหอวารี (69)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC โล้นเหล็กไหล
2. รวบรวม แผนที่ทะลแดนใต้ 15 ชิ้น
3. รายงาน NPC โล้นเหล็กไหล
4. รายงาน NPC ประมุขฮอลบัล
5. รายงาน NPC ศิษย์พรรคฮอลบัล
6. รายงาน NPC ประมุขฮอลบัล อีกครั้ง
รางวัล :
1. ค่าพิชิตศัตรุู 1.5 เท่า
2. ค่าประสบการณ์ 4,400,000
3. ลูกแก้วฝึกฝน(ดิน) 5 ล้าน
มอนสเตอร์ภารกิจ : ทหารลูกตุ้มเหล็ก
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————
ตำนานใจปฐพีกับปีศาจโลหิต (70)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
2. รวบรวม ช้างจิตปฐพี 10 ชิ้น  กับ ช้างเลือดอสูร 10 ชิ้น
3. รายงาน NPC เฒ่าลูกคิดทอง
4. รายงาน NPC แม่นางจิน
5. รายงาน NPC เฒ่าลูกคิดทอง อีกครั้ง
รางวัล :
1. ยันต์โชคลาภ(5%)(2)
2. ค่าพิชิตศัตรุู 30,000
3. หินเสริมพลัง 5
4. ค่าประสบการณ์ 5,200,000
มอนสเตอร์ภารกิจ : ทหารหน้าเขียว , ทหารลูกตุ้มเหล็ก
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ  [YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————
แผนที่ถ้ำปีศาจโลหิต (71)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคอสรพิษ
2. รวบรวม เศษแผนที่ถ้ำปีศาจโลหิต 20 ชิ้น
3. รายงาน NPC ประมุขพรรคอสรพิษ
4. รายงาน NPC รองประมุขพรรคอสรพิษ
5. รายงาน NPC แม่นางจิน
6. รายงาน NPC รองประมุขพรรคอสรพิษ อีกครั้ง
รางวัล :
1. หินหยกเย็น (2)
2. ค่าประสบการณ์ 5,700,000
มอนสเตอร์ภารกิจ : นักรบหน้าดำ
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————

ปราบนักสู้หน้าดำ 1/3 (72)

เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เทพวารีหยก
2. รวบรวมผ้าโพกสีแดง 5 ชิ้น และ ผ้าโพกสีน้ำเงิน 10 ชิ้น
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 6,200,000
2. ยันต์โชคลาภ(5%)
3. ยันต์โชคลาภ(10%)
4. หนังสือภารกิจปราบนักสู้หน้าดำ
มอนสเตอร์ภารกิจ : นักรบหน้าดำ , ทหารหน้าดำ
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ  [YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————

ปราบนักสู้หน้าดำ 2/3 (73)

เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เทพวารีหยก
2. รวบรวมผ้าต่วน 20 ชิ้น
3. รายงานภารกิจที่ NPC เซียนน้อย
4. รายงานภารกิจที่ NPC เทพวารีหยก
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 6,800,000
2. ยันต์โชคลาภ(5%)(2)
3. ยันต์โชคลาภ(10%)(2)
4. หนังสือภารกิจปราบนักสู้หน้าดำ2
มอนสเตอร์ภารกิจ : ทหารหน้าดำ
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————

ปราบนักสู้หน้าดำ 3/3 (74)

เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เทพวารีหยก
2. รวบรวมนักรบหน้าดำ 5 ชิ้น ทหารหน้าดำ 5 ชิ้น ขุนพลหน้าดำ 10 ชิ้น
3. รายงานภารกิจที่ NPC เทพวารีหยก
4. รายงานภารกิจที่ NPC ประมุขอสรพิษ
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 7,400,000
2. Gift ยารักษาบาดเจ็บ 200,000 HP
3. ยันต์โชคลาภ(15%)
มอนสเตอร์ภารกิจ : นักรบหน้าดำ , ทหารหน้าดำ , ขุนพลหน้าดำ
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ  [YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ  [YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————

เข้าสู่ทะเลเหนือ(อธรรม)(75)

เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC น้องเซียนน้อย
2. รวบรวมขนจิ้งจอกเร้น 15 ชิ้น
3. รายงานภารกิจที่ NPC จางจืออี้
รางวัล :
1. เงิน 3,000,000
2. ค่าประสบการณ์ 8,000,000
3. ค่าพิชิตศัตรู 35,000
มอนสเตอร์ภารกิจ : จิ้งจอกเร้น
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————

ความรักของน้องเซียนน้อย 1(76)

เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC น้องเซียนน้อย
2. รวบรวมเส้นไหมทองเลือดอสูร 10 ชิ้น
3. รายงานภารกิจที่ NPC น้องเซียนน้อย
4. รายงานภารกิจที่ NPC เจ๊เจียว
5. รายงานภารกิจที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
6. รายงานภารกิจที่ NPC น้องเซียนน้อย อีกครั้ง
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 8,200,000
2. หินกลายทองระดับสูง(2)
มอนสเตอร์ภารกิจ : ขุนพลหน้าดำ
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————

ความลับที่ซ่อนอยู่ในกล่องเทพจุติ (76)

เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้เฒ่าเสือหญ้า
2. รายงานภารกิจที่ NPC เฒ่าพยากรณ์
3. รวบรวมเขี้ยวจิ้งจอกเร้น 10 ชิ้น
4. รายงานภารกิจที่ NPC หมอฮุจิน
5. รายงานภารกิจที่ NPC ผู้เฒ่าเสือหญ้า อีกครั้ง
6. รายงานภารกิจที่ NPC เฒ่าพยากรณ์ อีกครั้ง
รางวัล :
1. ค่าพิชิตศัตรู 35,000
2. ยาเซียนเขียว(2)
มอนสเตอร์ภารกิจ : จิ้งจอกเร้น
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————

ประวิตศาสตร์แห่งวังเย็นทะเลเหนือ (77)

เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC หัวหน้าหมู่บ้าน
2. รวบรวมประวัติศาสตร์วังเย็นบท48 8 ชิ้น กับ ประวัติศาสตร์วังเย็นบท75 8 ชิ้น
3. รายงานภารกิจที่ NPC หัวหน้าหมู่บ้าน
4. รายงานภารกิจที่ NPC พานโสวเจี่ย
รางวัล :
1. หินหยกเย็นระดับสูง(2)
2. ค่าพิชิตศัตรู 40,000
มอนสเตอร์ภารกิจ : จิ้งจอกเร้น , หมาป่าหิมะ
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ  [YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————

ไม่มีชื่อภารกิจเหรอฮะ2 (77)

เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC รองประมุขอสรพิษ
2. รายงานภารกิจที่ NPC กระบี่วังใต้
2. รวบรวมบันทึกนักสู้หน้าดำ 5 ชิ้น
3. รายงานภารกิจที่ NPC กระบี่วังใต้
4. รวบรวมหินลับมีดกระบี่สามคมอสูรโลหิต 10 ชิ้น
5. รายงานภารกิจที่ NPC กระบี่วังใต้ อีกครั้ง
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 9,600,000
2. ลูกแก้วฝึกฝน(ดิน)(10ล้าน)
มอนสเตอร์ภารกิจ : ขุนพลหน้าดำ , กระบี่อสูรโลหิตสามคม
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ  [YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————

ความรักของน้องเซียนน้อย 2(78)

เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC น้องเซียนน้อย
2. รายงานภารกิจที่ NPC กระบี่วังใต้
3. รวบรวมผ้าปอชั้นดี 10 ชิ้น กับ เข็มทอผ้าพิเศษ 10 ชิ้น
4. รายงานภารกิจที่ NPC น้องเซียนน้อย
5. รายงานภารกิจที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
6. รายงานภารกิจที่ NPC น้องเซียนน้อย อีกครั้ง
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 10,500,000
2. หินกลายทองระดับสูง(2)
มอนสเตอร์ภารกิจ : กระบี่อสูรโลหิตสามคม , นักสู้อสูรโลหิต
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ  [YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————

ความชอบแบบพิเศษของจางจืออี้ (79)

เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC จางจืออี้
2. รวบรวมเขี่ยวหมาป่าหิมะ 10 ชิ้น
3. รายงานภารกิจที่ NPC จางจืออี้
รางวัล :
1. ค่าพิชิตศัตรู 45,000
2. หินหยกเย็นระดับสูง(2)
มอนสเตอร์ภารกิจ : หมาป่าหิมะ
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————

งานวิชาการของพรรคฮอนบัล (79)

เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขอสรพิษ
2. รวบรวมบันทึกนักสู้อสูรโลหิต 20 ชิ้น
3. รายงานภารกิจที่ NPC ประมุขอสรพิษ
รางวัล :
1. ค่าพิชิตศัตรู 1.5 เท่า
2. ค่าประสบการณ์ 11,500,000
3. ยาเซียนเขียว(4)
มอนสเตอร์ภารกิจ : นักสู้อสูรโลหิต
[YG] เควสภารกิจ พรรคอสรพิษ
————————————————————————