ยาเสริมความดี

2584
ยาเสริมความดี    ไอเทมยาเสริมความเล็ก :
เพิ่มปริมาณค่าความดีที่ได้รับต่อวันจากเดิม 300 แต้ม 
ยาเสริมความดี    ไอเทมยาเสริมความดีกลาง : 
เพิ่มปริมาณค่าความดีที่ได้รับต่อวันจากเดิม 500 แต้ม 

ไอเทมยาเสริมความดีเป็นไอเทมพิเศษที่ไม่มีจำหน่ายใน Yulgang Shop แต่จะสามารถหาได้จากกิจกรรม
และโปรโมชั่นต่าง ๆ ประจำเดือนเท่านั้น

     วิธีการใช้งานไอเทม :
1. คลิกขวาเพื่อใช้งานไอเทม โดยไม่ว่าจะกดใช้งานในเวลาใด ไอเทมจะสิ้นสุดคุณสมบัติเวลา 24.00 น.
2. เมื่อใช้งานไอเทมผู้เล่นจะสามารถรับความดีเพิ่มได้ ซึ่งปกติจะได้รับวันละ 1000 แต้ม
3. ไอเทม 1 ชิ้นใช้งานได้ 10 ครั้งและไอเทมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้

          ตัวอย่าง :
โดยปกติแล้วตัวละครจะสามารถรับค่าความดีได้วันละ 1,000 แต้มหากใช้งานไอเทมยาเสริมความดีกลาง
ตัวละครดังกล่าวจะสามารถรับความดีเพิ่มได้อีก 500 แต้มดังนั้น จะรับความดีได้ทั้งหมด 1,500 แต้มก่อน
ประสิทธิภาพไอเทมหมดในเวลาเที่ยงคืน

          ข้อควรทราบ : 
   
       • ไอเทมทั้ง 2 ชนิดไม่สามารถใช้ซ้อนกันได้