ประเภทของชุดคลุม

7118

ชุดคลุมภายในเกม Yulgang จะแบ่งออกได้ทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

1. ชุดคลุมแบบเช่า สามารถหาซื้อได้ใน YGShop
รายละเอียดเพิ่มเติม ชุดคลุมประเภทเช่าจะมี 3 แบบ คือ 3 วัน 7 วัน และ 30 วัน (*ปัจจุบันไม่สามารถเลือกออฟชั่นได้แล้ว)

ประเภทของชุดคลุม

รูปตัวอย่าง
**มีจำหน่ายใน YGShop ถาวร

2. ชุดคลุมถาวรแบบไม่มีออฟชั่นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม ชุดคลุมประเภทนี้เมื่อสวมใส่จะไม่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม

ประเภทของชุดคลุม

รูปตัวอย่าง

**มีจำหน่าย ใน YGShop ตามช่วงเวลาที่กำหนด

3. ชุดคลุมถามวรแบบมีออฟชั่นพิเศษตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ชุดคลุมประเภทนี้เมื่อสวมใส่จะได้รับคุณสมบัติพิเศษตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยมีทั้งสิ้น 3 แบบ ดังนี้

3.1 แบบ S : คุณสมบัติ เพิ่มโจมตีอาวุธ 5% อนุภาพวิชา 10% พลังป้องกันรวมชุดเกราะ 10% HP 500 MP 300
3.2 แบบ B : คุณสมบัติ ปราณทั้งหมด+3 EXP ที่ได้รับ+20%
3.3 แบบ G : คุณสมบัติ
 เพิ่มโจมตีอาวุธ 5% อนุภาพวิชา 10% พลังป้องกันรวมชุดเกราะ 10% HP 500 MP 300 ปราณทั้งหมด+3 EXP ที่ได้รับ+20% 

ประเภทของชุดคลุม  ประเภทของชุดคลุม       ประเภทของชุดคลุม

                                                                           รูปตัวอย่าง                     

**มีจำหน่าย ใน YGShop ตามช่วงเวลาที่กำหนด

4. ชุดคลุมจากคูปองชุดคลุม

รายละเอียดเพิ่มเติม ชุดคลุมประเภทนี้เมื่อสวมใส่จะไม่ได้รับคุณสมบัติพิเศษ และเมื่อนำคูปองชุดคลุมไปสุ่มจะได้ชุดคลุมตามเพศตัวละครที่ไปสุ่ม

แบบออกเป็น 2 แบบย่อยดังนี้
4.1 บัตรสุ่มชุดคลุม คุณสมบัติ นำไปสุ่มชุดคลุมตามแบบที่กำหนด จะได้ชุดคลุมตามเพศตัวละครที่ไปสุ่มแลก
4.2 บัตรสุ่มชุดคลุมแบบ G คุณสมบัติ 
นำไปสุ่มชุดคลุม ตามแบบที่กำหนด จะได้ชุดคลุมตามเพศตัวละครที่ไปสุ่มแลก และสุ่มได้รับระดับการเสริมพลังชุดคลุม +1 ถึง + 10 พร้อมทั้งสุ่มได้รับออฟชั่นพลังปราณตามอาชีพที่ไปแลก

ประเภทของชุดคลุม       ประเภทของชุดคลุม

ประเภทของชุดคลุม

รูปตัวอย่าง

**ไอเทมคูปองชุดคลุมจะมีจำหน่ายใน YGShop ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด