วิชา : แมยูจิน

19703
วิชา : แมยูจิน
รูป
ชื่อกระบวนท่า
ระดับเลเวล
ค่าพิชิต
พลังวิชา
คุณสมบัติของวิชา
วิชา : แมยูจิน
สมานศักดิ์สิทธิ์
10
16048
วิชาที่ช่วยให้ฟื้นพลังอัมพาตเท่ากับพลังวิชาได้ทันที
(คูลดาวน์ 4 นาที)
วิชา : แมยูจิน
ศรกระสุนศักดิ์สิทธิ์
20
3,00075
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 2%
วิชา : แมยูจิน
ศรเพลิงศักดิ์สิทธิ์
30
10,00042
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 1%
(ขอบเขตเป้าหมาย 2 ตัว)
วิชา : แมยูจิน
สมานเทพเก้าฟ้า
35
32,000
210
วิชาที่ช่วยให้ฟื้นพลังอัมพาตเท่ากับพลังวิชาได้ทันที
(คูลดาวน์ 4 นาที)
วิชา : แมยูจิน
ศรกระสุนเทพเก้าฟ้า
45
50,000
135
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 4%
วิชา : แมยูจิน
ศรเพลิงเทพเก้าฟ้า
55
115,000
84
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 2%
(ขอบเขตเป้าหมาย 3 ตัว)
วิชา : แมยูจิน
สมานเอกภาพ
60
124,000
300
วิชาที่ช่วยให้ฟื้นพลังอัมพาตเท่ากับพลังวิชาได้ทันที
(คูลดาวน์ 4 นาที)
วิชา : แมยูจิน
ศรกระสุนเอกภาพ
64
124,000
250
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 6%
วิชา : แมยูจิน
ศรเพลิงเอกภาพ
68
132,000
140
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 3%
(ขอบเขตเป้าหมาย 3 ตัว)
วิชา : แมยูจิน
สมานทวิภาพ
71
132,000
420
วิชาที่ช่วยให้ฟื้นพลังอัมพาตเท่ากับพลังวิชาได้ทันที
(คูลดาวน์ 4 นาที)
วิชา : แมยูจิน
ศรกระสุนทวิภาพ
74
200,000
400
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 8%
วิชา : แมยูจิน
ศรเพลิงทวิภาพ
77
235,000
210
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 4%
(ขอบเขตเป้าหมาย 3 ตัว)
วิชา : แมยูจิน
สมานปลดปล่อย
80
300,000
510
วิชาที่ช่วยให้ฟื้นพลังอัมพาตเท่ากับพลังวิชาได้ทันที
(คูลดาวน์ 4 นาที)
วิชา : แมยูจิน
ศรกระสุนปลดปล่อย
84
400,000
520
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 10%
วิชา : แมยูจิน
ศรเพลิงปลดปล่อย
88
500,000
280
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 5%
(ขอบเขตเป้าหมาย 2 ตัว)
วิชา : แมยูจิน
สมานกตัญญู
91
1,000,000
600
วิชาที่ช่วยให้ฟื้นพลังอัมพาตเท่ากับพลังวิชาได้ทันที
(คูลดาวน์ 4 นาที)
วิชา : แมยูจิน
ศรกระสุนกตัญญู
94
1,300,000
610
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 12%
วิชา : แมยูจิน
ศรเพลิงกตัญญู
97
1,600,000
350
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 6%
(ขอบเขตเป้าหมาย 2 ตัว)
วิชา : แมยูจิน
สมานมังกรไฟ
100
1,900,000
780
วิชาที่ช่วยให้ฟื้นพลังอัมพาตเท่ากับพลังวิชาได้ทันที
(คูลดาวน์ 4 นาที)
วิชา : แมยูจิน
ศรกระสุนมังกรไฟ
104
2,200,000
730
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 14%
วิชา : แมยูจิน
ศรเพลิงมังกรไฟ
108
2,500,000
455
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 7%
(ขอบเขตเป้าหมาย 2 ตัว)
วิชา : แมยูจิน
สมานช่วงชิง
115
800,000
750
วิชาที่ช่วยให้ฟื้นพลังอัมพาตเท่ากับพลังวิชาได้ทันที
(คูลดาวน์ 4 นาที)
วิชา : แมยูจิน
ศรกระสุนช่วงชิง
115
800,000
770
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 16%
วิชา : แมยูจิน
ศรเพลิงช่วงชิง
115
800,000
420
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 8%
(ขอบเขตเป้าหมาย 4 ตัว)
วิชา : แมยูจิน
สมานชีวี
120
1,000,000
850
วิชาที่ช่วยให้ฟื้นพลังอัมพาตเท่ากับพลังวิชาได้ทันที
(คูลดาวน์ 4 นาที)
วิชา : แมยูจิน
ศรกระสุนชีวี
120
1,000,000
810
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 18%
วิชา : แมยูจิน
ศรเพลิงชีวี
120
1,000,000455
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 9%
(ขอบเขตเป้าหมาย 5 ตัว)
วิชา : แมยูจิน
สมานเป็นหนึ่ง
130
1,200,000
1,250
วิชาที่ช่วยให้ฟื้นพลังอัมพาตเท่ากับพลังวิชาได้ทันที
(คูลดาวน์ 4 นาที)
วิชา : แมยูจิน
ศรกระสุนเป็นหนึ่ง
130
1,200,000
850
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 20%
วิชา : แมยูจิน
ศรเพลิงเป็นหนึ่ง
130
1,200,000
490
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 10%
(ขอบเขตเป้าหมาย 5 ตัว)
วิชา : แมยูจิน
สมานส่องแสง
140
1,400,000
1,500
วิชาที่ช่วยให้ฟื้นพลังอัมพาตเท่ากับพลังวิชาได้ทันที
(คูลดาวน์ 4 นาที)
วิชา : แมยูจิน
ศรกระสุนส่องแสง
140
1,400,000
890
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียว ในอัตรา 22%
วิชา : แมยูจิน
ศรเพลิงส่องแสง
140
1,400,000525
ใช้การโจมตีศัตรูสำเร็จในทีเดียวในอัตรา 11%
(ขอบเขตเป้าหมาย 5 ตัว)

 

รูป
ชื่อกระบวนท่า
ระดับเลเวล
ค่าพิชิต
คุณสมบัติของวิชา
วิชา : แมยูจิน
ศรตัดชีวา
253,000
เคล็ดธนูตัดชีวิต ท่า 3 – ปลิดชีพ
(สามารถร่ายกับเป้าหมายเลเวล 1 – 69 ได้)
(เมื่อร่ายสำเร็จ จะเพิ่ม Exp 2 เท่า, ค่าพิชิต 3 เท่า, สลึง 5 เท่า,
อัตราการดรอปไอเทม 10% จากมอนสเตอร์เป้าหมาย)
วิชา : แมยูจิน
ศรสายฟ้าตัดชีวี
70
300,000
เคล็ดธนูตัดชีวิต ท่า 5 – ปลิดชีพ
(สามารถร่ายกับเป้าหมายเลเวล 1 – 99 ได้)
(เมื่อร่ายสำเร็จ จะเพิ่ม Exp 1.4 เท่า, ค่าพิชิต 2 เท่า, สลึง 1.2 เท่า,
อัตราการดรอปไอเทม 15% จากมอนสเตอร์เป้าหมาย)
วิชา : แมยูจิน
วิจิตรสายฟ้าตัดชีวี
100
1,500,000
เคล็ดธนูตัดชีวิต ท่า 12 – ปลิดชีพ
(สามารถร่ายกับเป้าหมายเลเวล 1 – 130 ได้)
(เมื่อร่ายสำเร็จ จะเพิ่ม Exp 1.2 เท่า, ค่าพิชิต 1.2 เท่า,
อัตราการดรอปไอเทม 20% เกี่ยวกับมอนสเตอร์เป้าหมาย)
วิชา : แมยูจิน
คู่ฟ้าคู่สวรรค์
10
พลัง : เหมือนกับพลังวิชาระดับสูงสุดที่ได้รับ
MP : เหมือนกับ MP วิชาระดับสูงสุดที่ได้รับ
[เมื่อปาร์ตี้สามีภรรยา จะเพิ่มปริมาณการเสียพลัง/MP 10%]
วิชา : แมยูจิน
ผู้อาวุโส
5
50
ไปที่ดันเจี้ยนลับที่สามารถพบ ราชันย์กระบี่ และทำเควสเลื่อนเลเวลได้
* รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบภายในเกม *