ลูกแก้วฝึกฝน

14260

ลูกแก้วฝึกฝน

    ไอเทม :   ลูกแก้วฝึกฝน
     คุณสมบัติ :      
1. ใช้เก็บสะสมค่าโบนัสประสบการณ์จากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ 
2. ไม่สามารถเทรดให้ตัวละครอื่นได้ ฝากในคลังส่วนตัวได้แต่ฝากคลังรวมไม่ได้ ตั้งร้านไม่ได้ ไอเทม
3. ดังกล่าวจะได้รับมาจากการคลิกใช้ถุงลูกแก้วเท่านั้น
4. ไอเทมลูกแก้วฝึกฝนจะมีคุณสมบัติไม่เท่ากัน เช่น 5 ล้าน 10 ล้านและ 50 ล้าน เป็นต้น 

  ไอเทม :   ถุงลูกแก้วฝึกฝน
  คุณสมบัติ :    
1. ถุงเก็บลูกแก้วฝึกฝน คลิกขวาเปิดจะได้รับลูกแก้วฝึกฝนใช้เก็บสะสมค่าโบนัสประสบการณ์
2. ไอเทมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้
3. ไอเทมถุงลูกแก้วฝึกฝนจะมีคุณสมบัติไม่เท่ากัน เช่น 5 ล้าน 10 ล้านและ 50 ล้าน เป็นต้น

ลูกแก้วฝึกฝน

หากยังไม่เปิดถุงจะสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน  ตั้งร้าน  ฝากคลังได้เหมือนไอเทมชอปอื่น ๆ แต่หาก
เปิดแล้วจะไม่สามารถเทรดให้ตัวละครอื่นได้ฝากในคลังส่วนตัวได้แต่ฝากคลังรวมไม่ได้ตั้งร้านไม่ได้

    วิธีการใช้งาน : 

 1. ทุกครั้งที่เข้าเกมลูกแก้วจะอยู่ในสภาพปิดการใช้งานเพื่อน ๆ  จะต้องคลิกขวาเพื่อเปิดการใช้งานทุก
ครั้งหากลูกแก้วอยู่ในสถานะเปิดใช้งานจะมีกรอบสีแดงอยู่รอบ ๆ หากระหว่างที่เก็บเลเวลหากจะปิดก็ทำได้เพียงแค่คลิกขวาซ้ำก็จะปิดการใช้งานแล้วค่ะ

 2. หลังจากเปิดใช้งานแล้วเมื่อผู้เล่นสังหารมอนสเตอร์  จะได้รับค่าประสบการณ์พิเศษเพิ่มส่วนหนึ่งโดย
ไม่หักค่าประสบการณ์เดิมที่เคยได้โดยค่าประสบการณ์พิเศษ เหล่านั้นจะถูกนำมาเก็บที่ลูกแก้วฝึกฝน

      ลูกแก้วฝึกฝน
ตัวอย่างค่าประสบการณ์พิเศษที่สุ่มได้รับเพิ่มขึ้นจาก Exp ปกติ

 3. ค่าประสบการณ์ที่สะสมได้จะแสดงออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของความจุสูงสุดที่ลูกแก้วสามารถเก็บได้ 

     ลูกแก้วฝึกฝน  ถุงลูกแก้วฝึกฝน เมื่อคลิกขวาใช้งานจะได้รับ ไอเทมลูกแก้วฝึกฝน
     ลูกแก้วฝึกฝน  ลูกแก้วฝึกฝน ขณะปิดใช้งาน ไม่สามารถรับค่าประสบการณ์ได้
     ลูกแก้วฝึกฝน  ลูกแก้วฝึกฝนขณะพร้อมใช้งาน จะปรากฎกรอบสีแดงล้อมรอบ
     ลูกแก้วฝึกฝน  ตัวเลข 21% หมายถึงเก็บค่า Exp ได้ 21% แล้วค่ะ
     ลูกแก้วฝึกฝน  เมื่อค่าประสบการณ์ที่สะสมเต็ม ลูกแก้วจะเปลี่ยนแปลงสภาพไป

    วิธีการใช้งาน : เมื่อลูกแก้วสะสมค่าประสบการณ์ได้เต็มเพื่อน ๆ สามารถคลิกขวาเพื่อใช้งานจากนั้น
ท่านจะได้รับค่าประสบการณ์ทั้งหมดที่ลูกแก้วนั้นสะสมได้