พลังอัมพาตของอาชีพแมยูจิน

11038

พลังอัมพาตของอาชีพแมยูจิน

พลังอัมพาตของอาชีพแมยูจิน
           ตัวละครแมยูจินได้ถูกเพิ่มความสามารถที่เรียกว่าพลังอัมพาตเข้ามาใหม่ โดยพลังอัมพาตเป็นฟังก์ชั่นที่เมื่อตอนละครได้รับดาเมจพลังชีวิตกับพลังอัมพาตจะแบ่งดาเมจรับความเสียหาย และเพราะได้รับดาเมจโดยแบ่งกับพลังอัมพาตทำให้แมยูจินมีลักษณะพิเศษที่ได้เปรียบในการมีชีวิตอยู่
พลังอัมพาตของอาชีพแมยูจิน   วิธีการได้รับพลังอัมพาต
           พลังอัมพาตจะได้รับเมื่ออัพระดับตัวละคร และจะสามารถได้รับจากการเสริมพลังอุปกรณ์ด้วยอีกทั้ง ในประเภทเครื่องป้องกันก็มีพลังอัมพาตด้วยเช่นกัน ยิ่งสวมใส่เครื่องป้องกันที่สูงพลังอัมพาตก็จะยิ่งสูงขึ้น
พลังอัมพาตของอาชีพแมยูจิน   วิธีฟื้นพลังอัมพาต
           กรณีที่ได้รับดาเมจจากตัวละครฝ่ายตรงข้าม และพลังอัมพาตลดลงจะต้องฟื้นพลังอัมพาต พลังอัมพาตจะถูกฟื้นคืนเองอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่กำหนดเช่นเดียวกับการฟื้นพลังชีวิตหรือ MP ไม่สามารถฟื้นได้ด้วยยาฟื้นพลังชีวิต/MP หากฟื้นผ่านปราณ หรือสวมใส่เครื่องประดับ ความเร็วในการฟื้นคืนเองจะรวดเร็วยิ่งขึ้น และยิ่งการเสริมแกร่งของเครื่องประดับสูง ก็จะยิ่งฟื้นเร็วยิ่งขึ้น
พลังอัมพาตของอาชีพแมยูจิน   ค่าความสามารถที่เพิ่มขึ้นเมื่อใช้พลังเทพเต่านิล (พายุคลั่งทลายสิ้น)
           เมื่อตัวละครแมยูจินใช้พายุคลั่งทลายสิ้น ค่าความสามารถของพลังอัมพาตจะเพิ่มขึ้น ปริมาณพลังอัมพาตเพิ่มขึ้น การฟื้นพลังอัมพาตเพิ่มขึ้น และพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นด้วย (แต่พลังป้องกันจะไม่เพิ่มขึ้น)
** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจภายในเกมอีกครั้ง **